NIS reaguje na obietnicę rewitalizacji linii kolejowej do Lwówka Śląskiego

8
5444

Członkowie Niezależnej Inicjatywy Samorządowej wystosowali list do Ministra Infrastruktury, Posłów i Senatorów Okręgu Jeleniogórsko – Legnickiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego ws. planów dotyczących rewitalizacji linii kolejowej Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski.

 

 

 

Z ogromną satysfakcją i wdzięcznością przyjęliśmy stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie deklaracji z dnia 2 kwietnia 2024 r. odnośnie przywrócenia do 2026 r. połączeń kolejowych na linach Jerzmanice Zdrój – Lwówek Śląski (kierunek Legnica przez Złotoryję) oraz Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski.

W tym miejscu zwracamy się z jednak z zapytaniem, czy powyższa wypowiedź stanowi oficjalne i wiążące zadanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, czy też mamy do czynienia z prywatną wypowiedzią. Wnosimy także o przedstawienie stosownych, pisemnych, dokumentów przedstawiających harmonogram niezbędnych prac w zakresie przywrócenia ruchu kolejowego na powyższych liniach. Pytamy dodatkowo, czy jest przewidziany ruch towarowy na rzeczonych szlakach kolejowych, co dodatkowo pozytywnie wpłynęłoby na gospodarkę regionu lwóweckiego, w tym walkę z bezrobociem.

Rewitalizacja ta ma nie tylko przywrócić dawną świetność tej linii, ale również ożywić lokalną gospodarkę oraz turystykę – tak w serwisie internetowym ,,nakolei.pl” z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Mając jednak na uwadze, że przywrócenie połączeń kolejowych planowane byłoby dopiero na 2026 r., wnosimy jednocześnie, i to bardzo stanowczo, o wypowiedzenie się w temacie możliwości przywrócenia połączeń kolejowych do Lwówka Śląskiego, w trybie pilnym, od strony Zebrzydowej – Nowogrodźca – Niwnic – Rakowic Wielkich, to jest szlaku kolejowego, czynnego obecnie w ruchu towarowym. W ten, jak uważamy, bardzo prosty, sposób umożliwiony by został dojazd do węzła kolejowego w Węglińcu – kierunek Zielona Góra, Zgorzelec i we Wrocławiu, przez Bolesławiec i Legnicę – kierunek dalsza część kraju.

Podkreślamy, że pomiędzy Rakowicami Wielkimi a Lwówkiem Śląskim odległość szlaku kolejowego wynosi zaledwie 3 (trzy) kilometry – dane z archiwalnych tabel nr 250 rozkładu jazdy pociągów. Bieżący remont mógłby zostać wykonany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chociażby elementami staroużytecznymi.

Niniejsze pismo zostało dodatkowo zainicjowane analizą budżetu województwa dolnośląskiego, a konkretnie Załącznikami nr 7 i nr 8 do uchwały nr LXIII/1351/23 (w szczególności str. 50, 59, 60). Tylko dla przykładu wskazać należy, że na rewitalizację linii kolejowej nr 283 Lwówek Śląski – Jelenia Góra przeznaczono w planie na 2024 r. sumę 3 000 000,00 zł – uchwała budżetowa na rok 2023 i wykonanie w roku 2023 r. – odpowiednie wartości 0,00 zł i 0,00 zł. Tymczasem dla rewitalizacji linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna II etap są to kwoty wynoszące, odpowiednio, 27 736 755,00 zł; 34 299 120,00 zł i 27 040 845,00 zł. Modernizacja energetyczna dworca kolejowego Przemków Odlewnia to odpowiednio kwoty 2 000 000,00 zł i 0,00 zł; 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów – Chocianów to odpowiednio kwoty 6 154 085,00 zł; 6 170 002,00 zł i 16 145,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Chocianów – Przemków Odlewnia – Niegosławice to, odpowiednio, kwoty 1 000 000,00 zł i 0,00 zł; 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce – Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna to, odpowiednio, kwoty 50 413 641,00 zł; 48 000 000,00 zł i 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 312 Jerzmanice Zdrój – Wojcieszów Górny to, odpowiednio, kwoty 1 224 110,00 zł; 2 000 000,00 zł i 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Srebrna Góra – Bielawa Zachodnia to, odpowiednio, kwoty 11 871 907,00 zł; 5 529 530,00 zł i 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie to, odpowiednio, kwoty 10 500 000,00 zł; 500 000,00 zł i 0,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra – Karpacz to, odpowiednio, kwoty 87 799 564,00 zł; 28 276 423,00 zł i 6 010 110,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice – Kowary – Kamienna Góra to, odpowiednio, kwoty 6 289 198,00 zł; 46 000 000,00 zł i 61 377,00 zł. Rewitalizacja linii kolejowej nr 372 na odcinku Bojanowo – Góra Śląska wraz z elektryfikacją to, odpowiednio, kwoty 31 973 073,00 zł, 0,00 zł i 184 347,00 zł.

Z opisanego powyżej zestawienia jasno wynika, że w województwie dolnośląskim przeznacza się o wiele wyższe kwoty na rewitalizacje szlaków kolejowych znacznie wcześniej zamkniętych niż linia Jelenia Góra – Lwówek Śląski, co nastąpiło, dla ogólnodostępnego ruchu osobowego, zgodnie z oficjalnym rozkładem jazdy, w dniu 11.12.2016 r.

Co więcej w prezentowanym budżecie województwa dolnośląskiego, w ogóle nie ma mowy o remoncie linii Jerzmanice Zdrój – Lwówek Śląski, jest natomiast wspominany, zupełnie inny, kierunek Jerzmanice Zdrój – Wojcieszów Górny.

Z niezrozumiałych względów Lwówek Śląski, miasto powiatowe, nie może otrzymać połączenia z czynną siecią kolejową, i to oddaloną, co już wcześniej podniesiono, tylko o trzy (3) kilometry. Domagamy się natychmiastowych działań uzdrawiających obecny stan rzeczy.

W tym miejscu warto zauważyć, że w innych części kraju, np. w Wielkopolsce, trwają zaawansowane prace umożliwiające przejazd pociągów na linii kolejowej nr 357 na odcinku z Wolsztyna (miasta powiatowego zbliżonego wielkością do Lwówka Śląskiego) do Powodowa. W ten sposób umożliwia się korzystanie z tego środka transportu między innymi przez młodzież dojeżdżającą z Wolsztyna do Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Szlak ten liczy około 4 (cztery) kilometry – informacja na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 1 grudnia 2023 r.

Warto zatem skorzystać z rozwiązań wdrażanych przez naszych Sąsiadów z innego województwa.

W Rakowicach Wielkich, gmina Lwówek Śląski, znajduje się bowiem Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych. W placówce tej pobiera naukę znaczna ilość osób nie tylko spoza powiatu lwóweckiego (wedle posiadanych informacji także z 15 innych powiatów), a nawet spoza granic kraju (wieloletnia współpraca z Ukrainą) – wedle posiadanych informacji łączna liczba około 650 uczniów.

Przez brak połączeń kolejowych wiele osób ma problemy z dotarciem do instytucji, urzędów administracji publicznej, szkół czy placówek służby zdrowia.

Pokreślić tutaj trzeba, ze stolica powiatu lwóweckiego pozbawiona jest całkowicie jakichkolwiek połączeń kolejowych. W dni wolne od pracy nie ma także żadnych relacji autobusowych na odcinku Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Bolesławiec. Co niezwykle istotne, od kwietnia 2024 r. ustały również połączenia autobusowe do Wrocławia, także w dni powszednie.

Społeczeństwo jest zmuszone do korzystania z indywidualnej komunikacji samochodowej, co dodatkowo powoduje emisję dwutlenku węgla, a w sezonie zimowym, zjawisko smogu (Jelenia Góra, Wleń, Lwówek Śląski, to miasta położone w kotlinach). Truizmem jest powszechny problem z miejscami parkingowymi.

Zastała sytuacja uderza szczególnie w osoby starsze i młode, a nie posiadające uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mając na uwadze niezbędność remontu i reaktywacji połączeń na całej linii kolejowej nr 283, domagamy się w pierwszej kolejności doraźnego uruchomienia połączeń pasażerskich na północnym odcinku tej linii, raz jeszcze podkreślić należy, w znacznej części użytkowanej w ruchu towarowym, brakujący odcinek to tylko trzy kilometry, poprzez skierowanie pociągów osobowych w pierwszej kolejności do Lwówka Śląskiego od strony Zebrzydowej przez Nowogrodziec, Niwnice i Rakowice Wielkie, a dalej do Wlenia, przez następne, też wykluczone komunikacyjnie, miejscowości takie jak np. Dębowy Gaj w gminie Lwówek Śląski, czy Marczów w gminie Wleń. W ten sposób połączenie kolejowe otrzymałoby również, położone w powiecie bolesławieckim, miasto Nowogrodziec i miejscowość Gościszów, także pozbawione dotychczas pociągów osobowych.

Zważywszy na walory krajobrazowe i turystyczne (Dolina Bobru, Pogórze Kaczawskie, Pogórze Izerskie, liczne zabytki architektoniczne), a przede wszystkim przygotowywane remonty dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Lwówka Śląskiego (budowa nowego mostu), jak i powiatu lwóweckiego (aktualne zamknięcie wiaduktu w Gryfowie Śląskim), planowane zamknięcia i objazdy tychże dróg, przywrócenie połączeń kolejowych staje się czynnością niezbędną i wysoce naglącą.

Mając powyższe na uwadze, w trybie art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, i następnych, a w szczególności art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 244 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 19 – 24 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1339 z późn. zm.), wnosimy o odniesienie się do niniejszego pisma, w terminie jednego miesiąca.

Informujemy także, że przedmiotowe pismo ma charakter otwarty i zostanie podane do publicznej wiadomości.

W imieniu Niezależnej Inicjatywy Samorządowej
Krystyna Piotrowicz i Jędrzej Barczewski (redaktor pisma)

8 KOMENTARZE

  1. A co Lwówek Śląski zrobił do tej pory w sprawie uruchomienia autobusów KD w relacji Legnica – Lwówek Śląski – Jelenia Góra – Lwówek Śląski – Legnica? Nawet nie chciał się dokładać do utworzenia takiej relacji!

  2. Noech zaczną połączenia autobusowe przywracać. Obecnie nie ma jak dojechać do Zielonej Góry czy Wrocławia. Nie mówiąc już o Bolesławcu oddalonym o 18km. Podobno, żeby być “EKO” trzeba korzystać z transportu zbiorowego. Gdzie on jest?

  3. Pismo mocno spóźnione. Podzielam pogląd I wyrażam obawy, że na obietnicach się zakończy. Ogromną winą obarczam władze Lwówka,które ten okres po oprostu przespały .
    .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here