Nowy rezerwat przyrody w powiecie lwóweckim

16
5679
rezerwat przyrody kamieniołom w Radomicach Wleń lwówecki
Rezerwat przyrody kamieniołom w Radomicach

To jedno z piękniejszych miejsc w regionie. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Karkonosze. Tu ma powstać rezerwat, jednak dziś to składowisko nielegalnych odpadów.

 

 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru

W załączniku do projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego dotyczącego Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru pojawiło się zalecenie utworzenia rezerwatu przyrody – Kamieniołom Radomice.

Radomice

Radomice, to jedno z dwunastu sołectw gminy Wleń. Wieś położona jest na Wzgórzach Radomickich, pomiędzy wzniesieniem Wietrznika (482 m. n.p.m.), a górą Dziewiczą (393 m. n.p.m.), na wysokości 340 – 440 m. n.p.m. To najwyżej położone w gminie Wleń sołectwo graniczy z Pilchowicami, Kleczą, Łupkami i Wojciechowem w gminie Lubomierz.

Jednym z chętniej odwiedzanych miejsc przez turystów jest tu stary kamieniołom wapienia. Pierwsze wzmianki jego istnieniu pochodzą z 1825. Jak podaje Słownik Geografii Turystycznej Sudetów pod redakcją Marka Staffa w 1883 Wilhelm von Haugwitz zbudował nowy tu piec wapienny, który stoi po dziś dzień.

W czasie II wojny światowej pracowało tu wielu przymusowych robotników, których ostateczny los nigdy nie został wyjaśniony.

Obiekt funkcjonował do lat 70. XX wieku. Wówczas to zaprzestano wydobycia.

Miejsce ukrycia skarbów

Mimo, iż od zakończenia wojny minęło już niemal 80 lat, to nadal niewyjaśnionych zostało wiele z tajemnic. Wśród mieszkańców krążą legendy o ukryciu w kamieniołomie skarbów. Te mieli tu schować u schyłku wojny Niemcy. Według opowieści pewnego dnia na teren obiektu wjechały wojskowe ciężarówki, z których wyładowywano skrzynie. Skarby ukryto w ziemi, po czym zasypano urobkiem. Kolejna z historii mówi o ukryciu planów pobliskich kopalni w piwnicy jednego ze stojących na terenie kamieniołomu ruin budynków. Czy to tylko legendy? Faktem jest, iż kamieniołom i jego najbliższa okolica od lat przyciąga pasjonatów historii i poszukiwaczy skarbów. Tak Polaków, jak i Niemców.

Punkt widokowy

Dawny kamieniołom to jedno z bardziej uroczych miejsc w regionie. Rozciąga się stąd wspaniały widok. W pogodne dni można dostrzec zabudowania Jeleniej Góry oraz podziwiać panoramę Karkonoszy.

Wysypisko śmieci

Położony w ustronnym miejscu kamieniołom od lat jest chętnie odwiedzany przez śmieciarzy. Największego zaśmiecenia dokonano tu w 2019 roku. Wówczas wwieziono tu olbrzymie ilości śmieci samochodowych, ale także i AGD. O problemie pisały redakcje Wleninfo.pl i Lwówecki.info.

„Gmina Wleń chce doprowadzić do sytuacji, w której pozostawione odpady zostaną sprzątnięte przez tych, którzy je tam zostawili. Odpowiednie zawiadomienie w tej sprawie zostanie zgłoszone na Policję” – mogliśmy przeczytać w 2019 roku na stronach Urzędu Gminy we Wleniu.

Jednak już kilka tygodni później, w odpowiedzi na interpelacje radnego Marka Drala burmistrz Zych pisał: „Sprawa nie została zgłoszona na policję. Pozew do sądu nie będzie kierowany, ponieważ sprawca na swój koszt uprzątnął większość śmieci. Pozostałe uprzątnęła Gmina. Sprawca zostanie wezwany do pokrycia kosztu, a w przypadku odmowy zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Uprzątnięte zostały śmieci z kamieniołomów w Radomicach wskazanych przez zgłaszającego, które znajdowały się na naszym terenie. W pozostałych miejscach usunąć śmieci miała osoba, która je wysypała, co później uczyniła. Wykonano wizję lokalną, ustalono do kogo należy teren. Występujemy do właścicieli terenu o uprzątnięcie śmieci. Żadna ze wskazanych lokalizacji nie jest terenem gminnym” – twierdził burmistrz Wlenia.

Dziś kamieniołom nadal przypomina wysypisko śmieci.

Rezerwat przyrody – Kamieniołom w Radomicach

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru teren kamieniołomu w Radomicach należy objąć ochroną. Celem ochrony jest zachowanie płatów muraw kserotermicznych z licznym i stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin gatunków chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Obszar rezerwatu proponuje się podzielić na dwie części z uwagi na przebieg drogi gruntowej (wyłączenie). Ze względu na stwierdzone zagrożenie w postaci zarastania płatów muraw, konieczne będzie podjęcie zabiegów z zakresu ochrony czynnej.

Ochrona kamieniołomu w Radomicach

Wśród walorów przyrodniczych kamieniołomu w Radomicach wymieniono występowanie w tym miejscu ciepłolubnych muraw z klasy Festuco- Brometea (6210) w otoczeniu zbiorowisk naskalnych i nisko turzycowych młak z nagromadzeniem szeregu rzadkich, takich jak: goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), goryczka orzęsiona (Gentianella ciliata), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandifiora), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), listera jajowata (Listera ovata), czy podkolan biały (Platanthera bifolia). Podkreślono występowanie również płatu dobrze zachowanego siedliska łąk świeżych (6510). Zaznaczono także, iż istotne są również walory geologiczne i krajobrazowe tego miejsca w szczególności w ścianach i na dnie kamieniołomu, gdzie odsłaniają się białe wapienie krystaliczne z wyraźnie widocznymi kryształkami kalcytu. Miejscami występuje odmiana zabarwiona na czerwono, a lokalnie także pojawiają się przefałdowania ze skałami otoczenia łupkami serycytowo- kwarcowymi i kwarcowo- skaleniowymi. Są one silnie sfałdowane, pocięte uskokami i stromo zapadają ku NE i SE w różnych partiach odsłonięcia. W niższej partii wyrobiska obserwowane są zjawiska krasowe. Z górnej krawędzi wschodniej ściany wyrobiska roztaczają się widoki na Góry Izerskie i Karkonosze.

Kiedy uprzątnięte zostaną śmieci?

Syf w kamieniołomie jest od dobrych kilku lat. I mało kto tym się przejmuje. W załączniku do projektu uchwały sejmiku (Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru) wskazano, iż z „terenu kamieniołomu należy uprzątnąć śmieci (części samochodów i opony)”. Taki zapis w tak ważnym dokumencie to wstyd dla gospodarzy tego terenu, który jest tak cenny przyrodniczo.

Papier przyjmie wszystko

Co ciekawe, to pomysł utworzenia nowych rezerwatów, m.in. w kamieniołomie w Radomicach pojawił się na poważnie już ponad dwie dekady temu i jak dotąd jest to jedynie pusty zapis w kolejnych dokumentach mówiących o konieczności ochrony tego cennego przyrodniczo miejsca miejsca:

„Wnioskowanie o objęcie ochroną rezerwatową w pierwszej kolejności obszarów najbardziej zagrożonych i szczególnie cennych, z populacjami gatunków zagrożonych w skali kraju: (…) kamieniołomu koło Radomic” – czytamy w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny.

Rada odrzuca Plan Ochrony

Radni Rady Miasta i Gminy we Wleniu po burzliwej debacie podczas marcowej sesji i wyjaśnieniach burmistrza wyrazili swój sprzeciw i negatywnie zaopiniowali projekt uchwały, o czym szerzej pisaliśmy w materiale: Kolejny raz budzą się z ręką w nocniku?

Czy Waszym zdaniem nowy rezerwat przyrody w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń, to dobre rozwiązanie? Czy to atut czy raczej kula u nogi dla regionu i przyszłych pokoleń?

16 KOMENTARZE

 1. Jasne. Odrzućmy wszystkie projekty ochrony przyrody. Wszystko po zaśmiecjmy. Nie wyginie roślinność i zwierzęta. Tylko że najszybciej wyginą ludzie. Najgorsze zwierzęta na ziemi. Uważam że należy stworzyć rezertwat przyrody.

 2. Przeczytaj co to jest rezerwat przyrody. Często wiąże się to z zakazem wejścia do niego lub dużo zakazów i nakazów! Jeśli utworzą rezerwat w ten sposób ograniczą bardzo mocno właścicielom działek do korzystania z nich. Moja własność a nie bede mogł nic ot TO! Gmina tam nie ma kawałka ziemi.
  Może Ci wejdą do domu i powiedzą tu będzie rezerwat i nie masz nic do gadania.

  • A czy możesz sprecyzować, czego konkretnie Ci zakażą? A co do wchodzenia do domów przez urzędników to dzieje się to nieustannie i ciekawe czy także protestujesz przeciwko projektom Czyste Powietrze itp.? Prawo własności ma także swoje ograniczenia czy tego chcesz czy nie. Jak chcesz się pobudować musisz uzyskać pozwolenie (tak, państwo musi Ci pozwolić robić coś na SWOJEJ działce), oprotestowałeś to? Wskaż który zapis w Uchwale i czego Ci zakaże?

 3. Jakim burakiem trzeba być, by wyrzucać śmieci w lesie, do rowów czy gdziekolwiek. Nie ma żadnego problemu z odbiorem odpadów. Wszystko przyjmują w siedzibie sanikomu.

 4. Dlaczego w Rakowicach Małych nie robią rezerwatu by ochronić się przed wysypiskiem śmieci?
  Tylko nazwa do bani Ostrzyca Rakowicka
  Już jest jedna w okolicy Ostrzyca.
  Góra Rakowicka, Rakowiczanka itp
  Ale nie Ostrzyca

 5. Oczywiście, że należy utworzyć tam rezerwat przyrody – to jest unikatowe miejsce dewastowane przez śmieciarzy, ciągłą eksploatacje hałd, dziką wycinkę drzew i motocyklistów rozjeżdżających to miejsce w każdy weekend. W tych okolicach widuje się Bielika – nasz symbol narodowy. Dziwi mnie, że samorząd i niektórzy mieszkańcy nie są w stanie pojąć co tak naprawdę przyciąga tutaj turystów i za wszelką cenę chcą to niszczyć. Jaki cel ma blokowanie Uchwały o ochronie jedynego bogactwa tych okolic – Parku Krajobrazowego Doliny Bobru?

 6. Projekt uchwały to odpowiedź samorządu na obecny stan rzeczy, czyli tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci oraz nielegalną eksploatację złóż, które mają miejsce na terenie kamieniołomu. Uchwała zabezpiecza to miejsce i jej mieszkańców przed sformalizowaniem tego procederu, a to, że może do czegoś takiego dojść, najlepszym przykładem jest nieczynny kamieniołom koło Gajówki, gdzie przez lata prywatny właściciel zwoził toksyczne odpady z Niemiec. Czy chcemy podobnego wykorzystania nieczynnych złóż w naszej gminie, czy może lepiej ustanowić je rezerwatami i mieć spokojną głowę na przyszłość?

 7. Ja nie wiem, czy OCZYWIŚCIE zakładać rezerwat, czy ABSOLUTNIE się na niego nie godzić. Widzę tyle, również po komentarzach, że wszyscy potrzebujemy informacji i wiedzy, CZY rezerwat czegokolwiek zakaże na działkach dokoła i CZY cokolwiek nakaże, oprócz posprzątania śmieci. Na razie widać, że strach ma wielkie oczy, a im mniej człowiek wie, tym bardziej ostro reaguje, w jedną czy w drugą stronę. Liczę na to, że temat się wyjaśni i nie będzie trzeba dalej snuć teorii bez pokrycia.

 8. 1. Przyrody nie chronić
  2. Śmieci wywozić do lasu, z dala od siebie, najlepiej do sąsiedniej wsi albo gminy
  3. Drzewa wyciąć i sprzedać do Chin, będzie kasa
  4. Dzikie zwierzęta powystrzelać i zjeść, nie będą podjadać grządek ani drzewek szkodniki jedne
  5. Skały pokruszyć – budować drogi dla samochodów
  6. Działki podzielić na jednoarowe, wtedy starczy dla wszystkich
  7. Każdą działkę ogrodzić, posadzić dookoła thuje, zabetonować, żeby trawa nie rosła
  8. Tereny meliorować, osuszać, nie będzie powodzi, będzie sucho i przyjemnie
  9. Na nowowybudowane drogi zaprosić motokrosowców, niech sobie jeżdżą, niech coś się dzieje
  10. Stare domy wyburzyć, zastąpić zabudową szeregową, nowoczesne i tańsze rozwiązanie
  11. Sprowadzić ciężki przemysł, najlepiej zbrojeniowy
  12. Odpady składować w nieczynnych kamieniołomach, za odbiór toksyn z Niemiec dobrze płacą
  13. Tory kolejowe zdjąć i oddać na złom, przetopi się na coś pożytecznego
  14. Budować, równać, betonować, asfaltować, po płaskim lepiej się chodzi i lepiej się stoi
  15. Agroturystyki likwidować a właścicieli eksmitować, stawiać na wielkie hotele z basenami, SPA i salami weselnymi
  16. Z góry zamkowej zrobić single tracka dla quadów i motokrosów
  17. Zamiast niepotrzebnych wież widokowych stawiać słupy energetyczne, równie wysokie a przynajmniej pożyteczne
  18. Łąki palić, lać randapem, nie będzie kleszczy
  19. Wszelkie imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe odwołać, postawić na to, co się ludziom naprawdę podoba – popijawy
  20. Na koniec zaprosić turystów ze Szklarskiej i pokazać im, patrzcie, przyjeżdżajcie do nas, u nas jest już tak samo, jak i u was

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here