Znamy już wyniki II naboru Programu Inwestycji Strategicznych

0
1145
grafika MF

16 mln otrzyma Lwówek Śląski, blisko 13 mln Powiat Lwówecki, blisko 11 mln Lubomierz i niemal tyle samo Mirsk, 6,8 mln dla Wlenia, 5 mln Gmina Gryfów Śl i 4,5 mln Świeradów- Zdrój.

 

Do końca lutego 2022 roku samorządowcy mogli składać wnioski do drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Ten obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Właśnie poznaliśmy wyniki drugiego naboru. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż samorządowcy mogli składać wnioski na pokaźne kwoty. Każdy samorząd mógł złożyć po trzy wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to:

 • do 5 mln złotych;
 • do 30 mln złotych;
 • do 65 mln złotych

Przy czym wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania mała być uzależniona od obszaru inwestycji. Najwięcej, bo nawet 95 procent dofinansowania wartości inwestycji można otrzymać na zadania takie jak budowa lub modernizacja: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, czy na odnawialne źródła energii. Tych obszarów jest kilka i wartość dofinansowania spada w kolejnych z 95 procent wartości inwestycji do 80 proc. wartości inwestycji.

Zgodnie z tymi zachętami nasze samorządy ubiegały się o środki na ważne inwestycje dla poprawy jakości życia mieszkańców, dla przykładu:

Powiat Lwówecki zawnioskował o środki w kwocie 55,6 milionów złotych na zadania:

 1. Modernizacja drogi powiatowej 2515D Niwnice – Rakowice Małe na odcinku od km 7+089-12+855 o dł. 5,755 km. Kwota wnioskowanych środków: 4.749.905 zł.
 2. Realizacja I Etapu inwestycji termomodernizacja budynków szpitala w Gryfowie Śląskim. Kwota wnioskowanych środków: 12.907.274,40 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej 2491D Pławna- Wleń- Strzyżowiec wraz z przebudową mostu JNI 1024513 oraz remontem czterech pozostałych mostów. Kwota wnioskowanych środków: 38.000.000 zł.

Gmina Lwówek Śląski wnioskowała o środki na takie zadania jak:

 1. Przebudowa ulic: Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna, Murarskiej i Orzeszkowej w Lwówku Śląskim – wnioskowana kwota dofinansowania: 11.400.000 zł; przewidywana wartość inwestycji: 12.000.000 zł.
 2. Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim – etap I – wnioskowana kwota dofinansowania: 4.740.000 zł; przewidywana wartość inwestycji: 4.990.000 zł.
 3. Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – wnioskowana kwota dofinansowania: 11.475.000 zł; przewidywana wartość inwestycji: 13.500.000 zł;

Gmina Gryfów Śląski wnioskowała o środki na takie zadania jak:

 1. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywana wartość Inwestycji: 5.580.000 zł a kwota wnioskowanych środków: 5.000.000 zł
 2. Budowa energooszczędnego budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywana wartość Inwestycji: 17.500.000 zł a kwota wnioskowanych środków: 14.875.000 zł
 3. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywana wartość Inwestycji: 25.000.000 zł, a kwota wnioskowanych środków to 23.500.000 zł.

Gmina Lubomierz wnioskowała o środki na takie zadania jak:

 1. Infrastruktura drogowa – Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Oleszna Podgórska, Janice i Chmieleń. W ramach zadania ma być wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa dróg, wzmocnienie ich konstrukcji, wykonanie odwodnienia (rowy, przepusty), remont infrastruktury drogowej, odtworzenie poboczy i oznakowanie dróg. Wartość inwestycji to 4.900.000 złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania to 4.655.000 zł.
 2. Infrastruktura sportowa – Budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej w miejscowości Lubomierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewidywana wartości inwestycji to 12.000.000, przy czym wnioskowana kwota to 10.800.000 zł.
 3. Odnawialne źródła energii – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500kW w miejscowości Lubomierz. W ramach zadania ma powstać instalacja fotowoltaiczna, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania budynków użyteczności publicznej, w których źródłem ciepła są pompy ciepła. Przewidywana wartość inwestycji to 3.000.000 zł, przy czym wnioskowana 2.850.000 zł.

 

Wyniki naboru, które ogłoszone zostały w dniu 30 maja 2022 roku z pewnością każdego ucieszą, jednak nie są one tak optymistyczne, jak to miało być. Samorządy otrzymały znikomą liczbę środków w porównaniu z tym, o co wnioskowały i o jak wysokie środki mogły się ubiegać.

Gmina Miejska Świeradów- Zdrój – Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój – 4.500.000 złotych

Gmina Gryfów Śląski – Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj’. – 5.000.000 złotych

Gmina Wleń – Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I 6.800.000 złotych

Gmina i Miasto Lwówek ŚląskiBudowa Publicznego Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim. – 11.475.000 złotych

Gmina i Miasto Lwówek Śląski – Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim – etap I – 4.740.000 zł

Gmina Mirsk – Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Orłowice I Etap – 5.700.000 złotych

Gmina Mirsk – Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krobica etap I – 4.940.000 zł

Powiat Lwówecki – Realizacja I Etapu inwestycji „Termomodernizacja Budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim” – 12.907.274,40 zł

Gmina Lubomierz – Budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz – 10.800.000 złotych

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here