Powiat Lwówecki: Na co pieniądze z Polskiego Ładu?

18
2354
Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Kompleksowe remonty dwóch ważnych dróg oraz termomodernizacja budynku gryfowskiego szpitala. Powiat Lwówecki chce zrealizować inwestycje za blisko 60 milionów złotych. Z końcem stycznia złożone zostały wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do 15 lutego samorządy mogą składać wnioski do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Każdy samorząd może złożyć po trzy wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to:

 • do 5 mln złotych;
 • do 30 mln złotych;
 • do 65 mln złotych

Przy czym wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji. Najwięcej, bo nawet 95 procent dofinansowania wartości inwestycji można otrzymać na zadania takie jak budowa lub modernizacja: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, czy na odnawialne źródła energii. Tych obszarów jest kilka i wartość dofinansowania spada w kolejnych z 95 procent wartości inwestycji do 80 proc. wartości inwestycji.

Wnioski Powiatu Lwóweckiego

Z końcem stycznia wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego złożyły władze Powiatu Lwóweckiego. W tych ubiegają się o dofinansowanie w kwocie łącznej blisko 58 milionów złotych. Środki te mają pomóc w przebudowie dwóch ważnych dróg oraz termomodernizacji budynku gryfowskiego szpitala.

Modernizacja drogi powiatowej 2515D Niwnice – Rakowice Małe na odcinku od km 7+089-12+855 o dł. 5,755 km

Opis inwestycji: Zadanie polegać będzie na modernizacji drogi powiatowej. Na całej długości przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni. W obszarach zabudowanych wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe wykonanie chodników lub opasek bezpieczeństwa. W ramach robót budowlanych przewiduje się również wykonanie właściwego odwodnienia pasa drogowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 4.999.900 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (5 %): 249.995 zł
Kwota wnioskowanych środków: 4.749.905 zł

Realizacja I Etapu inwestycji termomodernizacja budynków szpitala w Gryfowie Śląskim

Przewidywana wartość Inwestycji: 14.341.416,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (10 %): 1.434.141,60 zł
Kwota wnioskowanych środków: 12.907.274,40 zł

Przebudowa drogi powiatowej 2491D Pławna- Wleń- Strzyżowiec wraz z przebudową mostu JNI 1024513 oraz remontem czterech pozostałych mostów.

Opis inwestycji: Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie drogi z dostosowaniem jej do nowych wymaganych Dyrektywami UE parametrów nośności oraz przebudową mostu JNI 1024513 z powodu niskiej jego oceny. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych na pozostałych obiektach mostowych. We wszystkich miejscach, gdzie pozwoli na to szerokość pasa drogowego wykonanie chodników lub opasek bezpieczeństwa dla ruchu pieszych.

Przewidywana wartość Inwestycji: 40.000.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (5 %): 2.000.000 zł
Kwota wnioskowanych środków: 38.000.000 zł

18 KOMENTARZE

 1. Panie Starosto kiedy będzie naprawiona droga powiatowa między Lwówkiem Śl. a Radłówką? Miejscami droga się zapada i powstają kolejne wielkie dziury!!! Czekamy już kilka lat

 2. A o drodze dw297 relacji Lwówek Śląski Pasiecznik władze zapomniały droga jest tragiczna juz dawno powinna być wyłączona z użytku juz w lepszym stanie są drogi rolne niż to wielkie g

 3. Właśnie. Co z kanalizacją w Uboczu. Wystarczy się przespacerować wioską i gołym okiem widać co leci rowami i co wycieka do strumyka. Jakie kolory w wodzie i jakie kluchy wiszą na murze. Mamy XXI wiek. Ludzie z Ubocza powinni się zebrać i walczyć o kanalizację.

  • Szambo pompują, albo można mieć biodegradalne ustrojstwo.
   Nie tylko ubocze Nie ma podłączenia, kiedyś ludzie srali po krzakach
   Pieniądze powinny pójść na rozwój dla młodzieży i coś dla osób po 40w zwyz bo nudy tu

 4. Ubocze jest sołectwem, leżącym w granicach administracyjnych gminy Gryfów Śląski. Kanalizacja leży w gestii gminnych władz a nie powiatu. Zadanie budowy kanalizacji należy do obecnego burmistrza i radnych gminy, którzy powinni aplikować o środki na ten cel, do drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych. Ogólna Wartość dofinansowania na gminę to 100 milionów złotych. Z czego 35 milionów możnaby pozyskać na kanalizację Ubocza. Pytanie czy burmistrz gminy Gryfów złożył wniosek na to zadanie?

 5. Zasady ochrony wód

  Art. 75. [Zakazane wprowadzanie ścieków do wód i ziemi]
  Jeżeli ścieki płyną rowami to wina władz gminy, że nie potrafią wyłapać truciciela i go ukarać. Kanalizacja jest jednym z rozwiązań ale nie jedynym. Pogonić do pracy straż miejską.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here