Lubomierz: Na co pieniądze z Polskiego Ładu?

10
1457
fot. archiwum Lwówecki.info

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na ich złożenie samorządy mają czas do 15 lutego 2022 roku. Przy czym rząd z góry przyznawał, iż nie wyklucza możliwości przedłużenia naboru.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Każdy samorząd może złożyć po trzy wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to:

  • do 5 mln złotych;
  • do 30 mln złotych;
  • do 65 mln złotych

Przy czym wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji. Najwięcej, bo nawet 95 procent dofinansowania wartości inwestycji można otrzymać na zadania takie jak budowa lub modernizacja: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, czy na odnawialne źródła energii. Tych obszarów jest kilka i wartość dofinansowania spada w kolejnych z 95 procent wartości inwestycji do 80 proc. wartości inwestycji.

Dodatkowe środki dla gmin i powiatów, w których były PGR-y

Oprócz tego rozpoczęła się także trzecia edycja Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Nabór w tej edycji potrwa również do 15 lutego 2022 roku – (z możliwością przedłużenia).

Samorządy mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to 2 mln i 5 mln (gminy) oraz 2 mln i 8 mln (powiaty). Minimalny poziom udziału własnego w tym programie to 2 proc.

Gmina Lubomierz wnioskuje o 25 milionów złotych

Wnioski do obu tych programów złożyła już Gmina Lubomierz.

1) Infrastruktura drogowa – Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Oleszna Podgórska, Janice i Chmieleń. W ramach zadania ma być wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa dróg, wzmocnienie ich konstrukcji, wykonanie odwodnienia (rowy, przepusty), remont infrastruktury drogowej, odtworzenie poboczy i oznakowanie dróg.
Wartość inwestycji to 4.900.000 złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania to 4.655.000 zł.

2) Infrastruktura sportowa – Budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej w miejscowości Lubomierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przewidywana wartości inwestycji to 12.000.000, przy czym wnioskowana kwota to 10.800.000 zł.

3) Odnawialne źródła energii – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500kW w miejscowości Lubomierz. W ramach zadania ma powstać instalacja fotowoltaiczna, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania budynków użyteczności publicznej, w których źródłem ciepła są pompy ciepła.
Przewidywana wartość inwestycji to 3.000.000 zł, przy czym wnioskowana 2.850.000 zł.

Środki dla gmin popegeerowskich

4) Infrastruktura wodno- kanalizacyjna – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleszna Podgórska. W ramach inwestycji ma zostać wybudowana w Olesznej Podgórskiej sieć wodociągowa w celu zapewniania mieszkańcom dostępu do wody.
Przewidywana wartości inwestycji to 5.000.000 złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania to 4.900.000 zł.

5) Infrastruktura wodno- kanalizacyjna – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice. W ramach zadania ma zostać wybudowana sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewniania mieszkańcom dostępu do wody.
Przewidywana wartości inwestycji to 2.000.000 zł, a wnioskowane dofinansowanie to: 1.960.000 zł.

Burmistrz Lubomierza już złożył wnioski. Te zostaną teraz zapewne zaopiniowane przez wojewodę a następnie będą oczekiwały na podpis premiera. O tym, czy, ile i na jakie zadania otrzyma środki Lubomierz dowiemy się zapewne jeszcze wiosną tego roku.

10 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here