Wnioskowali o 32 miliony na inwestycje w gminie Mirsk

5
2025

Władze Mirska liczyły na 32 miliony złotych na najważniejsze z zadań w gminie. Dziś, to jest 25 października 2021 roku poznaliśmy wyniki pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Na rządowe wsparcie z nadzieją czekały władze Gminy Mirsk, które złożyły trzy wnioski, licząc, iż te w całości zostaną zaaprobowane przez premiera Morawieckiego. Jak pod koniec lipca br. informowała redakcja Lwówecki.info pierwszy wniosek był na budowę sieci wodociągowej dla sołectw Krobica i Orłowice.

– Od 2015 r. na terenie gminy występuje znaczący deficyt wody pitnej. Planowane jest zatem zbudowanie sieci wodociągowej w tych miejscowościach, która uzupełni już funkcjonującą sieć kanalizacyjną. Przedsięwzięcie poprawi warunki życia 578 mieszkańcom. Ponadto pozwoli na uzbrojenie terenów i będzie stanowić impuls inwestycyjny do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i agroturystyki. Inwestycja jest zgodna z polityką Ministra Środowiska, gdzie rozwiązanie problemu deficytu wody przeznaczonej do spożycia stanowi jedno z priorytetowych zadań tego resortu. – wyjaśniał Burmistrz Mirska.

Wartość inwestycji oszacowano na 17 milionów złotych przy 5 procentowym wkładzie własnym Gminy Mirsk.

Drugi z wniosków był na rewitalizację zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku. – Inwestycja przewiduje przebudowę układu drogowego, parkingów, odnowienie fontanny, wymianę nawierzchni i przyłączy sieci oraz nasadzenia krzewów. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczno- gospodarcze zdegradowanego obszaru zabytkowego centrum Mirska poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz organizacja miejsca integracji i wypoczynku mieszkańców. Zamierzenie to ma pobudzić rozwój małej branży gastronomicznej i turystycznej, która najbardziej ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. – tłumaczy Burmistrz Mirska.

Inwestycję oszacowano na 10 milionów złotych i tu wkład własny Gminy wyniósłby 10 procent.

Natomiast trzeci z wniosków był na adaptację budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem. – Gmina posiada nieużytkowany, piętnastoletni budynek po gimnazjum. Obecny przedwojenny budynek przedszkola nie spełnia wymogów p.poż. Inwestycja poprawi efektywność i przydatność tego elementu infrastruktury edukacyjnej gminy, zwiększy ilość miejsc z obecnych 108 do 140. Wpłynie też na aktywność zawodową rodziców, będących osobami bezrobotnymi którzy nie podejmują pracy ze względu na potrzebę sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi. Jest też zgodna z projektem programu strategii demograficznej 2040 – Cel 2 Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci. – zaznaczał Burmistrz Jasiński.

Wartość tego zadania oszacowano na 5 milionów złotych i wkład własny Gminy wynosiłby tu 15 procent.

Dziś poznaliśmy wyniki naboru. Apetyt na spore inwestycje został nieco ostudzony. Z wnioskowanych 32 milionów złotych Mirsk otrzymał nieco ponad 4.250.000 złotych, na zadanie: Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem.

5 KOMENTARZE

  1. Co ma PiS do tego, że nie udało się wyciągnąć kasy na podstawowe zadanie własne gminy, jakim jest zaopatrzenie w wodę, oraz 10 milionów na kolejne w ciągu ostatnich lat picowanie rynku i robienie parkingów? Dlaczego urzędnicy nie parkują na zapleczu MOK’u? Same wolne miejsca. Nawet drogowskazów nie ma, żeby nie pobrudzić, żeby do wyborów doczekało.

  2. Żenada:-( z woda problem ale adaptacja budynku będzie… ograniczanie emisji z opalania węglem tez lipa… a wystarczy przekroczyć tabliczkę z napisem Mirsk i już jest jeden wielki smród z opalania 🙁 porażka

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here