32 miliony na inwestycje w gminie Mirsk. Zobacz na jakie.

3
887
Pan Andrzej Jasiński, Burmistrz Mirska /fot. Lwówecki.info/

Trzy wnioski na inwestycje dofinansowane w znacznej mierze z rządowego funduszu Polski Ład złożyły władze Gminy Mirsk. Sprawdź, co w gminie może zostać zrobione.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda jednostka może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Na rządowe wsparcie z nadzieją czekają władze Gminy Mirsk, które złożyły już wnioski, licząc, iż te w całości zostaną zaaprobowane przez premiera Morawieckiego.

Pan Andrzej Jasiński Burmistrz Mirska wyjaśnia, iż pierwszy wniosek jest na budowę sieci wodociągowej dla sołectw Krobica i Orłowice.

– Od 2015 r. na terenie gminy występuje znaczący deficyt wody pitnej. Planowane jest zatem zbudowanie sieci wodociągowej w tych miejscowościach, która uzupełni już funkcjonującą sieć kanalizacyjną. Przedsięwzięcie poprawi warunki życia 578 mieszkańcom. Ponadto pozwoli na uzbrojenie terenów i będzie stanowić impuls inwestycyjny do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i agroturystyki. Inwestycja jest zgodna z polityką Ministra Środowiska, gdzie rozwiązanie problemu deficytu wody przeznaczonej do spożycia stanowi jedno z priorytetowych zadań tego resortu. – wyjaśnia Pan Andrzej Jasiński, który dodaje, iż wartość inwestycji szacuje na 17 milionów złotych a wkład własny Gminy to jedyne 5 procent.

Drugi z wniosków jest na rewitalizację zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku.

– Inwestycja przewiduje przebudowę układu drogowego, parkingów, odnowienie fontanny, wymianę nawierzchni i przyłączy sieci oraz nasadzenia krzewów. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczno- gospodarcze zdegradowanego obszaru zabytkowego centrum Mirska poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz organizacja miejsca integracji i wypoczynku mieszkańców. Zamierzenie to ma pobudzić rozwój małej branży gastronomicznej i turystycznej, która najbardziej ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. – tłumaczy burmistrz Mirska, który dodaje, iż inwestycję szacuje na 10 milionów złotych i tu wkład własny Gminy wyniósłby 10 procent.

Natomiast trzeci z wniosków jest na adaptację budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem.

– Gmina posiada nieużytkowany,piętnastoletni budynek po gimnazjum. Obecny przedwojenny budynek przedszkola nie spełnia wymogów p.poż. Inwestycja poprawi efektywność i przydatność tego elementu infrastruktury edukacyjnej gminy, zwiększy ilość miejsc z obecnych 108 do 140. Wpłynie też na aktywność zawodową rodziców, będących osobami bezrobotnymi którzy nie podejmują pracy ze względu na potrzebę sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi. Jest też zgodna z projektem programu strategii demograficznej 2040 – Cel 2 Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci. – zaznacz Burmistrz Jasiński, który wskazuje, iż wartość tego zadania szacuje na 5 milionów złotych i wkład własny Gminy wynosiłby tu 15 procent.

Każda z tych inwestycji w sposób znaczący będzie oddziaływać na mieszkańców, poprawę komfortu ich życia, wizerunek Mirska i możliwości rozwoju turystyki. Jednak na chwilę obecną otwartym pozostaje pytanie, jak na te wnioski spojrzy premier Morawiecki, czy, na które i ile środków z budżetu państwa przydzieli. Oczywiście, jak tylko zapadną decyzje i pojawią się wyniki naborów to o nich poinformujemy.

3 KOMENTARZE

  1. Widać, że jedyne co potrafi budować burmistrza A.Jaśinski to kanalizacje i wodę. W strefie ekonomicznej cisza jak makiem zasiał pełno śmieci a 1 mln zł z budżetu gminy poszło w piach.

  2. Widzę że poza sołectwa i Krobica i Orlowice nie istnieją inne sołectwa jak nie drogi, chodniki to teraz sieć wod-kan i ta wieczna rewitalizacja dziury Mirsk i tych szkół oraz kamienic a co z Zakwisiem i wioskami po drugiej stronie Kwisy Ali może to i dobrze bo z jazda inwestycja w gminie a raczej brakiem inwestycji na Zakwisiu Andrzejem traci elektorat. A zapomniałem jest inwestycja chcą stawiać maszt telefonii e Rębiszowie dobrze że chociaż miejsce odpowiednie zbakezlu a nie w centrum miejscowości.

  3. Kanalizacja masakra drogi się zapadają po robocie firmy a w gminie mówią ,że gwarancja na poprawki skończyła się z wyjazdem firmy . Na wodę część mieszkańców Giebułtowa też niema co liczyć bo tak bogato budowano kanalizację ,że na pompę do wody już brakło. 21 wiek dramacik jak można było przy tak dużej inwestycji nie wygospodarować paru groszy na pompę ,żeby zapewnić ludziom wodę . I też nie jest do końca zakończona inwestycja a oni kolejną rozpoczynają .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here