Wiemy kiedy most w Pławnej będzie wyremontowany

5
1511

Remont mostu, to z jednej strony długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ale z drugiej wiązać się ona będzie ze sporymi utrudnieniami w ruchu.

 

 

Istniejący obiekt mostowy JNI 1015881 zlokalizowany jest na cieku wodnym Srebrna w ciągu drogi powiatowej nr 2511D w miejscowości Pławna.

Most jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Długość całkowita obiektu w osi drogi wynosi około 5,44 m. Szerokość obiektu w osi cieku wodnego wynosi około 12,00 m. Konstrukcję nośną przęsła stanowi żelbetowa płyta pomostowa.

Obiekt został poważnie uszkodzony podczas nagłego i dużego wezbrania wód opadowych w cieku Srebrna. Podpora nr 1 po stronie dolnej wody została podmyta i częściowo została zniszczona. Zniszczenie znacznej części podpory nr 1 spowodowało częściowe zawalenie się płyty pomostowej w wyniku utraty podparcia na znacznym odcinku. Całkowitemu zniszczeniu uległa krawędź obiektu po stronie dolnej wody wraz z jezdnią, gzymsem i balustradami. Skrzydła podpór po stronie dolnej wody zostały mocno uszkodzone i przemieszczone. Kamienna okładzina dna cieku pod obiektem i poniżej obiektu została zniszczona. Ruch pojazdów na obiekcie odbywa się w ograniczonym zakresie po niezniszczonej części mostu.

 

 

Kilka dni temu władze Powiatu Lwóweckiego ogłosiły przetarg na remont mostu JNI 1015881 w ciągu drogi powiatowej nr 2511D w m. Pławna gmina Lubomierz. Firmy zainteresowane realizacja inwestycji mają czas do 27 marca br. na złożenie swoich ofert. Natomiast most ma być wyremontowany do dnia 1 września 2023 roku.

Niestety, w tym czasie kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu na drodze z Pławnej Dolnej do Lubomierza.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here