Ponad 3200 dzików do odstrzału!

2
532

Myśliwi ruszają na kolejne polowania. Po raz kolejny w tym roku wojewoda wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału dzików na masową skalę.

 

 

Od lat jako przyczynę masowego odstrzału dzików podaje się afrykański pomór świń. Roznoszony przez dziki wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, ale zabójczy dla świń. Dziesiątkuje rolnikom stada, dlatego gdy zostaje wykryty, koniecznością jest wybicie całej hodowli.

Na początku 2024 roku wojewodowie w kilku województwach zdecydowali o kolejnym masowym odstrzale dzików. W województwie dolnośląskim do odstrzału wytypowano 899 dzików. W poprzednich latach ilości te szły w tysiące i to tylko na terenie Dolnego Śląska.

„Ze względu na dotychczasowe straty oraz biorąc pod uwagę realne zagrożenie rozprzestrzenianiem się tej choroby u dzików poza obszary objęte restrykcjami, jak również uwzględniając realne zagrożenie wystąpienia kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach uznano za konieczne podjęcie zdecydowanych działań w zakresie ograniczania liczebności dzików. Oznacza to zintensyfikowanie odstrzału dzików zarówno w ramach łowieckich planów gospodarczych, jak i w ramach odstrzału sanitarnego, poprzez organizowanie polowań zbiorowych skoordynowanych tzw. „wielkoobszarowych”.” – wskazuje Główny Lekarz Weterynarii, w ocenie którego masowe odstrzały dzików są jednym ze skuteczniejszych form zwalczania ASF obok m.in. usuwania zwłok padłych dzików, przestrzegania zasad bioasekuracji przez producentów świń i myśliwych, czy regulacji wielkości populacji dzików w ramach polowań indywidualnych.

Za odstrzałem dzików idą dziesiątki milionów złotych. Jak podaje Brać Łowiecka zaplanowana do wydatkowania w 2024 r. kwota 97,173 mln zł to ponad 80 mln zł mniej niż w poprzednim roku. Cięcia mają dotknąć m.in. wydatków na aktywne poszukiwania padłych dzików, w tym dofinansowań do sprzętu i materiałów niezbędnych do tych poszukiwań. Mocno zredukowany jest także budżet rekompensat za planowy odstrzał.

Ma to wynikać w pewnej mierze z oficjalnie raportowanej coraz niższej liczebności populacji dzików, która na koniec zeszłego sezonu łowieckiego – wg danych PZŁ – wynosiła 50,6 tys. osobników (rok wcześniej szacowano ją na 61,8 tys. osobników, przy czym wysokość odstrzału i zewidencjonowanych upadków w sezonie 2022/2023 wyniosła 211,4 tys. osobników).

Pod koniec kwietnia Wojewoda Dolnośląski wydał kolejne rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego. W tym wskazuje, iż na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 kwietnia 2024 r. zarządza się, co następuje:

„Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na obszarach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w tym nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny dzików w liczbie określonej w załączniku w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.” – pisze wojewoda.

Załącznik do rozporządzenia stanowi lista ponad 3200 dzików jakie mają zostać odstrzelone w poszczególnych obwodach łowieckich na terenie naszego województwa.

Tylko na terenie powiatu lwóweckiego odstrzelonych ma zostać tym razem 129 dzików.

 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 51 – 2 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 52 – 11 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 58 – 10 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 59 – 10 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 62 – 15 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 63 – 8 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 64 – 5 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 65 – 12 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 66 – 22 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 67 – 20 dzików do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 68 – 1 dzik do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 69 – 3 dziki do odstrzału
 • powiat lwówecki – obwód łowiecki nr 70 – 10 dzików do odstrzału

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here