Demokrata-ludowiec (z pomocą PO) żywemu nie przepuści

27
2113

Demokrata-ludowiec (z pomocą PO) żywemu nie przepuści czyli o I sesji rady powiatu lwóweckiego VII kadencji (tytuł nawiązuje do popularnej piosenki Kazimierza Grześkowiaka).

 

Prolog

Wybory samorządowe w 2024 wygrała w powiecie lwóweckim koalicja Demokraci-Ludowcy, czyli SLD-PSL. Nazwa jest o tyle zabawna, że o ile PSL, to rzeczywiście ludowcy to już SLD, ze względu na pochodzenie tej partii i jej powiązania personalne, z nazwą demokracja ma niewiele wspólnego. Tym niemniej wyborcy, czy oszukani tą nazwą, czy rzeczywiście tęskniący za “dawną rzeczywistością” nagrodzili czerwono-zieloną koalicję 7 mandatami, w czym główny udział mieli wyborcy z mojego Gryfowa. Do większości w 17-osobowej radzie brakowało zatem “demoludom” 2 mandatów, więc lider formacji pan Olgierd Poniźnik mógł rozmawiać z każdym,gdyż NIS (Niezależna Inicjatywa Samorządowa) miał 2 mandaty, Platforma Obywatelska miała 4 mandaty i Prawo i Sprawiedliwość miało 4 mandaty. Mógł rozmawiać z każdym, ale tak naprawdę nie mógł, gdyż krajem, a zatem naszymi pieniędzmi rządzi Platforma Obywatelska. Zatem na licznych spotkaniach nieformalnych, o których mieliśmy dość szczegółowe informacje, konfrontowały się dwie tendencje; czy urząd starosty ma przypaść przedstawicielowi największego partnera koalicyjnego, czy ma on trafić do radnego, który ma największe doświadczenie w pracy samorządowej, ale jest z PO. Ta druga opcja przegrała. Kandydatem na starostę została pani Małgorzata Szczepańska. Funkcję przewodniczącego rady miał zatrzymać dla siebie pan Olgierd Poniźnik.Z tego rozstrzygnięcia na pewno ucieszy się pan Włodzimierz Czarzasty, gdyż jak kania dżdżu potrzebuje on jakiegoś sukcesu dla swojej lewicowej formacji, która sromotnie przegrała wybory samorządowe w skali kraju.

Ustawienie na czele powiatowej władzy dwóch lewicowych polityków z Gryfowa (czyli identycznie jak w zakończonej kadencji) niesie ze sobą dwa zagrożenia: po pierwsze kiedyś wahadło geograficzne odbije, po drugie brak wymiany władzy naraża ją na szereg niebezpieczeństw, które szeroko opisywano ograniczając kadencje władzy wykonawczej w demokratycznych krajach.

Ślubowanie

O godz. 9 w dniu 6.05.2024 zebraliśmy się w sali starostwa, która dla mnie zawsze pozostanie salą dawnego bloku ginekologicznego szpitala, tak jak gabinet starosty pozostanie porodówką. Do dziś nie mogę pogodzić się z tym, że instytucje powiatowe zostały wyrzucone przez lewicowego burmistrza Lwówka z pięknego Pałacu Hochenzollernów przy niemrawym oporze ówczesnego starosty. Prawie 70-letni radny senior pan Olgierd Poniźnik odczytał tekst ślubowania. Rotę ślubowania uzupełnili wezwaniem “Tak mi dopomóż Bóg” państwo radni B.Ciereszko, Z.Grześków, P.Konsur, E.Kredkowska, R.Kulczycki, M.Pater, Z.Zatchiej i niżej podpisany. Pan Olgierd Poniźnik również złożył ślubowanie.

Porządek obrad

Pani Krystyna Piotrowicz w bardzo przekonujący sposób argumentowała za wycofaniem punktu o wyborze starosty. Wywodziła, że kandydaci powinni najpierw zostać zaprezentowani radzie i całej społeczności powiatowej, taka jest też intencja ustawodawcy, który daje czas aż 3 miesięce na wyłonienie odpowiedniej osoby. Zaprotestował przeciw przekładaniu wyborów pan Daniel Koko, twierdząc, że chce przekazać urząd starosty, gdyż następnego dnia będzie już zaprzysięgany na burmistrza Gryfowa i nie chce doprowadzić do KOLIZJI PRAWNEJ, która nastąpiłaby, gdyby łączył te funkcje. Odpowiedzią Pani Krystyny Piotrowicz była prośba, aby “burmistrz Gryfowa nie kierował radą powiatu”. Tu niespodziewanie wypowiedział się pan przewodniczący Olgierd Poniźnik stwierdzając, że to on jest jeszcze burmistrzem Gryfowa.

Wybory przewodniczącego

Koalicja powiatowa przeprowadziła wybór przewodniczącego rady, który dostał 13 głosów poparcia. Gratulując panu Olgierdowi Poniźnikowi wyboru zwróciłem się z prośbą o dopilnowanie, aby w czasie posiedzeń rady polska flaga nie była skierowana do kata sali, jak ma to miejsce obecnie, tylko żeby cieszyła swoim widokiem radnych siedzących przy stole. Mojej prośbie stało się zadość.

Wybory wiceprzewodniczących

Korzystając z zaproszenia nowo wybranego Przewodniczącego do zgłaszania kandydatur na wiceprzewodniczących rady zgłosiliśmy kandydaturę pani Eweliny Kredkowskiej. Ale czerwono-zielono-uśmiechnięta koalicja nie miała zamiaru popuścić. Odrzucono tę kandydaturę 11 do 6. Takie polityczne grubiaństwo uczciłem długimi oklaskami (na transmisji z obrad 01:52:45). Nasunęły mi się wspomnienia pierwszej kadencji rady powiatu, gdy władzę objął AWS. Zostałem wtedy wybrany na przewodniczącego rady, a wiceprzewodniczącym został (naszą decyzją) śp pan Bohdan Łasisz z opozycyjnego SLD (drugim wiceprzewodniczącym był pan Piotr Czembrowski). Z drugiej strony wspomniałem również swoją przegraną, gdy w 2014 zostałem jako przedstawiciel opozycji zgłoszony na wiceprzewodniczącego. Odrzucili mnie wtedy radni takiej samej jak dziś koalicji, niektórzy do dziś są radnymi, mimo że nie mieli własnego kandydata. Niestety obyczaje upadły, mogę mieć tylko satysfakcję, że nie za moją przyczyną. Można rzec, że powiat lwówecki wytyczał ogólnopolskie trendy. Kilka lat później PiS posiadając absolutną większość dopuścił marszałków z opozycji; opozycja, obnosząca się z nazwą “demokratyczna”, objąwszy władzę, nie dopuściła marszałków z PiS. Po tej demonstracji, kto tu rządzi, koalicja szybciutko wybrała swoich wiceprzewodniczących w osobach państwa Iwony Kobiereckiej i Piotra Konsura.

Wybór starosty i zarządu

Z przepytywania pani Małgorzaty Szczepańskiej najistotniejsze punkty to deklaracja zaangażowania się w sprawy oświaty, a nawet zapowiedź ingerencji w procesy wychowawcze w szkołach, bo tak rozumiem wypowiedź o kształtowaniu młodych ludzi na obywateli. Przypominam,że lewica ma specyficzne rozumienie tego, jak należy kształcić młode pokolenia.

Wyszła przy okazji sprawa, że zarząd powiatu podejmował w przeszłości decyzje o dofinansowaniu organizacji pozarządowych w oparciu o rekomendacje komisji, w skład której wchodzili członkowie zarządu! Pozwoliłem sobie to skomentować: Ale jaja! (03:05:55) Trochę żałuję tego komentarza, bo tu nie ma z czego się śmiać. No, ale padła deklaracja, że sytuacja zmieni się, choć zaraz wybrzmiał ton twardszy, że i tak zarząd będzie podejmował ostateczną decyzję.

W kwestii przyjmowania nielegalnych migrantów z Zachodu na teren powiatu odpowiedź kandydatki na starostę uznaję za bardzo niepokojącą. Najpierw była próba zaatakowania pytającego, że użył pejoratywnego określenia obóz koncentracyjny, co było nieprawdą, bo nie użył. Przypomniało to znaną akcję TVN przeciwko Janowi Pietrzakowi.

Następnie został przywołany zestaw rytualnych argumentów, którymi lewica uzasadnia swoją obłędną migracyjną politykę. Najpierw kompletnie nieadekwatne porównanie do uchodźców z Ukrainy (kobiety i dzieci uciekające przed wojną i legalnie korzystające z ochrony w Polsce). Potem zaklęcie, że wszyscy byliśmy uchodźcami. Następnie wypowiedź, że nie będzie gett. Apel, aby nie tworzyć wrogości wobec uchodźców, nie wyrzucać ich i nie pozbawiać opieki. A na koniec padło nieśmiertelne i tak częste w ustach wojującej z Kościołem lewicy – (zrobimy to) “chrześcijańsko!”

Widać te odpowiedzi nie przestraszyły radnych, bo kandydatka pani Małgorzata Szczepańska dostała 11 głosów poparcia, przy 2 wstrzymujących i 4 przeciw. Złożyłem jej osobiste gratulacje.

Kandydat na wicestarostę pan Zbigniew Grześków wywijał się jak mógł przed dociekliwymi pytaniami pana Piotra Czembrowskiego dlaczego nie został kandydatem na starostę, aż w końcu odgryzł się dowcipnie, że :”Trzeba było mnie zgłosić”, chociaż padło też trochę stłumione: “To nie była moja decyzja”. Zachował po raz kolejny funkcję wicestarosty wynikiem 11 za, 5 przeciw.

I tu nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawił się bardzo ciekawy temat, czy nasza sesja jest w ogóle legalna (03:46:50). Bo oto sesję prowadził radny, który RÓWNOCZEŚNIE jest burmistrzem. Poproszony o opinię radca prawny wypowiedział kilka zdań, które nie złożyły się na jasną wykładnię, tym niemniej z treści jednoznacznie wynikało, że pan Olgierd Poniźnik, wbrew swoim twierdzeniom, nie jest już burmistrzem. Zobowiązaliśmy radcę prawnego do przygotowania na piśmie opinii, czy sesja jest w ogóle ważna (03:50:30). Zabawnym elementem w całej sytuacji jest to, że pan Przewodniczący wyjątkowo pieczołowicie prowadził obrady, nakazywał odczytywać regulamin głosowania przed każdym głosowaniem, podobnie przegłosowywał za każdym razem nie zmieniający się skład komisji skrutacyjnej. A tu taka niespodzianka. Kruca bomba!

Potem już gładziutko wybraliśmy pozostałych członków zarządu, samych panów, co wzbudzało też uwagi. Skład zarządu uzupełnili panowie Michał Pater, Dariusz Szorc i Zenon Zatchiej.

Następna sesja 22.maja o godz. 9.30. Do usłyszenia.

-/autor: Rafał Ślusarz Radny Rady Powiatu Lwóweckiego
artykuł sponsorowany /-

27 KOMENTARZE

 1. Bodzio i ty głosowałeś za Olgiertem, twój kolega obok przynajmniej się wstrzymał i jak tu ma być dobrze ,co innego mówisz i co innego robisz ,to jak byś na tuska zagłosował.

 2. Panie Ślusarz boli serduszko że PIS nie rządzi w powiecie lwóweckim. Całe szczęście że również straciliście władze w Polsce. Na temat migrantów też lepiej niech się Pan nie wypowiada. Jak PIS handlował wizami to dlaczego Pan nic na ten temat nie pisał. Przegrał Pan wybory na senatora, teraz w powiecie to rozumiem że ciężko oderwać się od koryta.

  • Z czego Pan się cieszy ,Polskę niszczycie ,gdzie wasze obietnice 100- konkretów ,będzie lepiej, taniej, paliwo 5.19,-, kłamsta i oszukiwanie ludzi, obódzcie się.

 3. PIS w powiecie Lwóweckim rządził, raz wiele lat temu z PO. Pomimo wygranej podzielił się stanowiskami. Wyborca zapomniał, że przez pozostałe lata rządzi w komuszym powiecie stary układ SLD PSL dołączając nieliczne PO. A teraz Wyborców wymień osiągnięcia tej pożal się Boże koalicji. Jakoś nie widzę. Powiat który przez lata nie sprowadził ani jednego poważnego przedsiębiorcy, powiat który nie ma ani jednej hali widowiskowo-sportowej powiat ,który nie ma ani jednego krytego basenu, nie wybudowano od lat kilometra ścieżki rowerowej i można o tych osiągnięciach pisać dalej. Mając takie położenie nic nie zrobiono ! Jedynie zamiast zarządzać to tym powiatem administrowano. Rządzą nim ludzie bez wyobraźni i odwagi, których jedynym osiągnięciem jest wstanie i przetrwanie w pracy. A jeszcze Wyborco pamiętaj, że do wyborów poszło tylko trochę ponad 50% wyborców . Pozostali jadą do pracy za granicę tego powiatu,zresztą wypoczywać też. I takie to Wyborców są osiągnięcia od lat nieudolnych rządów tej komuszej koalicji. Jeszcze jedno zainteresuj się ile pieniędzy do powiatu ściągnął były Senator i sobie poczekamy czy ten jest wstania ściągnąć tyle milionów. Pewne jest jedno było kiepsko będzie beznadziejnie.

  • Czyli ponad połowa nie głosowała bo pracuje poza granicą powiatu. O czym ty człowieku piszesz. Przecież oni też mogli głosować. Skoro PIS miał taki dobry program to dlaczego zostało wybranych tylko 4 radnych. PIS rządził wiele lat temu i ludzie dalej ich nie wybierają to chyba coś o tym świadczy. Pan Kulczycki też był wicewojewodą i co zrobił dla powiatu lwóweckiego. Został zapamiętany jak uciekał tylnymi drzwiami ze spotkania z rolnikami.

   • Tomasz- naucz się czytać ze zrozumieniem. Zresztą czego ja wymagam skoro ktoś nie rozumie śmiechu/płaczu/ historii i głosuje na PZPR przekształcone w SLD a teraz ha ha ha- demokratów. Demokratów? No cóż trzeba być niedouczonym delikatnie ujmując. Dobrze by też oprócz historii znać trochę matematykę. PISus bronił nie będę bo jak można było spieprzyć kampanię to w powiecie napewno to zrobił- podarował przynajmniej 2 miejsca w radzie.Idac dalej jakoś nikt nie jest wstanie wskazać sukcesów dotychczasowych rzędów SLD PSLpomimo tylu lat administrowania w powiecie.Jak napisałem znacznej części jest to obojętne do pracy jeżdżą za granicę powiatu a i wypoczywać też bo władze tego powiatu nie są wstanie im tego zapewnić.

 4. Panie Rafale! Tak trzymac, brakowaio nam przez te lata Pana jakze madrych i przenikliwych komentarzy i analiz, no niestety nasz powiat byl *czerwony” i jeszcze troche to potrwa!

 5. “(…) brak wymiany władzy naraża ją na szereg niebezpieczeństw, które szeroko opisywano ograniczając kadencje władzy wykonawczej w demokratycznych krajach (…)” – wypisz, wymaluj Mirsk.

 6. Najważniejsza informacja – kto dodał “Tak mi dopomóż Bóg”. Dla mnie każda z tych osób nie powinna zasiadać w ławach rady powiatu. Miejsce kościoła nie jest w strukturach organów państwa.

  Panie Rafale, co oznacza w kwestii zagrożeń ciągłości tej samej władzy: “po pierwsze kiedyś wahadło geograficzne odbije”? Że znów te ziemie będą Niemieckie? Wtedy nikt PiS nie wybierze….
  Jedyne co Pan umiał zrobić w trakcie tej sesji to poprosić o przekręcenie stojaka z flagami? Robi wrażenie.
  Radni z NIS to jak na razie jedyna merytoryczna opozycja.

 7. “Przypomniało to znaną akcję TVN przeciwko Janowi Pietrzakowi.” to nie była akcja TVN tylko oburzenie ludzi ,którzy przeżyli piekło Oświęcimia i nie mogą pozwolić na takie komentarze w ustach zakochanego w PIS starego pajaca zwanego satyrykiem.No chyba,że u was standardem jest obrażanie wszystkich myślących inaczej niż Jarek.A Pana dalej boli przegrana jedynie słusznej partii??

 8. Prawda jest taka że wszyscy się pchaja do kasy . Nie liczy się nic . Emeryci na emeryturę a nie zajmować miejsca młodym wasz czas się skończył teraz bawić wnuki .

  • Totalna kompromitacja.. tyle nienawiści co w tym artykule dawno chyba nie czytaliśmy. Przykre to jest, ponieważ niby jest Pan wierzący, a przykazanie ”
   miłuj bliźniego swego” to chyba Pan zapomniał…Tak tak wiem, religię też potraficie sobie na swoją modłę przetłumaczyć.. a wystarczyłoby ją po prostu przyjąć słowami Jezusa. Moja rada, niech Pan zacznie kochać ludzi, może wtedy będzie Pan mógł z każdym współpracować, bo na razie pluje Pan jadem na wszystkich. A to jest smutne.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here