Czy Powiat będzie stać na modernizację dróg w gminie Lwówek Śląski?

10
1816

Kilkanaście dni temu Starosta ogłosił przetarg na modernizację układu dróg Brunów-Chmielno-Ustronie oraz Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 8,7 km. Czy w budżecie wystarczy pieniędzy?

 

 

Pod koniec kwietnia br. Starosta ogłosił przetarg na modernizację układu dróg Brunów-Chmielno-Ustronie oraz Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 8,7 km.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji:

drogi powiatowej nr 2518D w miejscowości Skorzynice – granica powiatu o dł. 4,012 km.

a) Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni oraz istniejących przepustów i rowów. Teren objęty zadaniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, łączy miejscowości Zbylutów i Nową Wieś Grodziską. Droga nr 2518D posiada status drogi publicznej klasy zbiorczej (Z). Projektowany remont obejmuje swoim zakresem wg ewidencji gruntów działki drogowe nr 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3, 14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525, 557 jednostka ewidencyjna 021203_5 (obręb 0023). Remont drogi powiatowej nr 2518D nie zmienia istniejącego układu komunikacyjnego.

b) Projektuje się remont drogi powiatowej 2518D o następujących parametrach: szerokość jezdni zmienna od 4,30 m-5,00 m, łączna długość remontowanego odcinka to 4012,00 m, nawierzchnia jezdni –warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4,0 cm, pobocza wykonane z kruszywa kamiennego, zamiałowane miałem kamiennym 0/5. drogi powiatowej 2501D Brunów – Chmielno – Ustronie o dł. 4,688 km od 0+000 do 4+688.

W ramach modernizacji wykonane zostanie:

 • frezowanie w miejscach zacięć,
 • karczowanie pni wycinkę krzaków,
 • ścinka poboczy i odmulanie istniejących rowów,
 • wykonanie nowych zjazdów wraz z przepustami,
 • wykonanie nowych przepustów pod drogą,
 • wykonana warstwa wiążąca i warstwa ścieralna,
 • wykonane nowe pobocza,

drogi powiatowej 2501D Brunów – Chmielno – Ustronie o dł. 1,472 km od 4+688 do 6+160 – w ramach prawa opcji.

W ramach modernizacji wykonane zostanie:

 • wykonane nowe pobocza. frezowanie w miejscach zacięć,
 • karczowanie pni wycinkę krzaków,
 • ścinka poboczy i odmulanie istniejących rowów,
 • wykonanie nowych zjazdów wraz z przepustami,
 • wykonanie nowych przepustów pod drogą,
 • wykonana warstwa wiążąca i warstwa ścieralna,
 • wykonane nowe pobocza,

W piątek poznaliśmy złożone w przetargu oferty. Jak informuje Pani Starosta Małgorzata Szczepańska tych wpłynęło cztery. Najniższa z nich opiewa na 7.756.402,14 zł, a najwyższa na 8.474.080,70 zł.

Warto podkreślić, iż władze Powiatu Lwóweckiego na modernizację tych dróg pozyskały ponad 7,5 miliona złotych. A wraz z wkładem własnym na to zadanie przeznaczyły 8.647.295,62 zł brutto. Tak, więc wszystkie cztery oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenia o przystąpieniu do robót wydaje się już tylko formalnością.

10 KOMENTARZE

  • To napisz jeszcze jak w takim razie wybrać wykonawcę? Tylko tak żeby przy wyborze nie dochodziło do korupcji i wygrywał ten kto ma najlepszy “układ”

 1. A droga Zbylutów – Chmielno już sie sypie. Kałuże na poboczu rozmiękczają krawędzie nawierzchni, załamana krawędź asfaltu. Zaraz będziecie łatać,

 2. Jakoś Skorzynice są pomijane zawsze we wszystkim . Jakoś nie widać w Skorzynicach remontu drogi tak jak w Zbylutowie czy w Chmielnie . Także niby dlaczego znów tam mają coś robić. Najpierw niech zaczną Skorzynice .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here