Burmistrz Lwówka Śląskiego za podniesieniem podatków. Zdecydują radni?

7
1381
zdjęcie poglądowe

Już na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski (30.11.2023 r.) radni zadecydują o stawkach podatku od nieruchomości na rok 2024. Burmistrz jest za ich podniesieniem.

 

 

Burmistrz przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W uzasadnieniu projektu burmistrz Lwówka Śląskiego wskazuje, iż w projekcie tym przyjęto stawki niższe niż maksymalne wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Co nie zmienia faktu, że podwyżki będą odczuwalne dla mieszkańców.

W uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto następujące zasady:

1. dla budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenie miejskim przyjęto stawkę o 0,04 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast dla budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenach wiejskich o 0,09 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

2. dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przyjęto wielkość stawki o 9,10 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

3. dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń przyjęto wielkość stawki o 1,33 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

4. dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym przyjęto wielkość stawki o 3,70 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

5. dla pozostałych budynków lub ich części na terenie miejskim – przyjęto wielkości stawki o 2,58 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast dla budynków pozostałych lub ich części położonych na terenie wiejskim zastosowano stawkę o 8,85 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

6. dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęto wielkość stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

7. dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęto wielkość stawki o 0,09 zł mniej niż określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

8. dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych przyjęto wielkość stawki o 1,66 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

9. dla gruntów pozostałych od osób fizycznych posiadających grunty na terenie wiejskim przyjęto 0,11 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych natomiast dla gruntów pozostałych na terenie miejskim przyjęto 0,01 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

10. dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji przyjęto 0,89 zł mniej w stosunku do stawki określonej w ustawie o podatkach lokalnych.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 1,11 zł (jest 0,91 zł)

2. od budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenach wiejskich od 1m2 powierzchni użytkowej: 1,06 zł (jest 0,86 zł)

3. od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej: 24,00 zł (jest 23,30 zł)

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej: 11,80 zł (jest 11,10 zł)

5. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej: 5,43 zł (jest 4,73 zł zł)

6. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej: 8,59 zł (jest 7,89 zł)

7. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenie wiejskim od 1m2 powierzchni użytkowej: 2,32 zł (jest 2,12 zł)

11. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3i art. 4 ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)

Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni gruntów:

1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni: 1,25 zł (jest 1,05 zł)

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 5,00 zł (jest 4,72 zł)

3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,70 zł (jest 0,60 zł)

4. od gruntów pozostałych położonych na terenach wiejskich, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,60 zł (jest 0,50 zł)

5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 3,50 zł (jest 3,10 zł)

Zgodnie z projektem nowe stawki mają obowiązywać od 01 stycznia 2024 r. Czy tak się stanie zależy teraz od radnych.

7 KOMENTARZE

  1. Podatków nie trzeba podnosić ale należy zainteresować sie kto nie płaci . We Lwówku od dłuszego czasu panuje bałagan . Ludzie stawiają garaże bez pozwolenia lub przerabiają domy na wieksze bez pozwolenia nagle małe domki zyskały przybudówki czy nawet całe piętra . Lekarze mają gabinety w domach prywatnych . Tu jest pole do popisu . Urzednicy do roboty macie plany zabudowań to sprawdzajcie gdzie się buduje na dziko tam są pieniądze a ludzi uczciwych zostawcie w spokoju.

  2. Jeśli w końcu doczekałabym się chodników we wsiach należących do gminy i zorganizowania lepszego transportu publicznego, to z przyjemnością zapłacę wyższy podatek.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here