Siedem firm chce wykonać dokumentację projektową nowej świetlicy wiejskiej

4
1711
zdjęcie poglądowe

Siedem firm odpowiedziało na zapytanie Burmistrza dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej świetlicy sołeckiej. Różnice w cenach są bardzo znaczące.

 

 

We wtorek, 12 marca 2024 roku na stronach gryfowskiego magistratu pojawiło się zapytanie ofertowe na – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa świetlicy w Wieży”. W tym wskazano, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieża na działce ewidencyjnej nr 76, obręb Wieża wraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

W zakres prac projektowych wchodzi sporządzenie mapy do celów projektowych, wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę potwierdzonej klauzulą ostateczności.

czytaj: Mieszkańcy napisali petycję. Co na to radni?

Zaprojektowany obiekt ma być budynkiem wolnostojącym, parterowym, z dachem dwuspadowym, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej murowany, ściany gładkie.

Burmistrz w zapytaniu wyraźnie wskazał wymagania, jakie musi spełniać projektowany obiekt. Wśród tych są:

 • budynek parterowy z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem dla ok 80 osób, w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy, kuchnia z zapleczem, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), szatnia, dodatkowa sala spotkań na ok 18 osób, pomieszczenie gospodarcze (magazynek) do przechowywania narzędzi gospodarczych;
 • wzdłuż ściany budynku należy zaprojektować zadaszony taras/patio. Zadaszenie tarasu/patio ma być przedłużeniem dachu budynku;

czytaj: Mieszkańcy zdecydowali. Dołożą do projektu budowy świetlicy

 • pobór wody dla budynku świetlicy z sieci wodociągowej;
 • odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej;
 • wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki;
 • ogrzewanie budynku – indywidualne, elektryczne, pompa ciepła (z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii).;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. ścieżki, parking, mała architektura, zieleń;
 • budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora;
 • w ramach zadania należy wykonać przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż łącznie z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, WLZ od zestawu złączowo- pomiarowego umieszczonego na słupie linii napowietrznej do projektowanego budynku.

We wtorek, 19 marca Burmistrz Gryfowa Śląskiego przekazał informację, na temat złożonych ofert. Spośród siedmiu oferentów najniższą cenę zaproponowała jedna z poznańskich spółek – 35 670,00 zł. Na drugim biegunie stanęła pracowania projektowa z Nysy proponując – 104 550,00 zł.

Teraz złożone oferty zostaną przeanalizowane pod kątem formalnym. Za kilka dni Burmistrz powinien ogłosić, czy i którą ofertę wybierze.

4 KOMENTARZE

   • Które sołectwa w gminie Gryfów Śląski nie mają świetlicy? Poza tym jak równać, to w górę, a nie w dół. Nowoczesne i funkcjonalne świetlice sprzyjają integracji mieszkańców, pobudzają lokalne inicjatywy i ułatwiają zorganizowanie wielu wydarzeń. W przypadku Wieży nie dość że mała sala, to sam budynek nie jest tylko świetlicą, ale ma zamieszkałą sporą jego część.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here