Mieszkańcy napisali petycję. Co na to radni?

0
1749

Od paru lat mieszkańcy sołectwa zabiegali o budowę w ich wiosce nowej świetlicy. Ostatnio zebrali podpisy i złożyli w tej sprawie petycję. Radni dali jasną odpowiedź.

 

„My niżej podpisani rodzice, dziadkowie, opiekunowie, emeryci, renciści, przedsiębiorcy, pracownicy. My wszyscy, mając na celu dobro naszych dzieci i całej naszej społeczności mieszkającej w sołectwie Wieża, zwracamy się z wnioskiem …”. – pisali w petycji skierowanej do burmistrza i radnych mieszkańcy sołectwa Wieża. We wniosku tym zwracają się z prośbą o zabezpieczenie i przekazanie jednej z działek pod budowę świetlicy wiejskiej i niezbędnej dla niej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej oraz o przygotowanie wniosku o warunki zabudowy.

Petycja została zaopiniowana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji a następnie głos w sprawie wyrazili gryfowscy radni. Ci podczas marcowej sesji przypomnieli, iż przyczyną wystosowania petycji, są dotychczasowe, ciągnące się od lat problemy z użytkowaniem pomieszczeń budynku dzielonego z osobą prywatną. Pomieszczenia, które obecnie wykorzystywane jest jako świetlica nie spełnia swojej funkcji. Nowy budynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem jest niezbędny aby w dalszym ciągu organizować przedsięwzięcia społeczności lokalnej.

„Wskazana przez wnioskodawców działka nr 76 obręb Wieża, na której miałaby być zlokalizowana inwestycja nie stanowi obecnie w całości własności gminy. Jednak komisja w toku prac ustaliła, że prowadzone są przez gminę intensywne rozmowy z prywatnymi współwłaścicielami działki, mające na celu zniesienie współwłasności, co pozwoli w pełni dysponować gminie tym gruntem.” – wskazali w uzasadnieniu podjętej uchwały gryfowscy radni, którzy mając na uwadze powyższe argumenty stwierdzili, iż petycja mieszkańców sołectwa Wieża zasługuje na uwzględnienie.

„Sołectwo potrzebuje obiektu, który pozwoli realizować jej liczne inicjatywy służące integracji społeczności i budowaniu tożsamości kulturowej. Rada rekomenduje finalizację działań zmierzających do przekazania wspomnianej działki pod budowę świetlicy wiejskiej a następnie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej obiektu.” – stwierdzają radni.

Podjęta uchwała to dla mieszkańców sołectwa Wieża krok milowy w dążeniu do budowy własnego miejsca – świetlicy sołeckiej – o którą od tak dawna zabiegają.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here