Przelew boczny, czy pomnik władzy?

1
1337

Wybudowali przelew, którym nadmiar ścieków w sieci zamiast na ulice miał trafiać do rzeki Kwisy. Wody Polskie wszczęły postępowanie o unieważnienie decyzji.

 

Wiele emocji wywołała budowa przelewu, który władze Świeradowa- Zdroju wykonały żeby nadmiar ścieków w kanalizacji przekierować do rzeki Kwisy. Burmistrz Roland Marciniak wyjaśniał, że inwestycja powstaje w celu zminimalizowania wyciekom wód opadowych z kanalizacji sanitarnej. A tych wycieków, jak Państwo – nasi czytelnicy – dobrze pamiętacie w uzdrowisku nie brakuje. Kilka razy w roku na ulicach miasta można zobaczyć płynące fekalia. Praktycznie po każdy większym deszczu śmierdzący problem powraca.

Burmistrz Świeradowa- Zdroju znalazł sposób, by pozbyć się problemu i by nieco zyskać w oczach poirytowanych mieszkańców i turystów. Wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przelewu bocznego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy w km 120 + 995 z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ulicy Bocznej. Po tym jak otrzymał zgodę z przychylnością znacznej części rady zabezpieczył w budżecie miasta środki na inwestycję, rozpisał przetarg, wyłonił wykonawcę i ten na jesieni ubiegłego roku wybudował przelew.

Dziś każdy może podziwiać okazałą inwestycję. Rodzi się jednak pytanie, czy tymi rurami popłyną ścieki?

Otóż w dniu 16 marca 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – PGW Wody Polskie wszczął postępowanie w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego.

Informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowe Gospodarstwa Wodne z dnia 26 czerwca 2020 roku (…) udzielającej na rzecz Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój (…) pozwoleń wodnoprawnych na:

  • wykonanie urządzenia wodnego, tj. przelewu burzowego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995 z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ul. Bocznej w Świeradowie- Zdroju;
  • usługę polegającą na awaryjnym odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanym przelewem burzowym komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Kwisy w km 120+995 (średnia roczna liczba zrzutów z przelewu nie większa niż 10);
  • lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kwisy nowych obiektów budowlanych (dz. Nr 12 i 30 obręb 0005 Świeradów- Zdrój), tj. przelewu burzowego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995 z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ul. Bocznej w Świeradowie- Zdroju.

Na chwilę obecną postępowanie o unieważnienie decyzji o pozwolenie wodnoprawne zostało dopiero wszczęte. I trudno wyrokować, jak ono się zakończy. Można jednak przyjąć, iż jedną z możliwych wersji będzie ta, że władzom miasta pozostanie znaleźć w budżecie jeszcze kilka tysięcy złotych na wmurowanie tam tablicy upamiętniającej inwestycję.

czytaj koniecznie:

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here