Pomyśl o studiach! Drugi nabór na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy

0
165
PWSZ Legnica

Jeszcze tylko do 6 października 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 w ramach drugiego naboru. Jest to szansa dla osób, które nie zdążyły zapisać się na studia wcześniej. Przyjmowanie dokumentów trwa do 7 października 2020 r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów odbędzie się 9 października 2020 r.

 

W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają do wyboru następujące kierunki studiów:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie):

 • Administracja – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Dietetyka – studia stacjonarne
 • Energetyka – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Filologia angielska – studia stacjonarne
 • Finanse, rachunkowość i podatki – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Informatyka – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Logistyka i transport – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne
 • Zarządzanie – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:

 • Fizjoterapia – studia stacjonarne
 • Prawo – studia stacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia stacjonarne
 • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • Zdrowie publiczne – studia stacjonarne

Jak zapisać się na studia?

Wystarczy do 6 października wejść za pośrednictwem strony internetowej Uczelni w system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. Następnie, podczas rejestracji wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych, wprowadzić informacje niezbędne w procesie kwalifikacji a przede wszystkim dokonać wyboru studiów. Po rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Przyjmowanie dokumentów trwa do 7 października 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów odbędzie się 9 października 2020 r.
Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów: 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Dodatkowo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z powodu zagrożenia COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustaliła następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

 • drogą listową – za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście – we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnię terminie,
 • przez pełnomocnika.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres Uczelni, wpisując na kopercie dodatkowo „rekrutacja na kierunek studiów…”. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku osobistego składania dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin i godzinę z pracownikiem dziekanatu wydziału lub punktu rekrutacyjnego. Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć: komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Uczelni), poza własnym dowodem tożsamości – kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa – dokumenty do wglądu.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

 

-/ PWSZ w Legnicy /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here