Kto za OC płacił najwięcej?

1
433
wypadek dachowanie ubezpieczenie

Sporym zaskoczeniem dla kierowców może być średnia wysokość składki z ubezpieczenie OC w pierwszym kwartale 2022 r. Okazuje się bowiem, że średnia składka obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu wyniosła 542 zł i była niższa o 12,2% w porównaniu do tego samego okresu 2021 r.

 

Jak wskazują eksperci w opublikowanym niedawno raporcie RanKING w I kwartale 2022 r. odnotowano kolejny spadek średniej składki ubezpieczenia OC. Pomimo m.in. ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), dotychczasowa polityka cenowa towarzystw ubezpieczeniowych nie zmieniła się. Chociaż inflacja w Polsce jest najwyższa od wielu lat, to ceny obowiązkowych ubezpieczeń pojazdu systematycznie maleją.

Raport ten został przygotowany w oparciu o dane porównywarki rankomat.pl, pochodzące z kalkulacji użytkowników wykonanych w okresie 01.01.2015 r. do 31.03.2022 r. i przedstawia mediany najniższych cen OC. Wynika z niego, iż średnie ceny polis OC zaczęły gwałtownie rosnąć w I kwartale 2016 r (467 zł). Natomiast szczyt osiągnęły w I kwartale 2017 r. (767 zł). Następnie średnia składka obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego systematycznie zaczęła spadać i obecnie wynosi 542 zł, czyli o 225 zł mniej niż w kulminacyjnym okresie podwyżek.

Najtańsze OC

Jak się okazuje w I kwartale 2022 r. w miastach wojewódzkich średnio najwięcej za polisę OC musieli zapłacić mieszkańcy Gdańska (733 zł). Od dawna najdroższym miastem był Wrocław (714 zł), który tym razem zajął w rankingu drugie miejsce. Z kolei, najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu płacili kierowcy z Rzeszowa (503 zł). Różnica pomiędzy najdroższym Gdańskiem a najtańszym Rzeszowem wyniosła 229 zł.

Kto płacił najwięcej za OC w I kwartale 2022 roku?

W I kwartale 2022 r. tradycyjnie najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu płacili młodzi kierowcy. Średnia cena polisy OC dla 18-latka wyniosła 2056 zł. Natomiast osoby z grupy wiekowej 58-65 lat za OC płaciły średnio 440 zł.

Co ciekawe, z jednej strony mamy zniżki w wysokości średnich składek ubezpieczeń, a z drugiej strony surowsze kary z brak obowiązkowego ubezpieczenia o czym przypomina Rzecznik Finansowy.

„Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a także za brak ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolnika) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie budynków rolniczych).” – tłumaczy Rzecznik Finansowy.

W przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wysokość opłaty karnej za brak ubezpieczenia uzależniona jest od:

1. Rodzaju pojazdu:

  • w przypadku samochodów osobowych wynosi równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wynosi równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • w przypadku pozostałych pojazdów wynosi równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here