Najwięcej wypadków i kolizji na drogach zdarza się w piątek

0
955
zdjęcie poglądowe (fot. OSP Stara Kamienica)

Kierujący pojazdami powinni wykazać się wzmożoną czujnością szczególnie w piątki i poniedziałki – to właśnie w te dni dochodziło w ubiegłym roku do największej liczby zdarzeń drogowych skutkujących zgłoszeniem szkód do ubezpieczyciela. Tak wynika z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

W całym 2021 roku wypadków drogowych i kolizji było mniej niż przed pandemią, na przykład w 2019 roku. Według danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego, w 2021 roku w wyniku różnego rodzaju zdarzeń drogowych doszło do 921 tysięcy uszkodzeń pojazdów, naprawianych następnie z polisy OC oraz 36 tys. szkód osobowych (również zgłaszanych do wystawców polis OC). Dla porównania UFG wskazuje, iż wartości te były nieco wyższe niż w 2020 roku, jednak znacząco niższe niż przed pandemią – w 2019 roku doszło bowiem aż do 64 tys. szkód na osobach oraz ponad 1 mln szkód w mieniu likwidowanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Szkodowe piątki

Kierujący pojazdami wzmożoną czujność powinni zachować szczególnie w piątki. Jak się bowiem okazuje to właśnie w piątki doszło w ubiegłym roku w sumie do ok. 170 tys. zdarzeń skutkujących zgłoszeniem szkód wystawcom polis OC. Kolejnym takim dniem tygodnia, w którym dochodziło do licznych zdarzeń drogowych były poniedziałki (blisko 160 tys. szkód), znacznie bezpieczniejsze były natomiast weekendy, w szczególności niedziele – dla porównania w tym dniu doszło „tylko” do 62 tys. szkód.

Jak wynika z najnowszego sprawozdania UFG najgorszymi miesiącami pod względem liczby szkód były w ubiegłym roku czerwiec i październik.

Coraz więcej pojazdów na drogach

Na koniec 2021 roku w bazie prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny znalazło się blisko 27 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC, tj. o blisko 1 mln więcej niż rok wcześniej. Na wykupienie polisy autocasco (AC) zdecydowało się 6,7 mln właścicieli pojazdów (o ponad 400 tys. więcej niż w 2020 roku), co oznacza, że niemal co czwarty pojazd w Polsce był objęty ubezpieczeniem AC.

– Najwięcej szkód w zeszłym roku zdarzyło się w piątki, dlatego polecamy zdjęcie nogi z gazu i zachowanie szczególnej ostrożności. A co do ubezpieczeń, to przypominamy, że o ile wykupienie ubezpieczenia autocasco jest dobrowolne, o tyle ubezpieczenie OC musi mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce i wprowadzonego do ruchu – mówi Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego.

Ogromna baza danych

UFG, korzystając z zaawansowanych systemów informatycznych oraz gromadzonych i aktualizowanych na bieżąco danych ubezpieczeniowych, jest w stanie zidentyfikować posiadaczy pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku wykupienia polisy OC. Zapominalskim grożą dodatkowe opłaty nakładane przez UFG.

Warto wiedzieć, że Ośrodek Informacji UFG gromadzi nie tylko dane na temat ubezpieczeń, ale również szkód, które następnie mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń i wpływać na wysokość składki. W ciągu roku do UFG spływa ponad miliard zapytań od ubezpieczycieli, na które Fundusz odpowiada w czasie rzeczywistym w trybie zdalnego dostępu.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here