Kolejne kroki ws. budowy instalacji do przetwarzania odpadów

3
1520

Są kolejne decyzje w budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze.

 

 

Temat utworzenia na terenie dawnych fosforów firmy zajmującej się karbonizacją i zgazowaniem odpadowych frakcji organicznych elektryzuje nie tylko mieszkańców sołectwa Ubocze, ale także samych Gryfowian, bo przecież inwestycja miałaby powstać na granicy obu miejscowości, a jak wskazywali podczas spotkania w 2021 roku radni, może ona także oddziaływać nawet na sąsiadów z gminy Lubomierz.

Sprawa wydawała się już wygasła. Bo od dwóch lat nic się w tej nie działo. Jednak w ostatnich tygodniach szczecińska firma uzupełniła dokumentację. Na początku sierpnia br. Burmistrz Lubania poinformował, iż na jej wniosek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze” planowanego w miejscowości Ubocze, na działce ewidencyjnej nr 758/5, Obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski. O czym pisaliśmy na stronach Lwówecki.info.

 

 

W dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się o kolejnych istotnych krokach w tej sprawie.

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 3 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Lubań rozpatrując wniosek Eko-Serwis Sp. z o.o., ul. Milczańska 30/A, 70-107 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze” zawiadamia strony postępowania, że:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z 16 sierpnia 2023 r. znak WR.ZZŚ.3.4901.129.2023.MD uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu oddziaływania na środowisko zgody z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych.

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem WOOŚ.4220.534.2023.ASA.1 z 24 sierpnia 2023 r. poinformował tut. organ, o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy i wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do 17 października 2023 r.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim zawiadomieniem ZNS.9022.6.11.2023.PB z 23 sierpnia 2023 r. poinformował tut. organ, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, konieczność wnikliwej analizy zgromadzonych materiałów sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA w związku z czym wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do 24 września 2023 r. Jednocześnie poinformował, że stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim.

4. W związku z powyższym z przyczyn niezależnych tut. organ nie może wydać decyzji w ustawowym terminie dlatego zobligowany jest do wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji tj. do 17 listopada 2023 r.

 

 

5. Informuję, że wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, piętro II w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy urzędu.

Na kolejne kroki będziemy musieli poczekać do połowy października. Wówczas poznamy stanowiska RDOŚ-u i Sanepidu oraz działania jakie podejmie w tej sprawie lubański samorząd.

3 KOMENTARZE

  1. Ścieki Świeradów, Ścieki Ubocze (karbonizacja ścieków) Żużel Rebiszow
    Elektrownia słoneczna na najwyższym szczycie pogórza izerskiego
    Brak chodników w Uboczu ,Chmieleniu jak myślicie czym będą przywrócić te odpady?
    Piękny region który jest w waszych rękach! Obudźcie się!

  2. Dużo mówi się o ekologii i środowisku..i Co !!! Z zachodu przywożone są śmieci hutnicze i przemysłowe z całą Tablicą Medelejewa od lat..Ten cały SYFF idzie do wód gruntowych i waszych studni i Kwisy …To pijemy!!! A teraz zanieczyszczą powietrze. Mieszkańcy OBUDŻCIE SIĘ!!!
    Była Kofederacja razem z PO w Mirsku …i NIC …ŚPIJCIE DALEJ!!..

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here