Jakie dowody na orgie i ćpanie ma burmistrz Szczęna?

29
4249
Mariola Szczęsna Burmistrz Lwówka Śląskiego (zdjęcie poglądowe)

Zapytaliśmy burmistrz Lwówka Śląskiego o to czy, a jeżeli tak to, jakie ma dowody na organizację orgii oraz stosowanie narkotyków na terenie Bahama Wake?

 

Słowa, jakie padły podczas sesji z ust burmistrz M. Szczęsnej nie mogły przejść bez echa, bo takowe z ust rządzącego miastem samorządowca paść raczej nie powinny. Niemniej burmistrz Lwówka Śląskiego je wypowiedziała, a po sesji sprytnie usunęła z nagrania licząc najpewniej, że skoro te zostały wycięte, to i sprawy nie będzie. Wypowiedź szefowej lwóweckiego urzędu została jednak zapamiętana przez radnych i wszystkie osoby, które oglądały kwietniową sesje rady miejskiej.

Wszystko zaczęło się od wydawałoby się banalnego pytania o to, czy władze gminy przedłużą dzierżawę prowadzącym Bahama Wake? W odpowiedzi padło zdecydowanie nie.

– W tym roku na pewno kończy się umowa i tak jak już tutaj pan burmistrz [red.: L. Krokosz] wspomniał teren jest przeznaczony do dzierżawy i spółka teraz, bo teraz to jest spółka właśnie może startować do dzierżawy tego gruntu. – poinformowała burmistrz Lwówka Śląskiego.

Wówczas pojawiły się też szerokie wyjaśniania tego, jak bardzo jest to atrakcyjny teren i jakie problemy stwarzają obecni dzierżawcy. Wiceburmistrz twierdził, iż na ten moment to sytuacja jest taka, że pożytki z tytułu dzierżawy pobierane przez Gminę są znikome, a jest kłopot z zachowaniem osób, które się tam znajdują, bo odbywają się tam głośne imprezy. L. Krokosz przypomniał radnym, iż w ostatnim czasie część działek rekreacyjnych w pobliżu została sprzedana i do urzędu wpływają skargi ze strony właścicieli tych zakupionych nieruchomości odnośnie hałasu, odnośnie przejeżdżających quadów.

czytaj: Burza wokół interesów Gminy i osoby bliskiej burmistrz Szczęsnej

Zdaniem obecnych władz Lwówka Śląskiego, teren nad zalewem powinien być terenem z ośrodkiem rekreacji a nie tylko organizowania imprez masowych, na organizację, których obecni dzierżawcy nie mają odpowiednich zgód – zapisów w umowie. Ponadto dzierżawcy postawili tam obiekty bez pozwoleń.

– … są takie przypadki drodzy państwo, że tą umowę moglibyśmy dawno już zerwać, ponieważ nie wywiązują się z niektórych zadań. A nawet bym powiedziała, że robią coś, czego nie powinni. Na przykład stawiają, czy stawiali budowle, które nie powinny się tam znajdować. – tłumaczyła burmistrz Lwówka Śląskiego.

Wiceburmistrz Krokosz wskazywał ponadto, iż przedsiębiorcy ci nie są skorzy do współpracy. Wspominał tu o złożonym przez nich wniosku o przedłużenie dzierżawy.

– Złożony wniosek w żaden sposób w swojej treści nie zawiera nawet chęci propozycji rozszerzenia tej działalności na inną, ponieważ im wystarcza w tym momencie to, co jest. Wybudowano coś, pozyskano środki, postawiono obiekty bez pozwoleń na budowę, bez pozwoleń na budowę nie pytając się nawet nas, czy mogą w ogóle takie obiekty wybudować i mamy rozmawiać w tej chwili … – pytał L. Krokosz, który zapewniał radnych, że przedsiębiorcy „mają samowolę budowlaną”.

– Skoro pan tak mówi to dobrze, jeśli pan tak mówi …, ale to chyba nie zostało stwierdzone przez nikogo, skoro nie dostali kary, tak? – dopytywał radny Kobiałka.

Odpowiedź wiceburmistrza na pytanie pana radnego jest niewyraźnie słyszalna, dlatego już po sesji zwróciliśmy się do Przewodniczącego o wyjaśnienie, jak odpowiedział wiceburmistrz, czy urząd zgłosił sprawę do odpowiednich organów czy też nie?

„Urząd Gminy i Miasta nie zgłosił do nadzoru żadnej samowoli na Wakeparku.” – tłumaczył wówczas rady Dawid Kobiałka.

Po sesji skierowaliśmy także pisemne zapytanie do burmistrz Szczęsnej, w którym pytaliśmy o to, czy burmistrz zgłosiła gdzieś samowolę budowlaną, o której podczas sesji mówił wiceburmistrz Krokosz? Jeżeli tak, to komu i kiedy, a jeżeli nie to, dlaczego nie?

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie zgłaszał samowoli budowlanej, gdyż przedmiotowa budowla stanowiła obiekt tymczasowy, który miał zostać usunięty przez Dzierżawców terenu w wyznaczonym terminie, co zostało uczynione.” – wyjaśniła M. Szczęsna, która dodała, iż z tego tytułu naliczono przedsiębiorcom odszkodowanie na rzecz Gminy.

Takie wyjaśniania zmieniają obraz całej sytuacji i wydźwięk skali „przestępstwa”, bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców, którzy za swój błąd, a być może niewiedzę ponieśli karę.

czytaj: Czy burmistrz Szczęsna nie lubi Piasta?

Dyskusja podczas sesji rady miejskiej w Lwówku Śląskim o terenie nad zalewem w Rakowicach Małych rozgorzała jednak na dobre. Ze strony rady pojawiały się głosy broniące dzierżawców, bo przecież ich samych na sesji nie było i nie mogli się odnieść do sytuacji. Radna Joanna Jędrzejczyk przypominała, iż oprócz tych dużych imprez odbywają się tam również takie lokalne wydarzenia, jak Finał WOŚP, czy jak morsownie, …

Rozmarzył się przy tym wiceburmistrz Krokosz, który mówił, że chciałby, żeby obiekt na „żwirowni” był przyjazny dla wszystkich i „żeby była droga z prawdziwego zdarzenia”. Trudno się w tej kwestii nie zgodzić z wiceburmistrzem, tyle tylko, iż ta droga, która jeszcze kilka dni temu, jak tam byliśmy była w opłakanym stanie jest drogą gminną. Burmistrz M. Szczęsna w odpowiedzi na pytanie redakcji Lwówecki.info o to czy przedsiębiorcy, radni zwracali się do Gminy z prośbą o poprawę jakości stanu technicznego drogi dojazdowej do Bahama Wake przyznaje, iż przedsiębiorcy złożyli wniosek do Gminy o remont tej drogi (13.05.22r) śpiesząc jednocześnie z wyjaśnieniami, iż „Lista potrzeb w zakresie remontów i budowy dróg na terenie gminy i miasta jest długa a możliwości finansowania w tym zakresie są ograniczone.”. Przy czym szefowa magistratu nie wskazała jak głęboko w szufladzie, daleko w kolejce leży wniosek o remont drogi na żwirownię, czyli, w jakiej perspektywie czasowej Gmina pochyli się nad problemem, który doskwiera odwiedzającym żwirownię, ale również doskwiera jej zastępcy.

Największe poruszenie podczas całej dyskusji na sesji wywołał jednak fragment dyskusji, który przy publikacji nagrania z sesji został przez panią burmistrz wyciszony, to znaczy obraz z obrad był, ale bez głosu. Co takiego zostało powiedziane, że M. Szczęsna zdecydowała się na cenzurę nagrania oraz jakim prawem to uczyniła?

Jako, że to przewodniczący rady gminy odpowiada za organizację pracy rady i to do jego zadań należy także zadbanie, aby obrady spełniały standardy wynikające z zapisów prawa, czyli były transmitowane i utrwalane, tuż po sesji zwróciliśmy się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z pytaniami, czy to za jego zgodą zostały usunięte fragmenty nagrania? Radny Dawid Kobiałka zapewnił nas, iż nic o tym nie wiedział i nikt go nie poinformował.

Zwróciliśmy się także do burmistrz Szczęsnej z prośbą o wyjaśnienie, kto i dlaczego usunął głos z nagrania sesji.

„W przypadku zamieszczania i zabezpieczania informacji na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski administratorem danych jest organ wykonawczy, czyli Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – odpowiada M. Szczęsna biorąc tym samym pełną odpowiedzialność na swoje barki.

W odpowiedzi wskazuje ona także, iż nagrania z obrad sesji rady miejskiej, jak i inne dokumenty zamieszczane na stronie BIP stanową bez wątpienia informację publiczną, która nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ możliwe jest wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z tego prawa. Burmistrz Lwówka Śl. przyznaje jednocześnie, iż wyłączenia te mogą nastąpić ze względu na określone w ustawach prawo do wolności i prawa innych osób oraz podmiotów gospodarczych a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

„Za ograniczenie jawności informacji udostępnionych w BIP odpowiada między innymi zespół pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski (Radca prawny, IOD) odpowiedzialnych m.in. za udostępnianie informacji publicznej. Zespół dokonuje szczegółowej analizy pod kątem formalno- prawnych w celach weryfikacji występowania przesłanek dających podstawę do ograniczenia jawności materiałów udostępnionych w BIP.” – pisze burmistrz Szczęsna.

Co wiec takiego niezwykle ważnego zostało powiedziane, iż analiza fachowców wskazała konieczność cenzury nagrania z sesji?

Na to pytanie tuż po sesji odpowiedział nam Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, który przyznał, że przypomina sobie, co zostało powiedziane w tych dwóch krótkich fragmentach, których mieszkańcy/ wyborcy nie mogli usłyszeć.

„W pierwszym fragmencie Pani Burmistrz powiedziała, że po imprezach porozrzucane były “strzykawki po narkotykach i innych takich dopalaczach”, natomiast w drugim fragmencie Pani Burmistrz powiedziała, że odbywały się tam orgie.” – wspominał Dawid Kobiałka.

Takie słowa z ust burmistrza, który co by nie mówić przynajmniej dla jakiejś części mieszkańców jest autorytetem z pewnością sprawiają, że wiele osób dwa razy zastanowi się nad bezpieczeństwem tego miejsca zamian sama się tam wybierze, czy tym bardziej zanim pozwoli dzieciom tam iść. Ponadto takie opinie z pewnością nie wzmacniają też rynkowej pozycji przedsiębiorców i prowadzonego przez nich biznesu.

czytaj: Burmistrz Szczęsna bez wotum zaufania. Wraz z pracownikami wyszła z sesji!

Czy słowa, które padły były uzasadnione faktami? Skąd burmistrz Lwówka Śląskiego, która przyznała podczas sesji, że nie była na Bahama wiedziała, co się tam dzieje? Czy burmistrz ma jakieś dowody, czy tylko tak sobie powiedziała? To pytania, które z pewnością wiele osób nurtowały w ostatnich dniach. Niestety, burmistrz Szczęsna nie jest skora do podzielenia się z nami, czytelnikami Lwówecki.info, mieszkańcami gminy i miasta Lwówek Śląski, swoimi wyborcami informacjami na temat źródła swojej wiedzy, czy domniemań.

Na nasze pytania: Skąd Pani Burmistrz posiada informację o tym, że na Bahama Wake w Rakowicach Małych odbywają się orgie oraz że zażywane są narkotyki? Czy, a jeżeli tak to, jakie dowody na organizację orgii oraz stosowanie narkotyków na terenie Bahama Wake posiada urząd?

Mariola Szczęsna odpowiada:

„W trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie od informacji publicznej nie można domagać się wyrażenia opinii na dany temat, przeprowadzenia oceny, lub dokonania interpretacji. Z tych samych powodów, przedmiotem wniosku o udzielnie informacji publicznej nie może być również stan „świadomości” organu, gdyż informacja publiczna dotyczy strefy faktów, czyli danych, jakimi konkretny organ dysponuje.” – odpowiada M. Szczęsna, która stwierdza, iż w jej ocenie tego typu pytania nie stanowią informacji publicznej.

Trudno nie odnieść przy takiej odpowiedzi wrażenia, że pani burmistrz albo nie zrozumiała pytania, albo nie ma żadnych dowodów, bo przecież nie pytaliśmy o opinię a o fakty, o źródło informacji o dowody, jakie posiada urząd. Oczekiwaliśmy tu odpowiedzi np., że wypowiedziane słowa były na podstawie faktów potwierdzonych działaniami straży miejskiej, policji, stosownymi urzędowymi notatkami, skargami, nagraniami, zdjęciami, opisami przedstawionymi przez mieszkańców, które zostały, bądź nie zostały potwierdzone w dalszych czynnościach prowadzonych przez pracowników urzędu – straż miejską, etc. Ale cóż, nie pozostaje nam w tej sytuacji nic więcej, niż odpowiedź burmistrz Szczęsnej pozostawić Państwa ocenie i interpretacji.

czytaj: Czy tam ćpają i odbywają się orgie?

Na koniec warto jeszcze nadmienić, iż po całej aferze M. Szczęsna przywróciła ocenzurowane nagranie do stanu oryginalnego.

29 KOMENTARZE

 1. Znowu popisy pani burmistrz ,przecież ta kobieta niema za grosz kultury osobistej i dziwię się że ktoś tak upodlony w swym zachowaniu jest burmistrzem ona nawet w rozmowie przez telefon z mieszkańcem odzywała się wulgarnie i dopiero po zwróceniu jej uwagi że jest osobą publiczną w sensie że zarządza stanowiskiem burmistrza i niech hamuje słownictwo to uspokoiła się.Już dawno powinna być zdjęta ze stanowiska burmistrza bo zamiast ludziom potrzebującym, pomagać tym co właśnie mają przeszłość marginesową i praciją w placówce oświaty i ona dobrze wie o kim mowa bo bardzo broniła tej osoby w rozmowie wstyd naprawdę mieć takiego burmistrza z tamimi wypowiedziami,odliczam dni do końca jej kadencji.

 2. Może i ona nie jest idealna ale kto jest?! Nie chce naszej Pani burmistrz bardzo bronić ale nam Polakom się nigdy nie dogodzi. Dzięki niej ten lwówek wyglada nawet znośnie. Nasz poprzedni Kaziów byl wzorem do naśladowania, wysprzedał wszystko, rozdzielił miedzy swoich, nie robil nic. Brud, smród, gówno walające się wszędzie i bylo gucio?! Wiadomo, że i ona robi wiecej dla siebie i przy sobie ale wy byście nie robili?! Wy byście sobie odjęli ażeby ludziom dać… moim zdaniem jest jedną z lepszych co dbają o to żeby do lwówka można było wjechać i z przyjemnością sie po nim przejść!

 3. Nie zgadzam się z opinią pani burmistrz M.Szęsnej moim zdaniem Bahama wake ewoluowało na lepsze w atrakcje na ktore przyjeżdża mnóstwo sportowców i turystów z całej Polski

 4. Proszę zamieszkać w tej miejscowości, gdzie jest Bahama. Odechce się większości ludzi komentowania tego pozytywnie. Imprezy co tydzień (nie tylko te co są wpisane w kalendarz). Ludzie pracujący cały tydzień, zasługują na odrobinę spokoju i ciszy, lecz ten hałas tego nie umożliwia. Łatwo mówić, że to super miejsce, jedyne do rozrywki itp. Owszem ładne miejsce ale ciągły hałas, krzyki, głośna muzyka, na dłużą metę to staje się uciążliwe. Pomyśleć też o innych a nie tylko o sobie. Na szczęście teraz jest spokój i oby trwało to jak najdłużej.

  • A przestań człowieku ! Wszędzie są imprezy ! Młodzież musi się wyszaleć to oczywiste… I w końcu powstało takie miejsce ale coo ? Tacy jak ty, pani burmistrz i reszta zorganizowanej grupy przestępczej najlepiej zrównali wszystko, zamknęli większość i uciszyli resztę ! Banda emerytów i rencistów!

  • Ludzie obudzcie się co by się nie działo wam i tak coś nie pasuje… Młodzież imprezuje w parku ŹLE !!!! Młodzież imprezuje w mieście ŹLE!! Młodzież imprezuje w lesie KUR** Też ŹLE. Nawet gdy młodzież przeniosła się z miasta nad wodę wśród piasku drzew itd to większości też nie pasuje. Po co robicie sobie Dzieci skoro wyrastają na takich “Imprezowiczów Zakłócających Spokój”…..

 5. Najlepiej się wypowiadać na tematy na które nie ma się pojęcia! Ktoś ma chyba interes w tym żeby wymówić dzierżawę! Może coś zwiazane z niedawnymi “zamianami działek” na koszt podatników w Rakowicach Małych w którym brała udział rodzina Pani Burmistrz?

 6. Czas najwyższy na referendum. Dosyć tego. W przypadku odwołania to albo komisarz będzie ciągnął to bagno do następnych wyborów, albo zastępca burmistrza. Co by nie było będzie lepiej jak odwołamy burmistrzową.

 7. Należę do tej młodzieży. Wszędzie gdzie imprezujemy (nawet w ciszy) przyjezdza do nas policja. Rozumiem ze lwowek to miasto emerytów, którym wszytko nie psuje, ale ludzie ogarnijcie się. Tez byliście młodzi i my tez potrzebujemy trochę zabawy. Mieszkam blisko Bahama Wake i hałas nie jest tak uciążliwy jak wy ludzie piszecie. Wreszcie powstało miejsce gdzie na wakacjach można coś porobić, a nie siedzieć w tym obrzydliwym zabudowanym rynku. A co do Pani burmistrz, proszę kiedyś przyjechać na imprezę na Bahama, nie jest tak złe jak mówi pani na sesjach gminy. Jeszcze co do orgii, chodząc po lesie można zobaczyć (i to nie raz) auta w których wiadomo co się dzieje

 8. Jeżdze do Rakowic na Bahama z Wrocławia dla mine to po prostu fajne miejsce, za to byłem w rynku i to w czasie gdzie pobito ludzi z Ukrainy, jestem za zamknieciem rynku wszystkich sklepów itp.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here