Czy burmistrz Szczęsna nie lubi Piasta?

8
1062
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay.com)

Sporo emocji wywołało w ostatnim czasie rozstrzygniecie konkursu ofert, w którym to klub z Bolesławca otrzymał więcej pieniędzy niż nasz rodzimy klub sportowy.

 

Na początku marca redakcja Lwówecki.info w materiale pt.: „W Lwówku Śląskim podzielili kasę na 2022 rok” poinformowała o wynikach rozstrzygnięcia konkursów i przyznaniu dotacjach z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych na ich statutową działalność. Przeglądając listę z wynikami można było dostrzec, iż rodzimy MKS Piast Lwówek Śląski otrzymał mniejsze wsparci niż na przykład klub badmintona z Bolesławca. Takim rozstrzygnięciem poczuli się dotknięci działacze „Piasta”, którzy w poniedziałek 7 marca na swoim profilu społecznościowym opublikowali post, w którym postawili kilka ważnych pytań.

Czym zawinił MKS Piast Lwówek Śląski (sekcja lekkoatletyczna), że od kilku lat systematycznie zmniejsza się nam dotację na działalność statutową?” – pytali poirytowani działacze, którzy przypominali, iż Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski działa na naszym terenie już 44 lata.

Z zaprezentowanych przez nich danych jasno wynika, że obecnie w klubie nieodpłatnie trenuje trzydziestu młodych sportowców, wszyscy posiadają licencje zawodnicze i uczestniczą w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Wskazali oni również szereg dokonań swoich podopiecznych w ostatnich latach. Nie omieszkali przypomnieć władzom gminy, iż MKS Piast Lwówek Śląski w 2017 roku otrzymał statuetkę Lwóweckiego Lwa i zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Jednak poza coraz powszechniejszą statuetką działalność klubu w ocenie działaczy nie jest doceniana tak, jak ci by tego oczekiwali, dlatego zadali publicznie pytanie, co się zmieniło, że od dwóch lat w konkursach rozstrzyganych w Urzędzie Gminy i Miasta, otrzymują oni coraz mniejsze środki na swoją działalność?

„Zgodzilibyśmy się na to, gdyby proporcjonalnie wszystkim podmiotom zmniejszano środki. Tak jednak nie jest. Są stowarzyszenia takie jak Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec, Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec, które z roku na rok otrzymują coraz wyższą dotację.” – pisali działacze, którzy przytaczali konkretne przykłady. Z ich wyliczeń wynikało, że w momencie, kiedy ich dotacja idzie w dół, to dotacje dla bolesławieckich klubów idą mocno w górę.

Redakcja Lwówecki.info zapytała panią burmistrz kto podejmuje decyzje o kwocie dotacji otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski? Z upoważnienia M. Szczęsnej sekretarz Robert Szawłowski wskazuje, że zgodnie z postanowieniami, które zawarte zostały w zarządzeniu wydanym przez panią burmistrz w sprawie otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia to komisja konkursowa opiniuje wszystkie oferty i przedkłada burmistrzowi listę rankingową.

„Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w formie zarządzenia” – wskazuje sekretarz, który zaznacz, iż decyzja ta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego wobec czego nie stosuje się tu trybu odwoławczego.

Pan sekretarz odpowiadając na pytanie, dlaczego MKS Piast Lwówek Śląski otrzymał w 2022 roku dotację mniejszą niż w roku poprzednim wyjaśnia, iż to komisja konkursowa ocenia oferty realizacji zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym i kieruje się przy tym kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru ofert, które są w ogłoszeniach o konkursie ofert. Wymienione przez pana sekretarza kryteria to:

możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze), w tym celowość założonych działań oraz spójność poszczególnych elementów;
-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
– poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
– planowany udział środków finansowych własnych organizacji pozarządowej (nie pochodzących z dotacji) lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
– planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji;
– ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.

Sekretarz Szawłowski zapewnia, iż zgodnie z powyższymi kryteriami dokonano analizy ofert realizacji zadania publicznego i podziału środków zgodnie z tymi wytycznymi.

Zaprezentowane przez pana sekretarza odpowiedzi w żaden sposób nie wyjaśniają, dlaczego komisja konkursowa, jak i decydująca o wyborze ofert burmistrz Lwówka Śląskiego podjęli w tym rozstrzygnięciu taką, a nie inną decyzję.

Za to w odpowiedzi na pytanie o to dlaczego Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec otrzymał kwotę ponad czterokrotnie większą niż w roku ubiegłym R. Szawłowki wskazuje:

W roku ubiegłym Klub Sportowy Akademia Badmintona otrzymała mniejszą dotację z uwagi na to, że złożyła 4 oferty realizacji zadania publicznego, z czego do realizacji zostały przyjęte 2 oferty realizacji zadania publicznego a 2 oferty realizacji zadania publicznego zostały odrzucone z powodów formalnych. Natomiast w bieżącym roku Akademia Badmintona złożyła 7 ofert realizacji zadania publicznego i wszystkie otrzymały dofinansowanie”.

Co więc zadecydowało o tak słabej dotacji dla Piasta i tak wysokim uznaniu klubu z Bolesławca?

8 KOMENTARZE

  1. FAKT TO TROCHE DZIWNE JAK TAK POPATRZEĆ Z BOKU – NP CZARNI LWÓWEK – KLUB GDZIE DUŻO MŁODYCH LUDZI PRZYCHODZI REPREZENTUJĄ GMINE – KLIB DBA BY MIELI STROJE, DOJAZD, NAJ NAJFAJNIESZE WARUNKI DO UPRAWIANA SPORTU NIE OBCIĄŻAJAC RODZICÓW ( BO CZASMI NIE STAĆ ICH NA DODATKOWE WYDATKI ) I ILE DOSTAJE DOTACJI ??? A KLUB PRYWATNY GDZIE RODZICE ZA WSZYSTKO PŁACA TRENINGI, STROJE, DOJAZD NA WŁASNA RĘKE – BA NAWT NIE Z LWÓWKA TO JEST — I ILE DOSTALI OD PANI BURMISTRZ ??? DLACZEGO O TY SIĘ NIE MÓWI

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here