Jaki jest stan oświaty w Powiecie Lwóweckim?

1
1371

Wydatki na oświatę, bez inwestycji, stanową ponad jedną trzecią budżetu Powiatu Lwóweckiego i chociażby z tego powodu właśnie oświata jest dla Zarządu Powiatu tak ważna.

O tym, jaki jest stan oświaty w Powiecie Lwóweckim, jakie kierunki rozwoju proponuje Zarząd? Podczas dzisiejszej (29 października) sesji debatowali radni. Zarząd zaprezentował raport o stanie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem szkół prowadzonych przez Powiat.

 

Pod skrzydłami Powiatu Lwóweckiego jest pięć jednostek podległych i są to: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim (Płakowicach) i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, w skład którego wchodzą Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Lwówku Śląskim i Gryfowie Śląskim oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim.

Wydatki na oświatę stanowią sporą część środków w budżecie Powiatu Lwóweckiego. – Koszty funkcjonowania oświaty w tych jednostkach, za 2021 rok to jest ponad 28 milionów złotych. To jest ponad jedna trzecia całego budżetu Powiatu, który ma ok. 75- 76 milionów złotych. – tłumaczy Pan Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki. – Niestety koszty są zdecydowanie wyższe niż subwencja, którą dostajemy z ministerstwa. W tym roku ze środków własnych planujemy dopłacić 3,7 miliona złotych! W roku ubiegłym było to 2 miliony. – zwraca uwagę Wicestarosta.

Mowa tu o podstawowych wydatkach na oświatę, czyli wynagrodzeniach i pochodnych, pensjach dyrekcji placówek, nauczycieli i pracowników szkół oraz kosztach bieżącego utrzymania obiektów i działalności jednostek. Jednak tak osoby związane zawodowo z oświatą, jak i zwykli mieszkańcy oczekują od władz czegoś więcej niż środków na bieżące funkcjonowanie. Na szczęście w Powiecie Lwóweckim te się znajdują i to w całkiem pokaźnej ilości.

– Największe w ostatnim czasie inwestycje, to sam pan wie, to jest trzeci blok internatu w ZSE-T w Rakowicach Wielkich. Inwestycja za 6,5 miliona złotych. Był to remont budynku plus pełne wyposażenie pracowni. Teraz ten budynek z tymi pracowniami nie tylko dorównuje, ale przewyższa podobne pracownie z sąsiednich powiatów.

Przypomnę tutaj także duży jak dla nas remont w budynku nr 5 w ZPEW w Lwówku Śląskim (Płakowicach). Remont generalny całego budynku z wymianą tynków, posadzek i instalacji. Jego koszt to ok. 700 tysięcy złotych. – wspomina Pan Grześków, który zaznacza, iż Powiat na bieżąco planuje i inwestuje w poprawę warunków w szkołach.

W poprzednich latach przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów w Gryfowie Śląskim, tam budynek wygląda już bardzo dobrze. Podobnie sprawa się ma z Lwówkiem Śląskim i budynkiem ZSOiZ. Niedawno temu remontowana była tam cała kotłownia, wymieniana była instalacja centralnego ogrzewania, były toalety wymieniane, była remontowana sala gimnastyczna. – tłumaczy Wicestarosta.

Jak zapewnia Pan Grześków Zarząd Powiatu nie spoczywa na laurach i na bieżąco planuje kolejne działania.

Mamy kolejną dużą inwestycję zaplanowaną. Napisaliśmy wspólnie z Miastem Lubań, Gminą Gromadka i Gminą Lwówek Śląski projekt i dostaliśmy dofinansowanie na termomodernizację obiektów w Rakowicach Wielkich. Mówię tu o termomodernizacji warsztatów. Koszt inwestycji to blisko 3 miliony złotych.

Przymierzamy się także do nazwałbym to remontu podwórka przed szkołą (ZSOiZ) w Lwówku Śląskim. To bardzo potrzebne, żeby doprowadzić to miejsce do porządku. – mówi Wicestarosta.

Zmniejszona subwencja i rosnące z każdej strony wydatki, chociażby prąd, gaz, paliwo, nie są bez znaczenia dla dalszego działania Zarządu Powiatu, który oczekuje od dyrektorów placówek oszczędności.

Będziemy kładli duży nacisk – myślę, że dyrektorzy rozumieją, że tak potrzeba – nacisk na oszczędności. Te decyzje ministerialne są niezależne od nas, ale często są dla nas kosztowne. Dla przykładu w ubiegłym roku podwyżka nauczycieli, wymuszona – i słusznie – nakazana przez ministerstwo Powiat Lwówecki kosztowała ponad 900 tysięcy złotych, a nazwę to rekompensatą z tego tytułu z ministerstwa dostaliśmy ok 420 tysięcy złotych. Tak, więc dodatkowo z własnych środków musieliśmy to pokryć, żeby wypełnić polecenia z ministerstwa. – tłumaczy Wicestarosta Lwówecki.

W szkołach podległych Powiatowi Lwóweckim pracuje ponad dwieście osób. Jak zapewnia Pan Zbigniew Grześków, Zarząd wprawdzie będzie naciskał na oszczędności, ale nie ma planów robienia jakichkolwiek rewolucji w oświacie. Jego zdaniem szkoły funkcjonują dobrze, co widać chociażby po coraz większym zainteresowaniu młodzieży nauką w powiecie lwóweckim.

Doszliśmy do takiego wniosku popartego analizami, że właściwie trzy szkoły: gryfowska, lwówecka i rakowicka nie konkurują wzajemnie ze sobą. W najlepszej sytuacji jest szkoła w Rakowicach Wielkich, bo dysponuje trzema blokami internatu i tam widać wyraźnie, że ten internat służy zwiększonym naborom. W tym roku mamy o 30 osób więcej w internacie. Ta szkoła ma 627 uczniów, z tego o 30 uczniów więcej w internacie w porównaniu z rokiem ubiegłym. W internacie znajduje się prawie trzystu uczniów! To jest rzeczywiście dodatkowy plus dla szkoły, jakim dysponuje, żeby pozyskać uczniów z innych terenów, z innych powiatów.

Szkoła lwówecka i gryfowska muszą konkurować jakością nauczania, a tutaj warto się pochwalić, szkoła lwówecka (ZSOiZ w Lwówku Śląskim) zdobywa bardzo dobre miejsca jeżeli chodzi o jakość nauczania i zdawalność egzaminów maturalnych. – przyznaje z dumą Wicestarosta Lwówecki.

Pan Zbigniew Grześków w rozmowie z nami przyznaje, iż dziś szkoły zabiegają o każdego ucznia i w tej walce nasz Powiat radzi sobie bardzo dobrze. – Myślę, że atrakcyjnością możemy konkurować z innymi. My walczymy o każdego ucznia, właśnie inwestycjami, właśnie wyposażeniem i jakością nauczania. Będziemy tą atrakcyjność zwiększać i zapraszamy wszystkich chętnych do pobierania nauki właśnie w szkołach Powiatu Lwóweckiego.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here