Powiat Lwówecki – podsumowanie inwestycji

0
1029

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego władze Powiatu podsumowały zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019-2020. Dowiedzieliśmy się, które inwestycje zostały zakończone i których realizacja dobiega końca.

 

Inwestycje ukończone:

Otwarta Strefa Aktywności w Rakowicach Wielkich”. Projekt zakładał powstanie placu zabaw o charakterze sprawnościowym, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Na terenie ZSET w Rakowicach Wielkich, gdzie zamontowano urządzenia siłowe, stoliki do gier edukacyjnych, stół do tenisa stołowego, ławki, wydzielony plac zabaw o charakterze sprawnościowym i boisko do siatkówki plażowej. Urządzenia wykonane zostały z bezpiecznych i trwałych materiałów, zapobiegających dewastacji i erozji. Wokół każdego urządzenia zapewniono strefę ochronną, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta.
Termin wykonania: 25.06.2019. Wartość inwestycji: 119.470,00 zł. Realizacja zadania została dofinansowana z funduszu Ministerstwa Sportu: 50 000,00 zł.


Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych, ul. Parkowa 9 w Lwówku Śląskim. W ramach tego zadania inwestycyjnego wyodrębniono 2 zakresy:

  • Zakres I Likwidacja barier architektonicznych –remont pomieszczeń rehabilitacji i zespołu rewalidacyjno – wychowawczego oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych objętych dofinansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (94 827,99)\
  • Zakres II Remont pomieszczeń rehabilitacji zespołu rewalidacyjno – wychowawczego – objętych dofinansowaniem przez Województwo Dolnośląskie, zakres rzeczowy wg rodzajów kosztów i pomieszczeń. (268 952,45)

Działanie obejmowały następujące pomieszczenia: sala gimnastyczna, światłoterapia, toaleta, logopedia, korytarz, szatnia , przedsionek wraz z nadzorem inwestorskim i dokumentacją projektową. Termin wykonania: 16.12.2019. Wartość inwestycji: 363.780,44 zł. Realizacja zadania została dofinansowana przez PFRON w wysokości: 131 327,72 zł.

Remont dachu papowego, podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem wiatrołapu z robotami towarzyszącymi budynku PUP w Lwówku Śląskim, ul. Budowlanych 1” z kosztami nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania: 15.11.2019 r. Wartość inwestycji: 167.325,35 zł

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – marki Renault Trafic. Termin realizacji: 24.01.2020 r. Wartość samochodu: 146.100 zł. Dofinansowanie z PFRON: 80 000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń.
Efektem przeprowadzonego zadania są m. in. nowe pomieszczenia bloku operacyjnego, w których pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Ginekologicznego są poddawani zabiegom, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
W skład Bloku Operacyjnego wchodzą trzy sale operacyjne, w tym jedna dedykowana dla zabiegów chirurgii małoinwazyjnej świadczeń w zakresie chirurgii jednego dnia. W ramach zadania, na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz innych komórek organizacyjnych, została wyposażona i zmodernizowana centrala gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego i centralna próżni medycznej. Elementem systemu są sygnalizatory gazów medycznych oraz punkty poboru. Dodatkowo zakupiono tomograf komputerowy oraz niezbędny sprzęt do funkcjonowania bloku.
Termin realizacji inwestycji: 25.09.2020 r. Wartość dofinansowania z Powiatu Lwóweckiego 6.700.000 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji:

„Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”.

Zakres przebudowy istniejących pomieszczeń:

a) budowlany: wykonanie nowych schodów zewnętrznych w obrysie istniejącego kanału technicznego stanowiących jednocześnie strefę wejściową do budynku od strony elewacji zachodniej wraz z wyburzeniem ściany zewnętrznej osłonowej pod wyjście ewakuacyjne
– rozbiórka posadzek na parterze o ok. 50cm, wykonanie ścian działowych korytarza na parterze oraz ścian działowych na piętrach, skucie fragmentów schodów na korytarzu od strony łącznika, wylanie nowych stopni przy klatce schodowej, wyburzenie ścianek działowych i wydzielenie nowych pomieszczeń, wykucie związane z poszerzeniem oraz wykonaniem nowych otworów drzwiowych wewnątrz budynku, wyrównanie poziomu posadzek wraz z dociepleniem, renowacja posadzek z lastryka , wykonanie nowych posadzek w salach i pokojach, wykończenie ścian, rozbiórka kanałów technicznych zewnętrznych, utwardzenie istniejących dróg i wykonanie nowych chodników, rozbiórka drobnych elementów architektonicznych w czasie realizacji robót.

b) instalacji sanitarnych: rozbiórka istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych, pionów, odcinków poziomych, demontaż starej instalacji co, wod-kan, demontaż istniejącej armatury sanitarnej, wykonanie nowej instalacji, nowoprojektowanych punktów, pionów, montaż nowej armatury, montaż grzejników c.o., wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej miejscowej dla sali gastronomicznych na parterze, wykonanie instalacji ogrzewczej typu pompa powietrzna (powietrze/woda) na potrzeby CWU.

c) Instalacji elektroenergetycznej: wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji teletechnicznych i pożarowych.

Termin realizacji: do 31.01.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 24.09.2020 r. W trakcie jest dostawa wyposażenia do pracowni. Wartość inwestycji: 6.210.972 zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WD 2014 – 2020 wynosi: 4 623 249,27 zł (koszty kwalifikowane: 5 707 453,83 zł)

czytaj: Komfortowy internat i nowoczesne pracownie dydaktyczne


Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań. Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Powiat Bolesławiecki (partner wiodący) i Powiaty Lubański, Lwówecki i Zgorzelecki, Miasto Lubań. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. W celu usprawnienia funkcjonowania e-usług, przewidziano wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania. W urzędach i jednostkach organizacyjnych wdrożone zostaną m. in. nowoczesne systemy księgowe, kadrowo-płacowe, czy EOD, kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi.
Okres realizacji: od I kw. 2018 do 30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu (wszyscy partnerzy): 7 997 219,53 zł (1.606.688,00 zł dla Powiatu Lwóweckiego). Dofinansowanie z UE (wszyscy partnerzy): 6 797 636,60 zł (1 263 043,89 zł dla Powiatu Lwóweckiego)


Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowej o mocy 170 kW z pompa ciepła powietrze -woda, pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, docieplenie wybranych przegród budowlanych w obiektach DPS w Nielestnie, z kosztami nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.
Termin realizacji: 31.12.2020 r. Wartość inwestycji: 540.856,41 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON: 290 818,71 zł

Remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym. W zakres prac wchodzi: oddymianie klatek schodowych, wstawienie bram garażowych i remont pomieszczenia, remont pomieszczenia Wydziału Komunikacji (parter). Termin realizacji: 10.12.2020 r. Wartość inwestycji: 182.064,22 zł.

„Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D.Zakres rzeczowy – zakup mikrobusu Opel Vivaro Life, rok produkcji 2020, liczba miejsc: 9.
Termin realizacji: 28.10.2022. Wartość inwestycji: 135.700 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON: 77 635,55 zł

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here