Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków

0
905
Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim
źródło zdjęcia: Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim

Miło jest nam poinformować, że złożony przed kilkoma miesiącami przez Gminę Gryfów Śląski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Gmina Gryfów Śląski wpiera przedszkolaków” spełnił wszystkie kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania.

 

 

Wartość projektu wynosi 806.084,20 zł., w tym 20-tu procentowy wkład własny Gminy Gryfów Śląski zostanie wniesiony do projektu w formie rzeczowej.

Źródłem finansowania projektu jest Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS), Priorytet: Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: Dostęp do edukacji.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 203 dzieci przedszkolnych, m.in. o zajęcia: wyrównujące deficyty, rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania, w tym wyjazdowe zajęcia edukacyjne. Ponadto, w ramach projektu zostanie podniesiony poziom kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola oraz zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie placówki przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: do 31.03.2025 r.

Realizacja projektu w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia przedszkolaków i szkolenia nauczycieli.

Dzieci uczestniczące w projekcie nabędą kompetencje kluczowe, społeczne i badawcze. Placówka przedszkolna zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano także festyn integracyjny dla społeczności i interesariuszy Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

-/Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych, UGiM Gryfów Śląski/-


NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here