Wzór wniosku o wypłatę dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła

2
1487
węgiel skład opału
zdjęcie poglądowe

Jednorazowy dodatek ma wynieść: w przypadku biomasy 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, LPG – 500 zł, a oleju opałowego – 2 tys. zł.

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu o dodatek dla gospodarstw domowych będzie można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

„W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych do zastosowania przez wszystkie gminy.” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom dodatku dla gospodarstw domowych oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła (doc)

Download (DOCX, 46KB)

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here