Ważne zmiany w przepisach o ruchu drogowym. O tym musisz wiedzieć

0
1796

Tylko w ubiegłym tygodniu w Lwówku Śląskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych. Obrażenia w nich odniosły trzy kobiety. Z wstępnych ustaleń policji winę za te ponoszą kierowcy, którzy nie zachowali należytej ostrożności.

 

Podobnych zdarzeń w kraju są tysiące. W zdecydowanej większości wina leży po stronie kierujących pojazdami. Niestety, skutki potrącenia pieszego są dla niego bardzo dotkliwe, a często spotkanie z samochodem kończy się śmiercią. Teraz ma się to zmienić. Nowe przepisy mają dać pieszym większe prawa.

Ustawa, którą w ubiegłym tygodniu zaakceptował Senat ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i ma stać się początkiem nowej ery w historii polskiego ruchu drogowego. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, mimo ogólnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w latach 2016–2018 wzrosła liczba śmiertelnych wypadków na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 r. w stosunku do roku 2017 wyniósł około 4,4%, do roku 2016 – 7,8%, a do roku 2015 – 15,9%. W 2018 r. odnotowano 3.759 wypadków spowodowanych nieprawidłowymi zachowania mi kierujących pojazdami wobec pieszych, obejmującym i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz na innych odcinkach jezdni. W celu ograniczenia ryzyka kolizji pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, rozszerzono dotychczasowy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko

Dotychczas przepis zobowiązywały kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejścia dla pieszych, do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Teraz ma się to zmienić.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach, poprzez przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście dla pieszych. Zmiana sprowadza się do tego, aby kierujący pojazdem (z wyłączeniem tramwaju), który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – był również obowiązany do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Ponadto po zmianie przepisów będzie zakaz używania telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń w czasie przechodzenia przez jezdnię.

Zmiany wiążą się także z obniżeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym do 50 km/h również w godzinach nocnych. Ustawa wprowadza także zakaz jazdy bez zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego (tzw. jazdy na zderzak), na autostradach i drogach ekspresowych.

Od czerwca kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach przyjęto, jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here