Ważna inwestycja, która wyjątkowo cieszy

1
2007

Zakończył się długo oczekiwany remont w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim przy ul. Parkowej 5.

 

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych składa się z trzech części: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, czyli placówki dla młodzieży niedostosowanej społeczne, skierowanej tu postanowieniem sądu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego będącego największą częścią ZPEW, gdzie wychowanie i edukację znajdują dzieci od wieku przedszkolnego aż do ukończenia szkoły branżowej, albo szkoły przysposabiającej do pracy, która jest też formą szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia.

Placówka od dłuższego czasu borykała się z problemami stanu technicznego jednego z obiektów, który wymagał remontu. Chodziło o budynek przy ulicy Parkowej 5, gdzie zlokalizowane były pomieszczenia klasowe szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnościami umysłowymi. Mieściło się tam pięć klas, sala gimnastyczna oraz toalety. Problem spotęgował pozornie drobny wyciek z instalacji wodnej, który doprowadził do bardzo poważnych skutków.

– To było 20 września 2019 roku. Mały wężyk, który doprowadzał wodę do spłuczki w toalecie, w piątek po południu stracił swoją żywotność i pękł. I przez weekend, kiedy tutaj nikogo nie było woda się lała po korytarzach. – wspomina Marek Sokołowski Dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim, który wyjaśnia, iż dopiero w poniedziałek pracownicy zobaczyli, jak duże są zniszczenia. W trakcie szczegółowych oględzin wyszły jeszcze inne wady. Okazało się, iż obiekt w trybie pilnym wymaga gruntownego remontu.

Pan Starosta, pod którego podlega placówka przyznaje nam, iż Zarząd Powiatu początkowo myślał o skorzystaniu z dofinansowania ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Napisany i złożony w tym celu został wniosek. Niestety, nie uzyskał on akceptacji.

– Podjęliśmy wówczas ryzyko realizacji tej inwestycji dla tych dzieci i zabezpieczyliśmy w budżecie Powiatu, można powiedzieć całą kwotę, poza dofinansowaniem z PFRON-u w kwocie 150 tys. złotych, czyli całość inwestycji blisko 830 tysięcy złotych i to jest ta część budowlana i nadzór. W trakcie inwestycji okazało się, że należy zabezpieczyć budynek pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego i to zabezpieczenie wykonaliśmy dodatkowo za 60 tysięcy złotych. – wspomina Daniel Koko Starosta Lwówecki.

– Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. W tym roku okazało się, że wracamy do projektu pod nazwą Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Lwóweckim i z tych środków, które zabezpieczyliśmy, 85 procent kosztów kwalifikowanych z tego projektu zostanie nam jakby zwróconych z tej inwestycji. To powoduje, iż na całość finansowania złożą się środki z RPO Województwa Dolnośląskiego, środki z PFRON w kwocie 150 tysięcy złotych, jako wkład własny, natomiast zaangażowane w inwestycję środki Powiatu Lwóweckiego to będzie te 60 tysięcy zł na zabezpieczenie przeciwpożarowe. – wyjaśnia Starosta Daniel Koko.

W przetargu wyłoniona została firma, która zaoferowała najlepszą cenę za wykonanie zlecenia. Tą była Grupa MTG Tomasz Gluza z Lwówka Śląskiego, która – jak przyznaje sam pan dyrektor ZPEW z placówką „związana” jest od dwóch dekad i w tym czasie wykonała tu wiele różnego rodzaju remontów i niejednokrotnie wspierała szkołę.

W piątek, 18 lutego 2022 roku miał miejsce oficjalny odbiór inwestycji, po którym zaproszeni goście mogli zobaczyć, jak wygląda wyremontowany obiekt. W podsumowaniu udział wzięli m.in.: Daniel Koko – Starosta Lwówecki, Zbigniew Grześków – Wicestarosta, Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego, Teresa Wachal – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego, Eugeniusz Ścigan – Radny Rady Powiatu Lwóweckiego i Wiceprezes Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice, Krzysztof Pysz – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej w lwóweckim starostwie, Dawid Kopeć – Naczelnik Wydziału Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim i Wojciech Różycki z wydziału rozwoju. Nie zabrakło również Pani Bogumiły Bytnar – kierownika budowy i Pawła Teterycza – inspektora nadzoru. Obecni byli również przedstawiciele wykonawcy – Tomasz Gluza i Piotr Michniewicz.

Specjalnie na to wydarzenie do Lwówka Śląskiego przyjechał Marcin Sokołowski Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Panią Liwią Krzeszowiec – specjalistką współpracy z NGO.

Gospodarzem był Pan Marek Sokołowski Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Zadowolenia z podjęcia przez radnych tak trudnej w tamtym czasie decyzji o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu środków oraz z efektów modernizacji nie krył Pan Starosta – Efekt końcowy, jak na zdjęciach, które zostały tu przedstawione. Teraz budynek spełnia wszystkie standardy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się cieszyć z tego, że kolejna tak ważna inwestycja tu w Płakowicach jest zrealizowana. Cieszymy się, że podjęliśmy tą decyzję, zaryzykowaliśmy nie patrząc, czy będziemy mieli te środki zewnętrzne, czy nie. – mówił w rozmowie z Lwówecki.info Pan Daniel Koko, który przyznawał, iż nieocenionym wsparciem dla władz Powiatu był tu wkład PFRON-u.

– Bez tej pomocy, bez zabezpieczenia tych środków wiele zadań – może nie byłoby niewykonalnych, ale wymagałoby znacznego zaangażowania środków Powiatu, które uszczupliłyby inne ważne zadania. – wskazywał Pan Starosta, który złożył na ręce dyrektora PFRON-u najserdeczniejsze podziękowania za przychylność, za pomoc, za wsparcie.

– Dziękuję Panie Starosto, dziękuję całemu Zarządowi i Radnym Rady Powiatu i wszystkim Państwu za tą determinację do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych – odpowiadał Marcin Sokołowski Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON, który przyznał, iż w ZPEW jest po raz kolejny i dostrzega kawał znakomitej roboty, dostrzega zmiany na lepsze. Pan Dyrektor zapewnił również o chęci dalszego wspierania władz w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wicestarosta Zbigniew Grześków podziękowania skierował do radnych, pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację inwestycji, ale także wykonawcy robót, który nie miał tam łatwego zadania. – Chciałbym podziękować tym siłom, którymi dysponuje Pan Tomasz Gluza, który już tutaj był chwalony, ale ja też muszę go pochwalić, bo jego wola uzyskania tego efektu była bardzo duża. – dziękował Pan Grześków.

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska po obejrzeniu efektu modernizacji nie kryła, iż to były bardzo dobrze wydane środki.

Obiekt jest niczym nowo wybudowany. Brakuje w nim jeszcze wyposażenia. Ale i na to jest już rozwiązanie. Wkrótce w salach lekcyjnych dla dzieci pojawi się całkowicie nowe wyposażenie, o czym zapewnił nas Pan Dyrektor ZPEW – Część środków mamy zabezpieczone na to, ale pojawiła się tutaj też możliwość sfinansowania wyposażenia z projektu, który zastał już zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działania 7.2. Powiat przystępuje do realizacji tego projektu dla trzech szkół powiatowych i m.in. jest tam Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych. – tłumaczył Dyrektor Marek Sokołowski – Zaraz po odbiorze będziemy z pracownikami z wydziału promocji i integracji europejskiej, z Panem naczelnikiem Dawidem Kopciem będziemy ustalać zakres tych możliwych do zrealizowania zakupów wyposażenia – zapewniał dyrektor ZPEW.

Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu z funduszy PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wartość dofinansowania wyniosła 150 000 zł. Całość inwestycji wyniosła 826 667,49 zł.

 

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here