Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim

0
418
zdjęcie poglądowe, fot. Lwówecki.info

Szacunkowy koszt całego projektu: 5 914 791,77 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wartość: 4 964 754,60 zł.

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w 3 zespołach szkół kształcenia zawodowego znajdujących się na terenie powiatu lwóweckiego. Wyposażenie będzie zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN oraz dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły i potencjalnych przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę o współpracę. Tym samym możliwe będzie dostosowanie programów nauczania do realnych warunków panujących na rynku pracy, wraz z rozwojem umiejętności zawodowych i miękkich uczniów branżowych szkół, technikum i szkół nauczania specjalnego. Należy także wspomnieć, iż planowane do zakupu wyposażenie w pełni zostało przeanalizowane i omówione z potencjalnymi przedsiębiorcami. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt przewiduje również utworzenie klas patronackich przy współpracy z przedsiębiorcami.

Projekt obejmuje następujące zadania:

  1. Przygotowanie dokumentacji projektu;
  2. Prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w
    Rakowicach Wielkich;
  3. Prace remontowo-budowlane i zakup wyposażenia dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim;
  4. Prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim;
  5. Nadzór inwestorski;
  6. Zarządzanie projektem;
  7. Działania promocyjne

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację i utrzymanie produktów projektu w okresie trwałości będzie Powiat Lwówecki.

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here