W Witelonce trwa rekrutacja!

0
148

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy do 3 sierpnia 2021 roku trwa rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 w ramach pierwszego naboru. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 3 sierpnia 2021 r.

 

Oferta uczelni dostępna jest na specjalnie przygotowanej stronie http://www.rekrutacja2021.pwsz.legnica.edu.pl/ Można tu zapoznać się z zasadami rekrutacji na studia oraz kierunkami kształcenia. Przyszli studenci mogą wirtualnie pospacerować po kampusie – zajrzeć do sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni i laboratoriów oraz zobaczyć jak wykorzystywana jest uczelniana baza. Przygotowane również zostały filmy prezentujące poszczególne kierunki studiów.

W trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustala się następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

 • drogą listową – za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście – we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnie terminie,
 • przez pełnomocnika.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Uczelnia oferuje kandydatom na studia 24 kierunki – jedenaście kierunków studiów licencjackich, cztery kierunki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich).

Studia licencjackie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
 • DIETETYKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
 • PEDAGOGIKA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO*
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • ZARZĄDZANIE

Studia inżynierskie

 • ENERGETYKA
 • INFORMATYKA
 • LOGISTYKA i TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia magisterskie

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI*
 • MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ*
 • PIELĘGNIARSTWO
 • ZDROWIE PUBLICZNE

Jednolite studia magisterskie

 • FIZJOTERAPIA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  PRAWO

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

TERMINY REKRUTACJI

Nabór pierwszy

elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:
od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

przyjmowanie dokumentów:
od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów:
5 sierpnia 2021 r.

Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10
e-mail: [email protected]

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here