W Lubomierzu będzie nowa rada gminy?

8
886
UGiM Lubomierz

Radni Rady Miejskiej Gminy Lubomierz przekazali na ręce Burmistrza wypracowany podczas ostatniej sesji wniosek o możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady.

 

 

W czerwcu 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła prawne podstawy do powoływania młodzieżowych rad na poziomie powiatów i województw, a także istotnie uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, tworząc młodzieżową radę, nadają jej statut określający szczegółowe reguły jej funkcjonowania, w tym m.in. zasady działania, tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady, a także szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowej rady na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni młodzieżową radę.

 

Takie młodzieżowe rady działają już w wielu polskich gminach. Wkrótce taka może powstać także w Lubomierzu. Lubomirscy radni odpowiadając na petycję w sprawie utworzenia w gminie młodzieżowej rady przekazali na ręce Pana Burmistrza wypracowany podczas wrześniowej sesji wniosek, w którym dają zielone światło do utworzenia nowego organu.

„Rada Miejska Gminy Lubomierz pozytywnie ocenia inicjatywę utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubomierz zawartą w petycji i kieruje informację o możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady do Młodzieży z Gminy Lubomierz”.

Czy lubomierska młodzież będzie zainteresowana pracą w takiej radzie?

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here