Urzędy będą otwarte do godziny 18, a nawet w soboty

9
2398
zdjęcie poglądowe (pixabay.com)

Nadchodzi prawdziwa rewolucja w obsłudze petentów w urzędach. Te jeden dzień w tygodniu będą otwarte do godziny 18. Urzędnicy będą mogli pracować także w soboty.

 

 

Dziś większość urzędów otwarta jest w godzinach 7.30, 8.00 do 15.00, 15.30. Jeśli teraz zestawimy godziny pracy urzędów z godzinami pracy reszty obywateli, zauważymy, że godziny te się pokrywają. Taka sytuacja oznacza, że jeśli obywatel planuje załatwić sprawę w urzędzie, musi wziąć przynajmniej pół dnia wolnego.

17 listopada weszło w życie zarządzenie premiera regulujące godziny pracy urzędów. Od tego momentu urzędy, które obsługują interesantów będą miały obowiązek, aby przynajmniej w jednym dniu tygodnia praca była wykonywana od 8:00 do 18:00.

Dyrektor generalny urzędu ma obowiązek ustalenia czasu pracy urzędu , w tym rozkładu czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby praca w urzędzie była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin każdego dnia oraz rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i nie później niż o godzinie 10.00.

W urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, dyrektor generalny urzędu ma za zadanie ustalić czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8.00 a godziną 18.00.

Ze względu na szczególny charakter zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy dyrektor generalny urzędu może ustalić rozkład czasu pracy dla członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na tym stanowisku pracy tak, aby przewidywał pracę zmianową, przypadającą między godziną 6.00 jednego dnia a godziną 6.00 następnego dnia, w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego członka korpusu służby cywilnej.

Ze względu na szczególny charakter zadań wykonywanych w komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy dyrektor generalny urzędu może ustalić dniem pracy dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w tej komórce organizacyjnej lub dla członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na tym stanowisku pracy dzień tygodnia niebędący dniem pracy w urzędzie, w tym dzień wolny.

9 KOMENTARZE

  1. Ludzie trzeba rozumieć zapis z zarządzenia !!!To dotyczy urzędów na szczeblu wojewódzkim a nie gminy ani starostwa. Tam gdzie jest dyrektor generalny urzędu. Może ktoś wskaże w jakim urzędzie gminy czy powiatu jest takie stanowisko !!!!!!
    Ale robić niepotrzebne zamieszanie to potrafią co niektórzy super .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here