Szop pracz na działkach. Uwaga, to nie milutki niedźwiadek!

14
4051
zdjęcia nadesłane przez czytelniczkę - DZIĘKUJEMY!

Wprawdzie wygląda jak nieszkodliwy, sympatyczny zwierzaczek, w rzeczywistości jest jednak sporym zagrożeniem dla otoczenia – zwierząt i ludzi.

 

Szop pracz występowanie

Szop pracz występuje naturalnie w Ameryce Północnej. Gatunek ten został sprowadzony do Europy jako zwierzę futerkowe. W Polsce szop występuje od początku lat 90. XX wieku.

Czym się żywi szop pracz?

Jest aktywny głównie nocą. Zimą przy temperaturze poniżej -10°C może nie opuszczać kryjówki nawet przez miesiąc. W dużej części żywi się bezkręgowcami i pokarmem roślinnym, ale w wyniku drapieżnictwa potencjalnie może powodować spadki liczebności gryzoni, ptaków, a nawet żółwia błotnego.

Szopy pracze roznoszą choroby

Przenoszenie przez szopy patogenów i pasożytów może mieć wpływ na hodowle zwierząt i zdrowie człowieka. W niewielkim stopniu gatunek ten może też negatywnie wpływać na infrastrukturę. Jak tłumaczy w specjalnym raporcie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szop pracz jest nosicielem m.in. wścieklizny, nosówki, świerzbu, toksoplazmozy oraz pasożytów, między innymi glisty Baylisascaris procyonis. Jest to największe zagrożenie parazytologiczne ze strony szopa. Nicień ten może się bardzo łatwo rozprzestrzeniać, ponieważ jeden osobnik szopa może wydalać dziennie z kałem ponad milion jego jaj. Szczególnie narażone na zarażenie są gryzonie i ptaki wróblowe, ponieważ korzystają one z latryn(skupisk odchodów)szopów jako źródła pożywienia. Ważnym zagrożeniem jest przenoszenie wścieklizny. Szop, jako dodatkowy wektor tej choroby, może powodować występowanie wścieklizny częściej niż dotychczas.

Szop pracz w Lwówku Śląskim

Szopy pracze od kilku lat występują w okolicach Lwówka Śląskiego. Pisaliśmy już o szopach napotkanych we wsi Dworek, w Płakowicach, czy w Niwnicach. W weekend ten drapieżnik zagościł w Lwówku Śląskim. Buszujące na ogródkach działkowych tuż za urzędem pracy dwa malutkie szopy pracze sfotografowała mieszkanka Lwówka Śląskiego.

Nie zbliżaj się, nie dotykaj

Kontakt z szopem jak i z każdym innym dzikim zwierzęciem może być niebezpiecznym, tak więc prosimy zawsze zachować ostrożność oraz nie ułatwianie zwierzętom „dożywiania się” poprzez łatwy dostęp do pojemników na odpady czy wyrzucanie resztek pożywienia w okolicach naszych domostw a już tym bardziej celowo nie dokarmiać tych gryzoni.

Lwówek Śląski: Dziś zapolują na szopy pracze. WIDEO

14 KOMENTARZE

  1. A ja, będąc w niedzielę na cmentarzu, widziałem go, gdy przebiegał miedzy grobami; myślałem, że to niemożliwe…a jednak! Szop pracz to jednak nie taki codzienny widok, stąd moje zdziwienie. Warto wiedzieć, że może zaatakować!

  2. Przed 13. laty takiego widzieliśmy na granicy Nagórza / Płóczek Górnych; na nasz widok, dorosły osobnik, wspiął się na drzewo przy potoku; miał wspaniały ogon.

    • Gryzonie (Rodentia, od łacińskiego rodere, obgryzać) – rząd ssaków, charakteryzujący się pojedynczą parą ciągle wzrastających siekaczy zarówno w szczęce, jak i w żuchwie. Zalicza się do nich około 40% gatunków ssaków. Występują w dużej liczbie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktyki. Stanowią najbardziej zróżnicowany rząd ssaków. Spotyka się je w różnorodnych siedliskach lądowych, w tym antropogenicznych. Obejmują gatunki nadrzewne, drążące w glebie i częściowo wodne. Zaliczają się do nich tak dobrze znane zwierzęta, jak myszy, szczury, wiewiórki, piesek preriowy, jeżozwierzowate, bobry, kawia domowa i chomiki. Niegdyś włączano do nich także i dziś często mylone z nimi zające, króliki i szczekuszkowate. Obecnie umieszcza się je w osobnym rzędzie zajęczaków.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here