Szkoła Podstawowa w Uboczu do likwidacji?

0
301

Władze Gryfowa Śląskiego chcą zlikwidować Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Uboczu. W tym celu w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających do tej podstawówki. W spotkaniu udział wziął także Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego w przedłożonym radnym projekcie uchwały swój zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r. uzasadnia bardzo małą liczbą uczniów, co przekłada się na wysokie koszty prowadzenia szkoły.

Najważniejszym powodem likwidacji, co określono w uchwale, jest mała liczba uczniów i wysokie koszty prowadzenia szkoły. Uczniom likwidowanej szkoły zapewni się dowóz i kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim przy ul. Uczniowskiej 11 – uzasadnia burmistrz Poniźnik i szczegółowo przedstawia powody swojego zamiaru oraz wyliczenia:

Wysokie koszty utrzymania szkoły – wysoka dopłata do subwencji:w 2017 roku
– otrzymana subwencja 379 847,00 zł
– wydatki 719 285,00 zł
– dopłata z budżetu gminy 339 438,00 zł

w 2018 roku
– otrzymana subwencja 457 795,00 zł
– wydatki 781 825,00 zł
– dopłata z budżetu gminy 324 029,00 zł

Po likwidacji szkoły podstawowej dzieci z Ubocza dowożone będą do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim. Burmistrz Olgierd Poniźnik zapowiada także, iż z obecnie zatrudnionych w podstawówce w Uboczu 9 nauczycieli, w przypadku likwidacji szkoły 8 z nich znajdzie zatrudnienie w Gryfowie Śląskim.
 

Obecny na spotkaniu z gryfowskimi władzami oraz rodzicami Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty w rozmowie z nami przyznaje, iż jest pod dużym wrażeniem tej debaty, w szczególności ilości osób, które wzięły w nim udział, co jego zdaniem świadczy o tym, iż dla lokalnej społeczności szkoła jest ważna. Kurator podkreśla, że podczas spotkania było sporo emocji, ale mimo to dyskusja była bardzo merytoryczna i każda ze stron przedstawiła swoje argumenty, a on każdy z tych argumentów waży w swoim umyśle. Władze Gminy zaprezentowały solidne dane zwracając uwagę na demografię i ekonomię. Mieszkańcy mówili o przywiązaniu do szkoły i tym, że bez niej będą jak bez ręki. – Na jednej stronie szali kładziemy rachunek ekonomiczny a po drugiej stronie mamy oczekiwania społeczności lokalnej, która za wszelką cenę chce szkołę ratować. – mówi Pan Roman Kowalczyk, który dodaje, że pobyt w Uboczu był także okazją do porozmawiania z burmistrzem, dyrekcją placówki, z nauczycielami oraz do obejrzenia całej szkoły.
Na marginesie Pan Kurator przyznaje, że w pamięci po tym spotkaniu zapadł mu jeden z plakatów, na którym była sentencja „NIE RZUCIM SZKOŁY STĄD NASZ RÓD”.
Teraz Pan Roman Kowalczyk z niecierpliwością czeka na decyzję jaką podejmą gryfowscy radni i jeżeli przychylą się do wniosku burmistrza to Kurator szczegółowo przeanalizuje wszystkie zgromadzone dane i dopiero wówczas wyda opinię. – Ja dzisiaj nie chcę ferować wyroków, bo muszę być w tej sprawie arbitrem bezstronnym i mądrze korzystać ze swoich kompetencji – podkreśla Dolnośląski Kurator Oświaty, który przyznaje, iż podczas spotkania pojawiły się także pomysły odroczenia likwidacji placówki i zastanowienia się nad powołaniem szkoły stowarzyszeniowej, co w tej trudnej sytuacji mogłoby być takim Salomonowym rozwiązaniem.

 

Rodzice dzieci z Ubocza wprawdzie nie są zadowoleni z propozycji burmistrza Gryfowa Śląskiego o czym mówili podczas spotkania, niemniej swojego niezadowolenia nie wyrażają nadmiernie głośno jak to było np. w przypadku próby likwidacji Szkoły Podstawowej w Sosnówce gm. Podgórzyn, gdzie rodzice jak tylko dowiedzieli się o zamierza wójta zorganizowali akcje ratowania szkoły, nagłośnili temat, a na spotkanie z lokalnymi władzami oprócz kuratora zaprosili posłów, którzy opowiadają się za pozostawieniem szkoły. Sprawa została upubliczniona i głośnym echem odbiła się w wielu mediach, które licznie brały udział w debacie.

Przyszłość szkoły w Uboczu jest teraz w rękach gryfowskich radnych, którzy już po godzinie 9, podczas wtorkowej (26 lutego) sesji podejmą w tej sprawie decyzję  Jeżeli radni opowiedzą się po stronie burmistrza Poniźnika i w większości będą za likwidacją podstawówki w Uboczu, to uchwała trafi na biurko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, bez którego zgody szkoła nie będzie mogła zostać zlikwidowana. Natomiast jeżeli radni odrzuca projekt uchwały, to szkoła w Uboczu pozostanie przynajmniej przez kolejny rok.

O wynikach głosowania poinformujemy wkrótce.

AKTUALIZACJA (13:49)
W głosowaniu 7 radnych było ZA przyjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, 6 było PRZECIW, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu Gmina Gryfów Śląski:

ZA:
Borkowski Zygfryd, Guzy Jerzy, Kozak Mariusz, Królak Mateusz, Łoziński Antoni Ryszard, Sawczak Ryszard, Skrzypek Robert

PRZECIW:
Kowalonek Kamil, Maga Urszula, Niebylski Marek, Pawluk Wojciech, Piejko Grzegorz, Szczerbicki Krzysztof

WSTRZYMALI SIĘ:
Cichoń Arkadiusz, Dragan Mariusz

 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here