Świeży filet z piersi kurczaka z bakteriami Salmonelli

1
3469

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Stało się to po tym, jak w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto bakterie Salmonella Enteritidis w partii produktu Świeży filet z piersi kurczaka MAP.

 

„Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.” – tłumaczy GIS, który wskazuje, iż zagrożenie dotyczy produktu o nazwie: „Świeży filet z piersi kurczaka MAP” o numerze partii 793921 z terminem przydatności do spożycia: 01.12.2021, którego producentem jest Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o.

Produkt został wyprodukowany i był dystrybuowany przez Jeronimo Martins Polska S.A.

Organy administracji państwowej zobowiązały producenta do wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku, jej zablokowania oraz zakazano używania do produkcji innych środków spożywczych lub wprowadzania do obrotu. Ponadto, jak informuje GIS dnia 23.11.2021 r. pisemnie zobowiązano zakład do podjęcia działań w celu określenia przyczyn wystąpienia bakterii Salmonella Enteritidis w tym produkcie, do przeglądu procedur nadzoru nad dostawcami oraz przeglądu procedur mycia i dezynfekcji obszarów produkcyjnych w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom krzyżowym produktów.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca konsumentom, by nie spożywać produktów z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here