W działaniach udział bierze 80 strażaków

0
1705

Po wybuchu butli z gazem w rozlewni gazu płynnego dwóch pracowników firmy zostało rannych. To w skrócie scenariusz odbywających się dziś ćwiczeń, w których uczestniczą strażacy, policjanci, pogotowie, pracownicy zakładu i przedstawiciele zarządzania kryzysowego.

 

 

„Około godz. 09:58 w dniu 14 września 2023 r. na obiekcie rozlewni gazu płynnego doszło do wybuchu jednej z butli z gazem propan-butan. W wyniku wybuchu powstał pożar, którego promieniowanie cieplne oddziałuje na inne butle znajdujące się w obiekcie oraz na uszkodzoną armaturę do tankowania. Wybuch spowodował, że jeden z pracowników firmy został poszkodowany i znajduje się wewnątrz obiektu, a drugi poszkodowany pracownik firmy remontowo budowlanej w wyniku wybuchu butli propan butan spadł z rusztowania i doznał urazu złamania nogi. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że poszkodowany jest nieprzytomny, ale z obawy o własne życie nie ewakuowali go z budynku magazynowego. Istnieje prawdopodobieństwo, że w obiekcie może przebywać większa ilość osób poszkodowanych.” – to scenariusz odbywających się w dniu dzisiejszym ćwiczeń na terenie Magazynu i Rozlewni Gazu „Bałtykgaz” w Rakowicach Małych w gminie Lwówek Śląski, w których udział biorą strażacy, policjanci, ratownicy z pogotowia, pracownicy zakładu oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego.

Jak wskazuje bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim celem ćwiczeń jest sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego i „Programu Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”. Sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów OSP i PSP oraz służb współdziałających w działaniach gaśniczych – na poziomie dowodzenia taktycznego.

 

 

Ponadto ważnym elementem ćwiczeń będzie doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z kierownictwem ZZR, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i mediami, doskonalenie organizacji łączności na terenie działań, podwyższenie gotowości operacyjnej Komendy Powiatowej PSP, doskonalenie form i metod organizacji zaopatrzenia wodnego (budowa układów pompowo-wężowych), a także rozpoznanie istniejących oraz planowanych instalacji w zakładzie.

Podczas ćwiczeń istotne będzie sprawdzenie obowiązujących procedur alarmowania i dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie mobilności oraz możliwości taktyczno-technicznych poszczególnych jednostek oraz współpracy między zastępami a także doskonalenie umiejętności dowodzenia siłami i środkami.

Koncentracja sił i środków miała miejsce już przed godziną 9 w czwartek, 14 września 2023 roku na parkingu przy restauracji „Czerwony Rak”, gdzie przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej oraz biorącym udział w ćwiczeniach zaprezentowano założenia ćwiczeń.

W ćwiczeniach udział biorą strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, a także jednostek: OSP KSRG Gryfów Śląski, OSP KSRG Lubomierz, OSP KSRG Mirsk, OSP Kotliska, OSP Chmielno, OSP Niwnice, OSP Zbylutów, OSP Włodzice Wielkie, OSP Wleń, OSP Pilchowice, OSP Rębiszów, OSP KSRG Pasiecznik, OSP Sobota, OSP Płóczki Górne oraz z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Jeleniej Góry i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z Legnicy. Łącznie 80 strażaków. Do ćwiczeń przyłączyli się także uczniowie klas mundurowych z ZSET w Rakowicach Wielkich.

 

 

Miejsce działań przy drodze powiatowej zabezpieczają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. W działaniach uczestniczą także pracownicy zakładu rozlewni gazu „Bałtykgaz” w Rakowicach Małych oraz przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego z Gminy Lwówek Śląski i Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. W ćwiczeniach udział biorą także ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Wszystkich przybyłych powitał bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca  Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim, który zaprezentował biorącym udział w ćwiczeniach scenariusz i założenia.

W ramach prowadzonych dziś ćwiczeń przeprowadzona została ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożenia do strefy bezpiecznej i udzielenie im Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ograniczenie pożaru i procesu nagrzewania się butli propan butan znajdujących się w budynku napełniania oraz niedopuszczenie do zjawiska BLEVE. Podawanie rozproszonych prądów wody w obronie. Budowa magistrali wodnej z punktu czerpania wody do zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na terenie zakładu (odległość około 600m). Zadysponowanie na miejsce zdarzenia odpowiednich sił i środków, rozpoznanie szczegółowe dotyczące zagrożonych obiektów i obszarów.


reklamy wyborcze

Reklama - materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here