Strażacy odebrali promesy

0
846
zdjęcie poglądowe

Promesy na nieco ponad pół miliona złotych odebrali dziś strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lwóweckiego.

 

 

 

Detektory do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku, prądownice, hełmy, czy specjalistyczne ubrania. To tylko niektóre z nowych elementów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostaną zakupione dzięki dotacjom na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Środki pochodzą z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w ramach projektu „Mały Strażak”.

Nowe wyposażenie pomoże strażakom w prowadzeniu akcji zapobiegających skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie powodzi, pożarów i wypadków drogowych.

 

 

W dniu 20 września okolicznościowe promesy otrzymały 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

Kwota dotacji dla poszczególnych powiatów prezentuje się następująco: powiat bolesławiecki ponad 453 tys. zł, jeleniogórski ponad 430 tys. zł, kamiennogórski ponad 252 tys. zł, lubański ponad 279 tys. zł, lwówecki ponad 543 tys. zł, zgorzelecki ponad 420 tys. zł.


NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here