Stanowisko PGW Wody Polskie w sprawie decyzji dot. przelewu bocznego

2
1113

Po materiale Lwówecki.info „Wody Polskie nabrały wody w usta” do artykułu i opisanej w nim kwestii wydanej przez Dyrektora Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim decyzji dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych m.in. na budowę przelewu bocznego, który powstał by ścieki, które dotychczas przy intensywnych deszczach wybijały z sieci kanalizacyjnej i płynęły ulicami miasta teraz w sytuacjach „awaryjnych” mogły być zrzucane do rzeki Kwisy, a która to decyzja została zakwestionowana przez WIOŚ odniosły się Wody Polskie:

 

Decyzja Dyrektora Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wydana w 2020 roku dotyczyła pozwoleń wodnoprawnych w 3 kwestiach:

– wykonanie urządzenia wodnego, tj. przelewu burzowego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995 z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ul. Bocznej w Świeradowie- Zdroju; z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ul. Bocznej w Świeradowie- Zdroju;

– lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kwisy nowych obiektów budowlanych (dz. Nr 12 i 30 obręb 0005 Świeradów- Zdrój), tj. przelewu burzowego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995 z przepompowni ścieków ogólnospławnych przy ul. Bocznej w Świeradowie- Zdroju;

– usługa polegająca na awaryjnym odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanym przelewem burzowym komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Kwisy w km 120+995 (średnia roczna liczba zrzutów z przelewu nie większa niż 10);

Ta ostatnia kwestia mogła być rozstrzygnięta nie do końca prawidłowo ze względów proceduralnych i braków odpowiednich dokumentów, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dlatego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako organ Wód Polskich wyższej instancji wobec Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, zajął się rozpatrzeniem ważności wydanych decyzji. Po zakończeniu tej procedury strony zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu i ewentualnych dalszych działaniach tak, aby wprowadzone ewentualnie w przyszłości w życie rozwiązania oparte o wydane pozwolenia wodnoprawne były zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Dążymy do rozstrzygnięcia tych kwestii niezwłocznie i jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój.

– wyjaśnia Jarosław Garbacz rzecznik prasowy, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here