Słony rachunek za usunięcie pojazdu z drogi

3
984
zdjęcie poglądowe

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia szereg powodów, z jakich należący do ciebie pojazd może zostać usunięty z drogi na twój koszt.

 

Wśród tych są takie przypadki jak: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, braku ubezpieczenia, pozostawienia pojazdu na parkingu bez ważnej karty parkingowej, czy pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd jest odholowywany także kiedy podczas kontroli policyjnej ta wykaże, że kierowała nim osoba nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go innej uprawnionej osobie. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, albo stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jeżeli Twój pojazd zostanie usunięty z drogi, to czeka Cię do zapłacenia słony rachunek. Wysokość opłat obowiązujących w 2022 roku, za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Lwóweckiego określa przyjęta przez Radę Powiatu uchwała.

Cennik opłat obowiązujących w 2022 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi wynoszą odpowiednio:

 1. rower lub motorower – 110,70 zł,
 2. motocykl – 184,50 zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 492 zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 615 zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 861 zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.230 zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.414,50 zł.
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 110,70 zł

Wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu wynoszą odpowiednio:

 1. rower lub motorower – 22 zł,
 2. motocykl – 29 zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 42 zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 54 zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 79 zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 142 zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 208 zł.
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 20 zł

Ponadto Rada Powiatu ustaliła także wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, które wynoszą odpowiednio:

 1. rower lub motorower – 55,35 zł,
 2. motocykl – 92,25 zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 246 zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 307,50 zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 430,50 zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 615 zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 707,25 zł.
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 55,35 zł

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here