Radni głosowali nad odwołaniem Starosty

7
271

W poniedziałek 27 maja br. w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim odbyła się sesja Rady Powiatu Lwóweckiego, której przewodnim tematem było bezpieczeństwo publiczne w powiecie lwóweckim. Radni i zgromadzeni goście wysłuchali sprawozdań przedstawicieli służb. Niemniej to nieco inny temat niż bezpieczeństwo wywołał najwięcej emocji. Dziś radni pochylili się także nad złożonym podczas marcowej sesji nadzwyczajnej wnioskiem o odwołanie Starosty.

Mimo zażegnanego kryzysu, do którego doszło w ostatnich dniach marca temat PCZ nadal budzi sporo emocji.

Przypomnijmy, po tym jak na przełomie marca i kwietnia rozeszła się informacja o złożeniu wypowiedzeń przez kilkoro lekarzy pojawiły się obawy o przyszłość lwóweckiego szpitala. Powodem decyzji lekarzy było niezadowolenie z rządów i decyzji podejmowanych przez byłą już prezes PCZ Małgorzatę Barańską, w tym wprowadzenie oszczędności. W dniu 5 kwietnia pani prezes poinformowała o czasowym zamknięciu oddziału wewnętrznego lwóweckiego szpitala. Następnego dnia trudną sytuację szpitala w rozmowie z redakcją Lwówecki.info wyjaśniał Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki – Ubolewam nad tym faktem. Brak porozumienia części lekarzy z nową panią prezes skutkował tym, że trzech lekarzy, w tym dwóch rezydentów i jedna pani doktor neurolog złożyli wypowiedzenia, natomiast dwóch lekarzy – jeden to ordynator, który złożył wniosek o urlop wychowawczy, a drugi lekarz to pani doktor, która poszła na zwolnienie lekarskie. – mówi Pan Daniel Koko, który zapewnia, iż tak on, jak i cały zarząd dokładali w ostatnim czasie wszelkich starań, żeby załagodzić konflikt.

Dzień później (niedziela wieczór) dwoje radnych Rady Powiatu Lwóweckiego z Niezależnej Inicjatywy Samorządowej radna Krystyna Piotrowicz i radny Piotr Czembrowski wezwało Zarząd Powiatu Lwóweckiego do podjęcia natychmiastowej reakcji na kryzysową sytuację panującą w Powiatowym Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim. „(…) Jesteśmy zaskoczeni postawą obecnego Zarządu Powiatu Lwóweckiego akceptującą działania pani prezes. Żądamy od Zarządu Powiatu natychmiastowego odwołania pani Małgorzaty Barańskiej z funkcji prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. powołania pełnomocnika do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa spółki, niezwłocznego podjęcia z lekarzami rozmów dotyczących ich powrotu na oddział. (…)” – czytamy w apelu opublikowanym na stronach Lwówecki.info.

Tego samego dnia w późnych godzinach wieczornych Zarząd Powiatu podjął kolejne kroki w sprawie PCZ-u. Po tym jak Zarząd otrzymał pismo od pani prezes Małgorzaty Barańskiej, w którym zawiadamia, że zaprzestaje prowadzenia oddziału wewnętrznego do końca lipca bieżącego roku. Zarząd, który jest jednocześnie zgromadzeniem wspólników spółki po zapoznaniu się z pismem jednogłośnie wyraziło zdanie, że nie akceptuje takiej decyzji. O wszystkim już w poniedziałkowy poranek podczas konferencji prasowej poinformował Starosta Lwówecki: – Nie możemy pozwolić, żeby szpital lwówecki do dnia 31 lipca tego roku pozostawał bez oddziału wewnętrznego. – mówił Pan Daniel Koko, który dodał, iż pani prezes w związku z tym złożyła wypowiedzenie, które zostało przyjęte, a zgromadzenie wspólników na nowego prezesa powołało Pana Dawida Kopeć naczelnika Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji w Lwóweckim starostwie. Pan Kopeć funkcję Prezesa PCZ-u będzie pełnił do czasu wyłonienia nowego prezesa w konkursie.

Zadowolony z takiego obrotu sprawy był Artur Nahorecki ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Lwówku Śląskim, który zapowiadał, iż wraca do pracy. Podobną deklarację składała również jego koleżanka, pani doktor Justyna Straszak-Trzeciak.

Lekarze wrócili do pracy. Oddział wewnętrzny zaczął funkcjonować normalnie. Kryzys został zażegnany.

Na wniosek radnych w czwartek, 11 kwietnia 2019 r. zwołana została sesja nadzwyczajna, podczas której radni szczegółowo omówili zaistniałą sytuację. Na niemal sam jej koniec, po dwóch i pół godzinie debaty grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie Pana Daniela Koko z funkcji Starosty Lwóweckiego. W imieniu radnych: Eugeniusza Ścigana, Krystyny Piotrowicz, Heleny Okulowskiej, Piotra Czembrowskiego Olgi Sasin, Jerzego Fidorów i Janiny Zych wniosek i jego uzasadnienie odczytała radna Krystyna Piotrowicz:

(…) Niestety decyzja Zarządu, któremu przewodniczy Pan Daniel Koko w ostatnim czasie doprowadziły do wywołania dotkliwej sytuacji kryzysowej grożącej utratą bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu, która odbiła się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców powiatu lwóweckiego ale również w sąsiednich powiatach oraz w województwie.
W skutek toczącego się od jakiegoś czasu konfliktu pomiędzy zarządem PCZ a personelem szpitala prezes PCZ działając za przyzwoleniem organów nadzorczych, czyli zarządu Powiatu 5 kwietnia wydała zarządzenie o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów na oddział wewnętrzny a następnie 7 kwietnia o czasowym zaprzestaniu działalności oddziału chorób wewnętrznych do 31 lipca z jednoczesną ewakuacją pacjentów z oddziału. (…)
W naszej ocenie i ocenie wielu mieszkańców Starosta i Zarząd Powiatu utracił swoją wiarygodność i zaufanie społeczne, dlatego przedkładamy ten wniosek pod rozwagę rady. – czytała radna.

Machina odwoławcza ruszyła. Wniosek trafił do Komisji Rewizyjnej.

W dniu 6 maja poznaliśmy wyniki konkursu na prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim. – Zarządu Powiatu wspieranych głosem doradczym przez przedstawiciela rady wydelegowanego przez opozycję w osobie Pani Olgi Sasin najlepszym kandydatem na Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim okazał się Pan Adam Zdaniuk, który od marca 2008 r do kwietnia br. był naczelnym dyrektorem SP ZOZ w Bolesławcu, wcześniej był zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno – finansowych kliniki w Ścinawie – wyjaśniał w rozmowie z nami Starosta Lwówecki.

Dziś, kiedy sytuacja w Powiatowym Centrum Zdrowia jest opanowana i wydaje się prowadzić w dobrą stronę sprawa PCZ-tu powróciła na salę obrad za sprawą wniosku o odwołanie Starosty.
Zgodnie z obowiązującym prawem odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie starosty jest odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu. Przy obecnym 17 osobowym składzie Rady Powiatu Lwóweckiego do odwołania z funkcji Starosty Lwóweckiego Pana Daniela Koko potrzebnych jest 10,2 głosów.

Na początku tego punktu obrad Pani Przewodnicząca Rady Małgorzata Szczepańska przypomniała wniosek, który grupa radnych złożyła, po czym radny Eugeniusz Ścigan odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, w której to Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy radnych.

Radny Piotr Czembrowski odczytał stanowisko dwójki radnych z NIS-u, w którym wnosił m.in. o poparcie przez radnych wniosku o odwołanie Starosty, a ponadto o wyłonienie nowego starosty w konkursie. Pod wnioskiem oprócz radnego Czembrowskiego podpisała się radna Krystyna Piotrowicz.

Radny Bolesław Faściszewski apelował do radnych aby zrobić wszystko, żeby ten szpital był i nadal funkcjonował, bo jest to dobro mieszkańców całego powiatu. Radny poruszył także sprawę niepokojącego zadłużenia szpitala. Wyraził również nadzieję, iż nowy prezes znajdzie lekarstwo na zniwelowanie tych strat.
Radny mówił, iż widzi działania ze strony Starosty i Zarządu Powiatu zmierzające do poprawy sytuacji. Apelował o ostudzenie emocji i wyraził nadzieję, że do takiego odwołania nie dojdzie.

Radna Krystyna Piotrowicz wskazała, iż od Zarządu, w którym zasiadają doświadczeni samorządowcy oczekuje czegoś więcej. Radna wskazała, iż współpraca jest w tej radzie niemożliwa i jako przykład przytoczyła, iż radni NIS-u chcieli żeby radna posiadająca doświadczenie i wiedzę z zakresu służby zdrowia została przewodniczącą Komisji Zdrowia, to większość głosowała przeciw. Jak więc mówić o współpracy pytała radna, która podkreśliła, iż oczekuje zmian.

Radna Małgorzata Szczepańska wskazała, iż to nie jest dobry dzień dla naszej lwóweckiej demokracji zwracając się do wnioskodawców, że w ich wniosku, w jego uzasadnieniu brakuje konkretów dodając, że decyzje, które zapadały w spółce nie były w kompetencjach Starosty.

Radny Tadeusz Jagiełło przypomniał, iż zaledwie pół roku temu radni wybrali starostę. Na Pana Daniela Koko głosowało wówczas bodajże 15 na 17 radny. Po czym apelował do wszystkich radnych, żeby dać szansę obecnemu staroście i zwracał się o współpracę.

Również Radny Wiesław Ziółkowski apelował o danie czasu Staroście i Zarządowi.

Po ponad godzinnej dyskusji radni przystąpili do tajnego głosowania.

Podczas głosowania (dzisiejszej sesji) nieobecni byli: radna Iwona Kobierecka i radna Olga Sasin.

W głosowaniu ZA odwołaniem starosty opowiedziało się 4 radnych, PRZECIW głosowało 10 radnych, wstrzymał się jeden radny.

Oznacza to, że Pan Daniel Koko nadal pozostaje swoim stanowisku. Nie zmienia się też skład Zarządu Powiatu.

Po odczytaniu wyników głosowania Starosta Lwówecki podziękował radnym za powierzone zaufanie.

7 KOMENTARZE

  1. Przecież rada sam się nie rozwiążę koryto to koryto a powiat nie jest istotny. Likwidujmy wszystko co się da w powiecie szkoły i inne placówki a rada dale będzie milczeć mierny bierny ale wierny.

  2. Z wyborów na wybory mamy gorszy zarząd powiatu. Opisywanie tego nie ma sensu każdy inteligentny mieszkaniec to widzi. Powiat bez basenu hali widowiskowej zadłużonym szpitalem bez sciagnietego jakiegokolwiek inwestora. Ten powiat nie powinien istnieć. A zarządzanie to nie jest tylko branie kasy. Pani przewodnicząca się nie wstydzi? Pamiętacie jej uzasadnienie najwyższego wynagrodzenia Starosty? PARODIA. w tym towarzystwie szkoda mi Wiesława.

  3. Już nic z tego nie rozumiem.Wniosek o odwołanie starosty złożyło 7 radnych a za odwołaniem było 4. Z Was tacy politycy i samorządowcy jak z …….o kozę mi chodzi. Nie sztuka zostać radnym, sztuką jest myśleć a nie się lansować.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here