Przetarg nieograniczony na remonty pokryć dachowych budynków

0
581

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów pokryć dachowych dwóch budynków.

 

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim
ul. Szkolna 5 tel. 75 782 22 48
e – mail smlwowek@pro.onet.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony

na wykonanie następujących zadań:

  1. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Jana Pawła II 35abc w Lwówku Śl.
  2. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Jana Pawła II 14a we Wleniu.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Szkolnej 5 do dnia 22.04.2022 r.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.04.2022 r. o godzinie 12-ej

Szczegółowe informacje i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w warunkach zamówienia, które można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Wyjaśnienia odnośnie warunków zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 75 782 22 48 w 5, lub w siedzibie Administracji przy ul. Szkolnej 5 w Lwówku Śląskim.

Upoważnionymi osobami do kontaktów z oferentami są: Ireneusz Konecki, Grzegorz Bobnis

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe wykonywane na rzecz „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta do dalszych negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie przetargu jest ostateczne bez prawa wnoszenia protestów i odwołań.

-/”Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim/-