Powstało Lubomierskie Centrum Kultury

7
1403
Dom Płócienników w Lubomierzu jesień 2019 r

Z końcem roku w Lubomierzu swoją działalność zakończył Ośrodek Kultury i Sportu a jego miejsce zajęło Lubomierskie Centrum Kultury.

 

Radni Rady Gminy i Miasta Lubomierz przyjęli uchwałę i statut jednostki, która od nowego roku będzie zajmowała się szeroko rozumianą kulturą w gminie.

Podstawowym zadaniem Lubomierskiego Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, utrwalanie współtworzenia oraz upowszechniania jej wartości, a w szczególności prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury. – czytamy w statucie nowej instytucji kultury.

Do zadań LCK należy w szczególności:
1) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz;
2) Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych;
3) Edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury;
4) Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
5) Tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz;
6) Tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji
7) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
8) Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
9) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi;
10) Popularyzacja walorów turystycznych i promocja gminy

Ponadto LCK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy i Miasta Lubomierz i instytucji działających na jej terenie a tych z pewnością nie zabraknie.

Za zmianą nazwy idzie także zmiana siedziby. LCK będzie się mieściło w pięknie odremontowanego budynku, w którym funkcjonuje również Muzeum Kargula i Pawlaka, czyli przy ulicy Kowalskiego 1.

7 KOMENTARZE

  1. Może niech jakieś konkretne znaki dadzą o tym wjeździe do centrum, a nie tylko mandaty chce Straż Miejska wlepiać, u nas nie lepiej z ul. Partyzantów niby znak jest o zmianie organizacji ruchu ale teraz niektórzy myślą że fakt Patyzantów jest podporządkowana zamiast jednej białej linii namalować na końcu z 2 strzałkami lub napisem stop !!

  2. Szkoda, że we Lwowku Pan dyrektor D stawia zaporowe stawki za korzystanie z sali do prób dla młodych muzykow. Dodatkowo sala jest praktycznie bez żadnego sprzętu. Widocznie powyższe cele nie są istotne we Lwowku Śląskim.

  3. Podoba mi się pkt. 10 tu chcą postawić na turystykę, we Lwówku które mogło by czerpać korzyści z turystyki , dzięki zatargom osobistym straci bo nasza burmistrz przeznaczyła o wiele mniej na turystykę. Zabrała fundusze robiąc na złość tylko komu?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here