Ponad 700.000 złotych dla szkoły

0
919

Ogromny sukces dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół we Wleniu. Projekt unijny złożony w kwietniu 2020 r. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” został pomyślnie zweryfikowany.

 

Oznacza to, jak czytamy na profilu FB szkoły, że Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu – Szkoła Podstawowa uzyskała na najbliższe 2 lata kwotę 708.540,75 złotych, w ramach, których realizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawcze, a także specjalistyczne i terapeutyczne pozwalające przezwyciężać trudności edukacyjne. Planowane jest również otwarcie i wyposażenie pracowni terapii integracji sensorycznej, zakup wielu profesjonalnych pomocy dydaktycznych oraz realizację ciekawych wycieczek edukacyjnych.

Projekt opracowany został przez Dyrekcję oraz Nauczycieli (w części diagnoza i analiza potrzeb edukacyjnych uczniów, pomysły na zajęcia, szkolenia dla rodziców i nauczycieli w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych i dydaktycznych) we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauk i Rozwoju z Poznania (część formalna i merytoryczna wniosku).

Szczególne słowa uznania należą się dyrektor Zespołu Szkół Pani Annie Wilińskiej, która zaplanowała merytoryczne założenia projektu, oraz przygotowała wniosek.

-/Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here