Ile środków otrzymały nasze gminy?

0
818

Wczoraj w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Marek Obrębalski – wiceprzewodniczący dolnośląskiego Sejmiku przekazał promesy gminom z subregionu jeleniogórskiego o łącznej kwocie 1,36 miliona złotych. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

 

– Niesłabnące zainteresowanie naszymi konkursami bardzo mnie cieszy. Każda promesa to dofinansowanie inwestycji ważnej z punktu widzenia lokalnej społeczności. To ich dobro i chęć zaspokojenia najpilniejszych potrzeb jest dla nas najistotniejsze – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł. Nie może ona jednocześnie przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. W połowie maja Sejmik Województwa Dolnośląskiego zadecydował o przyznaniu wsparcia finansowego dla 52 projektów na łączną kwotę 1,8 miliona zł. W samym subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 410 tysięcy złotych. Znalazły się wśród nich projekty realizowane w gminach: Pielgrzymka, Lubomierz, Świerzawa, Janowice Wielkie, Leśna, Gryfów Śląski, Lubań, Lwówek Śląski, Złotoryja, Zgorzelec oraz Kamienna Góra.

– Zależy nam na tym, aby dolnośląskie gminy prężnie się rozwijały. Wsparcie finansowe z tych trzech programów z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację projektów dotyczących bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2022 rok przeznaczono kwotę w wysokości 1,5 miliona złotych. Środki dedykowane były na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu dla gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i gmin miejskich poniżej 20 000 mieszkańców, wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których właścicielem jest gmina. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 tysięcy złotych, co stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Ostatecznie dotacji udzielono 55 gminom, a w subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 14 projektów na łączną kwotę 345 tysięcy złotych. Gminy, które otrzymały dofinansowanie: Gromadka, Jeżów Sudecki, Leśna, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Nowogrodziec, Osiecznica, Pielgrzymka, Pieńsk, Siekierczyn, Świerzawa, Złotoryja (gmina wiejska) i Złotoryja (gmina miejska).

Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej realizowane są projekty z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzięki dotacjom gminy m.in. budują i przebudowują oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe, chodniki, przejścia dla pieszych, a także oznakowanie dróg gminnych. Dofinansowanie trafia do gmin o niskich dochodach i pozwala na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Z subregionu jeleniogórskiego dotacje uzyskało 6 gmin na łączna kwotę ponad 603 tysięcy złotych.

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI – 11 projektów na łączną kwotę ponad 410 tys. zł, w tym m.in:

 • Lubomierz 40 tys. zł – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku
 • Leśna 27 018 zł – Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców sołectwa Miłoszów
 • Gryfów Śląski 39 990 zł – Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach
 • Lwówek Śląski 40 tys. zł – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani lzerskiej w miejscowości Brunów

BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH – 14 projektów na łączną kwotę prawie 346 tys. zł, w tym m.in:

 • Jeżów Sudecki 35 tys. zł – Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Jeżowie Sudeckim
 • Leśna 17 920 zł – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Leśna
 • Nowogrodziec 11 310 zł – Bieżące utrzymanie melioracji wodnych położonych na terenie gminy Nowogrodziec
 • Lwówek Śląski 17 tys. zł – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Dłużec, Gaszów i Żerkowice
 • Świerzawa 35 tys. zł – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowości Lubiechowa
 • Pielgrzymka 35 tys. zł – Odtworzenie rowów i wymiana przepustów w miejscowości Nowa Wieś Grodziska

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2022 – 6 gmin na łączna kwotę ponad 603 tys. zł, w tym m.in.:

 • Gryfów Śląski 118 tys. zł – Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego
 • Pielgrzymka 120 tys. zł – Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowanego przejścia dla pieszych
 • Olszyna 90 tys. zł – Oznakowanie dróg gminnych w gminie Olszyna

-/red/UMWD/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here