Południe Dolnego Śląska pominięte w projekcie budowy Cyklostrady

1
740

Przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projekt budowy Cyklostrady Dolnośląskiej nie uwzględnia projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wywołało to zaniepokojenie włodarzy gmin znajdujących się na terenie regionu jeleniogórskiego.

 

Na perspektywę 2021-2027 przygotowaliśmy ponad 500 km dróg rowerowych, ponad 90 km single tracków, które mają „spiąć” istniejące drogi rowerowe. Samorząd województwa zachęcał nas do tego, aby takie projekty były tworzone. Jednak tych projektów na prezentowanych ostatnio przez Pana Marszałka mapach nie zauważyliśmy. Wspólnie z burmistrzami Karpacza i Szklarskiej Poręby chcemy przypomnieć, że na południu jest taki region, który odwiedza ponad 3 miliony turystów. Drogi rowerowe są potrzebne mieszkańcom, ale są potrzebne także turystom – mówił na wstępie prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Infrastruktura rowerowa to nie tylko ścieżki i single tracki, które planujemy na terenie miasta, ale również infrastruktura towarzysząca jak duży parking buforowy, który miał zatrzymać samochody wjeżdżające do Karpacza. Liczymy na to, że uda się zweryfikować to stanowisko i lepiej rozlokować pieniądze – tłumaczy burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.

Chciałbym przypomnieć jak istotnym elementem są trasy rowerowe na terenach naszych gmin. Mamy kilkaset kilometrów tras rowerowych w Szklarskiej Porębie, mamy kilkadziesiąt kilometrów single tracków i jeżeli dzisiaj jest możliwość połączenia wszystkich tras rowerowych w regionie, to stalibyśmy się potentatami w Europie, którzy mieliby tak skomunikowane nasze miejscowości – powiedział burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf.

Samorządowcy podkreślali jak duży wpływ mogłoby mieć skomunikowanie istniejących tras rowerowych na poprawę bezpieczeństwa.

Część tras rowerowych przebiega po ulicach wojewódzkich i krajowych. Liczę na zrozumienie decydentów ze względów bezpieczeństwa – dodał Mirosław Graf.

Przedstawione projekty tras w naszym regionie to efekt rocznej pracy jeleniogórskiego ZIT-u. Obejmowały one teren nie tylko kotliny jeleniogórskiej ale również powiatu lwóweckiego i złotoryjskiego.

Wspólnie z gminami i amatorami sportu rowerowego obywaliśmy spotkania, wytyczaliśmy trasy, ustalaliśmy jaka infrastruktura towarzysząca jest niezbędna aby stworzyć spójną sieć. Liczba turystów, która przyjeżdża do nas co roku pokazuje, że jest tu ogromny potencjał. To również bezpieczne przejazdy dla mieszkańców do szkół czy do pracy – mówiła Renata Kwiatek, z ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Samorządowcy liczą, że Urząd Marszałkowski uwzględni zgłoszone projekty w czasie konsultacji społecznych. Dotyczą one 540 km tras rowerowych oraz 90 km single tracków. Całkowity koszt realizacji tych zadań to 116 mln złotych.

-/24jgora.pl/-

Dziś otrzymaliśmy wypowiedź w temacie Michała Nowakowskiego Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, która rzuca więcej światła na sprawę tras rowerowych w naszym regionie.

Cyklostrada Dolnośląska dla całego regionu
Przede wszystkim projekt budowy Cyklostrady Dolnośląskiej jest otwarty i oparty o współpracę z samorządami lokalnymi. Wypowiedzi Pana Prezydenta Jeleniej Góry oraz Burmistrzów Karpacza i Szklarskiej Poręby pokazują, że potrzeba rozwoju sieci rowerowej jest ważna dla mieszkańców naszego regionu oraz wskazują na duże zainteresowanie samorządowców do podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. W projekcie Cyklostrady chodzi właśnie o wspólną wizję rozwoju i idące za tym działanie. W subregionie jeleniogórskim, w którym – dzięki środkom unijnym i wsparciu ze strony samorządu województwa – już powstały singletracki, będziemy otwarcie współpracować przy dalszym rozwoju sieci rowerowej.

Dolnośląska Polityka Rowerowa zakłada tworzenie dróg rowerowych, które umożliwią bezpieczne poruszanie się rowerem po całym regionie w celach rekreacyjnych, turystycznych, ale również dla realizacji codziennych spraw Dolnoślązaków, takich jak np. dojazd rowerem do szkoły czy miejsca pracy. Cyklostrada Dolnośląska to koncepcja długodystansowych tras rowerowych przebiegających przez województwo dolnośląskie. To propozycja wyboru dróg rowerowych układających się w szlak o długości około 1800 kilometrów, powiązany z innymi krajowymi i europejskimi szlakami rowerowymi. Chcemy, aby docelowo drogi rowerowe połączyły wszystkie miejscowości Dolnego Śląska. Na zrealizowanych odcinkach dróg rowerowych oraz przy wykorzystaniu dróg o niskim natężeniu ruchu, powstawać będą mogły kolejne rowerowe trasy – szlaki rowerowe.

Drogi rowerowe wspólnie budować chcemy tak, aby bezpiecznie można było dojechać rowerem do jak największej liczby miejscowości. Trasy rowerowe będzie można konfigurować również na podstawie lokalnych i subregionalnych koncepcji. Cyklostrada Dolnośląska jest otwartym projektem budowania i łączenia tras rowerowych w sieć obejmującą cały Dolny Śląsk.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here