Policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi

1
858

Dla młodzieży koniec szkoły przeważnie wiąże się z wakacyjnym odpoczynkiem, ale to też czas, kiedy przeważnie udaje nam się znaleźć chwilę na przemyślenia. Częściej zastanawiamy się nad tym, co już za nami i myślimy o tym, co będziemy robić dalej. Stoimy przed prawdziwym wyzwaniem, gdyż musimy podjąć poważne decyzje, które niejednokrotnie wpływają na całe nasze przyszłe życie. Chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i móc każdego dnia nieść pomoc innym „SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA I JUŻ DZIŚ ZOSTAŃ POLICJANTEM”. Na start otrzymasz wynagrodzenie w wysokości około 4500 złotych, a już po pierwszym przeszkoleniu około 5500 złotych netto.

 

 

Dzieci podczas zabaw często wcielają się w role osób dorosłych lub swoich ulubionych bohaterów. Kierują się wtedy własną, niezmąconą jeszcze światem dorosłych wrażliwością. Duża część z nich chce pomagać innym lub wręcz ratować ich z opresji. Właśnie tak, jak robią to ich książkowi lub telewizyjni bohaterowie. Później postaci te zmieniają się, a dzieci szybko dorastają i stoją przed prawdziwie trudnymi wyborami.

Takie poważne decyzje podejmujemy przeważnie kończąc dany etap edukacji. Zadajemy sobie wtedy niejednokrotnie pytanie, czy iść za marzeniami, czy wybrać bardziej bezpieczną, ale spokojną drogę. Jeżeli nie boisz się wyzwań i ryzyka, a także bardzo chcesz pomagać innym, przeczytaj co zrobić, by zostać jednym ze stróżów prawa – POLICJANTEM.

Krok pierwszy

Kontakt z pracownikami Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują kandydatów w budynku przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, albo z pracownikiem z dowolnej komendy miejskiej lub komendy powiatowej w pobliżu miejsca zamieszkania.

KPP Lwówek Śląski- tel.: 47 87 35 236, 47 87 35 265, ul. Przyjaciół Żołnierza 22, 59-600 Lwówek Śląski

Jaka jest służba w Policji

Zwróć uwagę na to, że służba w naszych szeregach, daje na co dzień niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, a liczna oferta szkoleń resortowych, stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Możesz być policjantem w pionie prewencji, kryminalnym lub logistyki, a ilość stanowisk, które czekają być może właśnie na Ciebie i różnorodność zadań, jakie będziesz mógł wykonywać w służbie sprawi, że mimo upływu lat, nie będziesz się nudził.

Jakie powinieneś mieć wykształcenie i czy będziesz mógł kontynuować rozpoczętą edukacje

Niezależnie od wykształcenia, jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić do służby i nadal kontynuować edukacje na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować Twój grafik służby tak, abyś mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nasza formacja i zawód Policjant

Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem ponad 100-tysięcznej formacji, której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją – dużo wymagający i dający też dużo w zamian. Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy – bywa przecież bezcenna.

Co dalej po pierwszej rozmowie

Przyjęte obecnie rozwiązania prawne, umożliwiają kandydatom do służby w Policji osobisty kontakt z pracownikiem komórki do spraw doboru, który chętnie podpowie, jakie dokumenty należy złożyć, aby przejść do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Kto może pełnić służbę w Policji
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystający z pełni praw publicznych,• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ile będziesz zarabiał niosąc pomoc innym i dbając o ich bezpieczeństwo

Poniżej podaliśmy średnie kwoty NETTO uposażenia funkcjonariuszy według grup zaszeregowania.
Na wysokość pensji mundurowego ma również wpływ wysługa lat. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, nie jest potrącany podatek dochodowy.
• Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego podczas pobytu na kursie podstawowym, gdzie ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie – około 4500 złotych netto,
• Policjant (II grupa zaszeregowania) w stopniu starszego posterunkowego – około 5500 złotych netto,
• Referent (III grupa zaszeregowania) w stopniu sierżanta – około 5800 złotych netto,
• Dzielnicowy/Kontroler Ruchu/Przewodnik psa (IV grupa zaszeregowania) w stopniu młodszego aspiranta – około 62
00 złotych netto,
• Detektyw/Asystent/Starszy Dzielnicowy (V grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta – około 6650 złotych netto,
• Specjalista/Kierownik ogniwa/Zastępca oficera dyżurnego (VI grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta sztabowego/podkomisarza – od około 7000 do 8000 złotych netto.

Czy funkcjonariusz oprócz pensji otrzymuje jeszcze inne dodatki

Policjanci otrzymują miedzy innymi:

• nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę i jest ona w wysokości jednej uśrednionej pensji,
• ekwiwalent wysokości około 2 tysięcy złotych rocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet otrzymują bezpłatnie,
• coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości około 300 złotych na członka rodziny,
• jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który otrzymywany w momencie przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli po 3 latach pracy,
• jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości około 4500 złotych na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie stałej, czyli po 3 latach – mogą otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około 200 złotych.
• funkcjonariusze, którzy do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości, mogą także otrzymać zwrot kosztów biletu komunikacji zbiorowej.

-/KWP Wrocław/ KPP Lwówek Śląski-/

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here