Plany przebudowy Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Szkolnej …

0
660

„Tanio i szybko? – nie będzie DOBRZE. Dobrze i szybko? – nie będzie TANIO. Tanio i dobrze? – nie będzie SZYBKO”. To maksyma znana od lat.

 

 

W ubiegłym miesiącu władze Lwówka Śląskiego ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i Murarskiej w Lwówku Śląskim oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulic w Lwówku Śląskim obejmującej w szczególności branże: drogową, elektryczną (oświetlenie dróg), instalacyjną – odprowadzanie wód opadowych z dróg i budynków przylegających do ulic, uporządkowanie gospodarki ściekowej (m.in. zgodnie z zapisami wyciągu z Koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski) w zakresie rozdzielenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej łącznie z analizą terenu przyległego do najbliższych budynków i działek na których się znajdują wraz z wyprowadzeniem rurociągów do ewentualnego podłączenia do dróg pod kątem przyłączenia odpowiednio do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. – czytamy w ogłoszeniu o przetargu, w którym zamawiający wskazali teren objęty zamówieniem, który położony jest w obrębie I Lwówek Śląski i w którego zakres wchodzą następujące ulice i działki:

1) Ulica Romualda Traugutta długość około 220 m – dz. nr 240, oraz działki przyległe: 228/3, 228/5,227;
2) Działka nr 225/5 lokalizacja miejsc parkingowych;
3) Ulica Browarna długość około 60 m – dz.nr 232, oraz działki przyległe: 234/11, 235/6, 231/2;
4) Ulica Zamkowa pomiędzy ulicą Orzeszkowej a Traugutta długość około 80 m;
5) Ulica Zamkowa pomiędzy ulicą Traugutta a Aleją Wojska Polskiego długość około 110 m – należy zaprojektować tylko oświetlenie;
6) Droga prostopadła do ulicy Zamkowej położna na działce nr 237/6 o długości około 30 m – dojazd do garaży bez oświetlenia;
7) Ulica Malinowskiego długość około 330 m – dz. nr 260, 277/2, oraz działki przyległe: 273/2, 274/4,276/4;
8) Droga prostopadła do ulicy Malinowskiego położona na działce nr 271/4 o długości około 50m;
9) Ulica Szkolna pomiędzy Placem Wolności a ulicą Malinowskiego długość około 60 m – dz. nr266/2;
10) Drogi prostopadłe do ulicy Szkolnej położone na działkach nr 257/2 i 270/2 o długości około 180 m;
11) Ulica Stogryna o długości około 130m – dz. nr 272, 288 oraz działki przyległe:273/7;
12) Ulica Murarska o długości około 120 m – dz. nr 288.

Na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego władze Gminy chciały przeznaczyć 150.000,00 złotych. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta. Opiewa ona na 298.644,00 złotych. To niemal dwukrotnie więcej niż władze Lwówka Śląskiego zamierzały na to przeznaczyć.

Na chwilę obecną nie ma informacji dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu. Nie wiemy jeszcze, czy władze miasta dołożą brakującą sumę, czy unieważnią przetarg i ogłoszą nowy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here