Oszukali 1762 osoby. Jest akt oskarżenia

0
637

Pod koniec 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akty oskarżenia przeciwko dwóm osobom działającym na rzecz spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o., która doprowadziła szereg pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do warunków oferowanych umów o usługi reklamowe.

O prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze śledztwie dotyczącym działalności tej spółki informowaliśmy kilkakrotnie, między innymi w komunikacie prasowym numer 28/2019 z 3 kwietnia 2019 roku, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Spółka TeleOpieka24 Sp. z o.o. została utworzona w 2016 roku w Warszawie, ale jej siedziba mieściła się faktycznie we Wrocławiu. Klientom oferowano między innymi usługi skierowane do osób starszych, których przedmiotem było wykonanie za nie prostych czynności dnia codziennego, jak pośrednictwo w uzyskaniu pomocy medycznej, usługi remontowej i tym podobnych. Drugim projektem spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o. była sprzedaż usług reklamowych drobnym przedsiębiorcom.

Umowy były oferowane przez sieć telemarketerów, kurierów i przedstawicieli Spółki.

W obu przypadkach sprawcy bazowali na braku rozeznania ze strony klientów co do warunków zawieranych umów i możliwości oraz kosztów związanych z ich wypowiedzeniem, a nawet co do samego faktu zawarcia umowy.

Przedstawiciele spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o., dążąc do podpisania umów przez pokrzywdzonych stosowali rozmaite metody nacisku, presji i dezinformacji.

Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do rodzaju podpisywanego dokumentu, sądząc, że jedynie kwitują odbiór umowy, z którą będą mogli się zapoznać. Zdarzało się, że umowa była im podsuwana do podpisu pośród dokumentów dotyczących zupełnie innych usług. W niektórych przypadkach, przedstawiciele spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o. podawali nieprawdziwe informacje, twierdząc, że są studentami, a podpisywany dokument jest jedynie potwierdzeniem udziału w ankiecie, niezbędnym do zaliczenia praktyki na uczelni. Kolejnym sposobem wprowadzenia pokrzywdzonych w błąd było zapewnienie, że usługa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i jedyne koszty jakie ponoszą klienci to opłata w wysokości 1 zł, a ponadto po okresie 1 miesiąca mogą oni wypowiedzieć umowę bez dodatkowych kosztów.

W rzeczywistości umowy nie były zawierane w ramach żadnego projektu unijnego, a ich warunki zakładały zaciągnięcie zobowiązania na okres od dwóch do trzech lat, przy kwotach sięgających kilkuset złotych miesięcznie. W sytuacji wypowiedzenia umowy przed tym okresem, przewidziane były opłaty w kwotach sięgających nawet 18 tysięcy złotych.

W kwietniu 2019 roku przedstawiono zarzuty oszustwa oraz działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej trojgu mieszkańcom Wrocławia i Warszawy kierującym spółką, którzy na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwa grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Zarzutami objęto również kilkanaście innych osób, w tym kurierów, telemarketerów i przedstawicieli Spółki, którzy na polecenie i według instrukcji udzielonych przez kierujących firmą oferowali klientom produkty TeleOpieki24. Liczba pokrzywdzonych w ten sposób osób szacowana jest obecnie na nie mniej niż 1762 pokrzywdzonych. Spośród tych osób, 849 pokrzywdzonych dokonało płatności na rzecz spółki na łączną kwotę w wysokości szacowanej na 624 040 złotych. Łączna wysokość zobowiązań zaciągniętych przez klientów Spółki TeleOpieka24 Sp. z o.o. szacunkowo opiewa na sumę nie mniejszą niż 12 919 782 złotych.

Pod koniec listopada oraz w grudniu 2019 roku skierowano akty oskarżenia przeciwko dwóm osobom.

Anna G. pracowała dla Spółki jako przedstawiciel handlowy. W okresie od czerwca do lipca 2017 roku stosując opisane wyżej zabiegi doprowadziła do zawarcia niekorzystnych umów przez 42 osoby, które zaciągnęły zobowiązania w łącznej wysokości 630 tysięcy złotych. Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia opisujące działalność spółki. W jej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Cezary G. pracował w Spółce TeleOpieka24 Sp. z o.o. jako kurier w maju 2017 roku, doprowadzając do podpisania umów 10 pokrzywdzonych z obszaru województwa dolnośląskiego. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia w sprawie. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Oboje oskarżonych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej. Z uwagi na ich współpracę z organami ścigania uzgodnione z nimi zostały kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz grzywny.

Sprawcy to 29-letnia mieszkanka powiatu polkowickiego raz 23-letni mieszkaniec Wrocławia. Nie byli dotychczas karani sądownie.

Śledztwo co do pozostałych podejrzanych w dalszym ciągu pozostaje w toku.

 

-/ Prokuratura Jel. Góra /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here