Przetarg nieograniczony (licytacja) na lokal mieszkalny

0
1865

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg (licytacja) nieograniczony na: uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 12a/20 we Wleniu o pow. użytkowej 48,85m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju położonego na IV piętrze (IV kondygnacja ) budynku.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w restauracji „Rycerska” w Lwówku Śląskim ( wejście od strony księgarni).

Przedmiotem przetargu będzie wartość rynkowa lokalu mieszkalnego . Kwota wywoławcza w wysokości wartości lokalu określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi: 57.000,00 zł, postąpienie wynosi: 500,- zł

Wadium w wysokości: 3.000,00 zł należy wpłacić do dnia 09.08.2021 (poniedziałek) na konto Spółdzielni PKO BP o/Lwówek Śl. 64 1020 2124 0000 8002 0007 5325.

Przystępując do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet kwoty wylicytowanej w przetargu, którą należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty przetargu.

Niedotrzymanie w/w terminu traktowane będzie jako odstąpienie od przetargu i spowoduje przepadek wadium. Wydanie lokalu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu na konto Spółdzielni całości środków finansowych.

Całość opłat notarialnych związanych z przeniesieniem odrębnej własności lokalu ponosi jego nabywca w dniu podpisania umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.

Przedmiotowy lokal mieszkalny będzie udostępniony do oglądania w dniach
04.08 i 05.08.2021r. w godz. 14:00 – 17:00 po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem.

Informacji dotyczący w/w przetargu udziela się pod nr tel. 75 782 -22-48 w. 5

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

-/Lwówecka Spółdzielnia Mieszkaniowa/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here