OSP Pasiecznik włączona do KSRG

8
1399
zdjęcie z zawodów sportowo- pożarniczych Lubomierz 2017 r.

Z dniem 1 maja 2020 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 74 jednostki ochotniczych straży pożarnych, wśród których znalazła się jedna jednostka z terenu powiatu lwóweckiego.

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy co to jest?

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

 

KSRG w powiecie lwóweckim

W powiecie lwóweckim mamy obecnie sześć jednostek włączonych do KSRG. Są to: OSP Mirsk, OSP Rębiszów, OSP Gryfów Śląski, OSP Pilchowice, OSP Wleń i OSP Lubomierz. Z dniem 1 maja do tego grona dołączy OSP Pasiecznik.

 

OSP Pasiecznik

Proces włączenia jednostki do KSRG wiązał się z licznymi zmianami i zabiegami. Nie udałoby się, gdyby nie starania władz: OSP Pasiecznik, Gminy Lubomierz oraz KP PSP w Lwówku Śląskim Porozumienie w tej sprawie na początku bieżącego roku podpisali: Pan Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, bryg. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, oraz druhowie Łukasz Łoś Prezes OSP Pasiecznik i Michał Chrostek Naczelnik OSP Pasiecznik.

W skład OSP Pasiecznik wchodzi 12 strażaków, którzy biorą czynny udział nie tylko w działaniach ratowniczo- gaśniczych, ale również w organizowanych ćwiczeniach, zawodach sportowo- pożarniczych oraz życiu lokalnej społeczności. Zarząd OSP wykazuje się ciągłą chęcią rozwoju jednostki, a także inicjuje zakupy nowego sprzętu i modernizowanie już posiadanego wyposażenia.

Strażacy maja na wyposażeniu samochód pożarniczy GBA2,5/16 Stayer 791 z 1985 roku oraz sprzęt umożliwiający im akcji gaśniczych i ratowniczych.

OSP w Pasieczniku ujęta jest w „Planie ratowniczym powiatu lwóweckiego” i stanowi ważne ogniwo w strukturach ochrony przeciwpożarowej gminy Lubomierz, będąc istotnym wsparciem w działaniach dla JRG PSP w Lwówku Śląskim, co skutkuje częstym dysponowaniem strażaków do działań ratowniczo- gaśniczych. W 2017 roku tych strażacy mieli 20, rok później 13, w 2019 roku było ich 16.

Do największych zagrożeń na terenie działania jednostki należą przebiegająca przez sołectwo droga krajowa o dużym natężeniu ruchu, w tym ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, występowanie zwartych kompleksów leśnych, przebieg przez sołectwo gazociągu wysokiego ciśnienia. OSP Pasiecznik jest także dysponowana do działań poza terenem sołectwa i gminy.

Strażakom z OSP w Pasieczniku gratulujemy i życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów.

8 KOMENTARZE

  1. Osp Pasiecznik to straż która ciągle jest mloda i ma madrych komendantów którzy oddają wszystko dla straży i wciąż coś modernizuja ,poswiecenie szczere i od serca

  2. Warto zgłębić troszkę wiedzy o OSP,a nie komentować.Jakich mają komendantów? Komendant w każdej Gminie jest jeden i jest to Miejsko-Gminny Komendant, a jeśli już coś to jest Naczelnik w każdej jednostce.

  3. Dla zwykłych zjadaczy chleba naczelnik to “komendant”. Ważne że chłopaki spełniają swoją rolę! Nie każdy musi znać nomenklaturę OSP. To tylko nazewnictwo. Najważniejsze, że chłopaki spełniają swoją rolę, a za swoją spoleczną pracę sądoceniani przez spoleczenstwo. A zgłębiać wiedzę to trzeba zawsze!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here