Oferta na modernizację ośrodka kultury może zwalić z nóg

3
1121
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim MGOK
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim (MGOK)

To miała być inwestycja roku. Szykowana od dawna miała zmienić obraz ośrodka kultury. Jednak radość z pozyskanego dofinansowania była chyba przedwczesna.

 

Władze gminy Gryfów Śląski od dawna planowany przebudowę wraz z rozbudową budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim, jednak inwestycja wymagała znacznych środków finansowych, których w budżecie nie było. Pojawiła się jednak szansa na pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Te miały pochodzić z rządowego programu. Władze złożyły wniosek.

Zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku poprzez dobudowę budynku podpiwniczonego o 2 kondygnacjach nadziemnych. Zagospodarowanie terenu z parkingiem dla osób niepełnosprawnych. W części piwnic planuje się pracownie edukacyjne, salę kinową wraz z szatnią, toalety, pom. techniczne i magazynowe. Na parterze projektuje się salę widowiskową na 196 miejsc, z szatnią, toaletami, foyer, na poddaszu planuje się lokalizację pracowni tematycznych, toalet ogólnodostępnych oraz części biurowej. Komunikacja odbywać się będzie klatkami schodowymi oraz dźwigiem osobowym.

– Obecnie funkcjonujący obiekt MGOK znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – wymaga remontu kapitalnego. Zarówno pracownie tematyczne, sala teatralna jak i pozostałe pomieszczenia nie spełniają norm niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć i całej działalności kulturalnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowany i rozbudowany obiekt MGOK będzie spełniał wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne i p.poż. oraz umożliwi prowadzenie działalności kulturalnej w bezpiecznych i komfortowych warunkach, w tym również w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. – tłumaczył w komentarzu do wniosku Burmistrz Gryfowa Śląskiego i dodawał:

Stan techniczny obiektu aktualnie funkcjonującego MGOK nie pozwala na realizację jego celów, dla których został powołany. Realizacja projektu w głównej mierze rozwiąże problem braku nowoczesnej infrastruktury publicznej instytucji kultury, odpowiadającej również potrzebom osób z niepełnosprawnościami i starszych, a co za tym idzie pozwoli na zwiększenie poziomu dostępności do zasobów kultury przez te osoby i w ogóle szerokie grono odbiorców. Projekt przyczyni się do wsparcia instytucji kultury i działań z zakresu kultury budujących/wzmacniających wspólnotę i tożsamość społeczności lokalnej. Zostanie rozwiązany problem braku odpowiedniej infrastruktury koniecznej dla organizacji wszelkiego rodzaju imprez z zakresu kultury, takich jak m.in.: festiwale, koncerty, warsztaty itp.

Wiosek ten został zaopiniowana pozytywnie i Gryfów Śląski otrzymał wnioskowane 5 milionów złotych. Do tego Gmina z własnych środków miała dołożyć milion. Tak, więc cała inwestycja miała zamknąć się w okolicach 6 mln zł. Tak wynikało z wstępnych kosztorysów. Jednak te sporządzane były jeszcze przed szalejącą inflacją, przed podwyżkami cen materiałów budowalnych, przed rosnącymi kosztami pracy, przed astronomicznymi cenami paliw i przed niepewnością jutra, z jaką mamy dziś do czynienia.

Ta sytuacja nie napawa optymizmem i stawia pod dużym znakiem zapytania gminne inwestycje, nie tylko te w Gryfowie Śląskim, ale i w całym kraju. Przykładem może być właśnie ogłoszony w kwietniu br. przetarg na przebudowę z rozbudową bud. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Gdyby jesienią ubiegłego roku Gmina miała te 6 milionów złotych, to zapewne bez problemu znalazłaby wykonawcę, który wyremontowałby budynek. Dziś gdyby nawet w budżecie Gryfowa Śląskiego znalazły się takie pieniądze i Gmina dołożyłaby do tego pozyskane rządowe fundusze, to i tak zabraknie jeszcze kilka milionów złotych!

Do ogłoszonego dwa miesiące temu przetargu przystąpiła tylko jedna firma. Wczoraj poznaliśmy złożoną ofertę. Wrocławska spółka za realizację zadania zażądała kwoty 14.136.390,00 zł. To o ponad 8 mln więcej niż Gryfów Śląski posiada.

Władze miasta już podjęły decyzję, co do tego przetargu i unieważniły postępowanie.

„W toczącym się postępowaniu złożono jedną ofertę. Cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.” – czytamy w informacji o unieważnieniu przetargu.

3 KOMENTARZE

 1. Może trochę skromniejszy projekt i wystarczy. W tym eklektycznym projekcie ginęła piękna architektura
  historycznego kwazi zameczku, czyniąc z niego zlepek starego i nowego budownictwa. Więcej szacunku
  do historii. Gdyby zamiast dobudowanych skrzydeł bocznych, rozbudować obiekt za budynkiem głównym
  byłoby lepiej i taniej. Proponuję błyskawicznie przeprojektować i przede wszystkim poddać społecznej
  konsultacji, bo to jest nasze dziedzictwo kulturowe.

  • O dziedzictwo tak dbają wystarczy spojrzeć na Hotel dworcowy niedawno wyremontowany ,dofinansowanie wzięli wykorzystali ,teraz się niby zrójnuje i pujdzie jak już nie poszło za grosze.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here